mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Wie is Jezus?

God heeft in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. (Hebreeën 1:1-4)


steve harveySteve Harvey introducing Jesus

Als u Jezus zou moeten aankondigen, hoe zou u dat doen?

Steve Harvey doet het zo!

 klik hier

 


 logoZeven facetten van de macht van Jezus

Jezus heeft onnoemelijk veel kwaliteiten, omdat Hij God is. In dit artikel worden 7 bijzondere eigenschappen van onze Heiland toegelicht, die ons kunnen helpen in ons geloofsleven.

Klik hier

 

 


 

logo jezus film JEZUS FILM

Nederlands gesproken

Sranan Tongo gesproken

Engels gesproken

 

Hoeveel mensen door deze film een diepe aanraking van God hebben gehad, zullen we niet weten. Maar we weten wel dat velen hun leven hebben gegeven aan Jezus na het zien van deze film.

Het is goed als gelovigen er vaker naar te kijken, omdat het Gods Woord bevat (geloof komt door het horen), en er gaat een overvloedige zegen van de Here van deze film uit op jouw leven.

 


 

echtevrijheidGEBEDEN EN PROCLAMATIES IN CHRISTUS

Hier volgen een aantal krachtige proclamaties uit het boek van John Eckhardt: Gebeden die boze geesten uitdrijven. Ze behoren tot wat we in Christus zijn. Als je ze langzaam, regelmatig en met een biddend hart uitspreekt, zal dit een krachtig middel zijn om je op te bouwen en te versterken. Het zal je geloof krachtig maken. Ook en vooral als je strijd hebt. Je kunt gerust bepaalde gedeelten net zoveel herhalen als je nodig vindt.

 

Klik hier om naar de gebeden en proclamaties te gaan

 

 


 

44 profetieen

44 Profetieën over Jezus

Bijbelse bewijzen dat Jezus de Zoon van God is!

Het is belangrijk ze te kennen en te belijden. Het zal je aanbidding krachtig maken en je gebed versterken.

Klik hier


 

wonderen van jezusDe wonderen van Jezus

Een prachtig artikel over de wonderen van Jezus. Klik hier

Een opsomming van alle wonderen van Jezus die in de Bijbel staan beschreven, voorzien van Bijbelplaatsen. Zoek ze op en bestudeer ze. Het zal je een verdieping geven over wie Jezus is en je tot diepere aanbidding leiden. Klik hier

 

 


 stripverhaal

 

Hij leefde onder onsStripboek over Jezus

Elke bladzijde, die je bekijkt en leest, leert je meer te begrijpen wie Jezus was en is.
Ook welke mensen allemaal een rol speelden in zijn leven. Daarbij: je gaat ook begrijpen
wat Hij voor jou wil betekenen. Lees dit online of download het.

Klik hier

 

 

 


like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: