mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

WIE IS DE BAAS?

door Roy Mac Donald

 

Wat een vraag! Dat is toch natuurlijk de eigenaar of de directeur of de gezagvoerder

of de chef, of het hoofd van het gezin of van de school?

 

 

2e lean on meIn de film “Lean on Me”, zegt de zwarte inspecteur van onderwijs

aan de zwarte en recalcitrante en eigenzinnige, maar trouwe directeur van een “moeilijke” school:

“Contrary to popular opinion, I am the H N I C, en loopt boos weg.

En als een blanke aan de headmaster (Morgan Freeman) vraagt, wat H N I C betekent,

zegt hij “The Head Nigger In Charge”.

Hij zegt dus, dat hij de hoofdmeester kan ontslaan indien deze zich niet houdt aan de regels.

 

Tenminste, dat heb ik nog onthouden van deze geweldige film van jaren geleden.

 

 

reus2Wie was de baas, de H N I C, toen Jozua het beloofde land binnen trad,

waar Kanaänieten, Hethieten, Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten,

Amorieten, en Jebusieten verbleven,

reusachtige geweldenaars die een leven leidden van afgrijselijke afgoderij,

immoraliteit, kinderoffers,

moord en elke denkbare zonde

die tegen de wetten van God ingingen?

 

 

 

2e joshua-and-commanderGod zei tot Jozua:

“Op deze dag zal Ik beginnen u groot te maken

in de ogen van geheel Israël,

opdat zij weten, dat Ik met u ben, zoals Ik met Mozes geweest ben.” (Jozua 3:7).

“Elke plaats, die uw voetzool betreden zal, geef ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

                                                               Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven.”

Lees deze beloften goed en laat ze

diep zinken in je gedachten en je geest.

god de baasGod was de Baas

en Jozua was Zijn “onderkoning” of executive of generaal,

die namens Hem optrad

en die Gods regering in het land moest vestigen

en het land aan het volk van Israël geven tot een blijvend bezit.

 

En zolang dat zo bleef, kon Jozua de ene vijand

na de andere verdrijven, volkeren,

die machtiger waren dan hij met zijn

onervaren manschappen.

 

 

 

bibleswdEr was echter een voorwaarde, die God aan Zijn uitvoerder gaf:

In Jozua 1:7 zegt God aan Jozua, een beeld van de Christen,

“Alleen, wees zeer sterk en moedig

en handel nauwgezet overeenkomstig

de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft;

wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links,

opdat gij voorspoedig zijt,

overal waar gij gaat.”

 

 

attentionWat kunnen we uit de geschiedenis van Jozua

en het volk van Israël leren als Christenen?

In Romeinen 15:4 staat:

“Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven,

opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften

de hoop zouden vasthouden.”

 

Het was goed mis in Kanaän.

Maar het heeft 40 jaar langer geduurd dan God bedoeld had.

 

 

depositphotos_29901367-stock-photo-happy-yellow-question-mark

Waarom?

 

 

 

angstOmdat het volk van Israël uit angst

voor de reuzen

en ongeloof in wat God kon doen,

weigerde om het beloofde land te gaan in nemen.

 

40God heeft toen veertig jaar moeten wachten

totdat er een  nieuwe generatie was opgegroeid,

die bereid was om het land te gaan innemen.

 

 

 

2e woestijnreis

Al die 40 jaar heeft het ongehoorzame volk in de woestijn,

de wildernis, de onvruchtbaarheid  moeten zwerven

totdat ze allen op twee na waren gestorven.

 

 

 

josua en calebDie twee, Jozua en Caleb, behoorden tot die oude generatie,

maar waren toen wel bereid om te gaan strijden,

 

en God heeft ze beloond met een lang leven

vol kracht en vitaliteit.

En Hij heeft ze gebracht naar het beloofde land.

 

 

question-mark-cartoon-face-2759984

Wat leren we uit dit alles?

 

 

 

2e reusZolang we uit angst voor ONZE REUZEN

en ongeloof in de kracht en wijsheid van God,

niet in actie komen

tegen omstandigheden en

boze, onderdrukkende machten,

wij in de nederlaag blijven,

in onze eigen wildernis.

Dan zal de duivel ons als speelbal gebruiken,

ons plunderen en de omstandigheden beheersen.

En uiteindelijk zul je in je wildernis omkomen.

 

kingship-300x278Vergeet nooit, dat je als Christen

het koning- en priesterschap hebt gekregen

om te heersen over omstandigheden

en voorbede te doen voor anderen

(familieleden, collega’s, buren, mede scholieren en studenten, you name it).

 

Laat niet meer de omstandigheden over je heersen,

accepteer geen negatieve zaken in je leven of je omgeving.

 

prayer-room-symbol-braille-sign-sb-0358Ga in je gebedskamer,

verootmoedig je (beleid je eigen zonden en tekortkomingen, vraag vergeving)

vraag  de Heilige Geest om je te leiden in wat je moet zeggen of doen.

 

Uit jezelf zal het je niet lukken

om Gods wil te doen.

Maar God biedt je Zijn hulp aan:

Hij heeft je Zijn Geest gegeven

om je BIJ ALLES bij te staan!

Ga en handel in Zijn kracht!

Je hebt gezag gekregen om zaken te veranderen in je gezin,

op je werk

en op je school of opleiding.

 

DOE ER WAT AAN!

 

05-judment-seat1Want ook jij zal op een dag verantwoording moeten afleggen

voor de Rechterstoel van Christus.

 

 

 

Om het gezag van God te kunnen uitoefenen

en zo mee te werken aan het uitbreiden van Gods Koninkrijk op aarde

(“Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde”, dat bidden wij, niet waar?),

is het nodig

 1. Om Gods wil te kennen. Hij wil je gezag geven over je omstandigheden. Hij wil zielen redden van de weg naar de hel.

2. Om net als Jozua Gods Woord (de Bijbel) elke dag te lezen, te overdenken en te bestuderen

3. Om moed te vatten en te doen wat je moet doen.

4. Om het gebied dat je voetzool betreedt, te claimen,

d.w.z. het geestelijk tot jouw domein te maken,

        door te proclameren:

proclamerenIk neem dit terrein (gezin, klas, werkplek, school, club) in bezit,

ik eigen het toe en geef het over aan Jezus.

Ik gebied de duivel om van hier te wijken en te vertrekken.

Ik bind elke demonische macht en elke territoriale macht die zich hier ophoudt

proclameren 2en stuur ze naar dorre plekken

en gebied ze niet terug te komen.

 

proclaim-itIk zal met de Wijsheid van God en met de hulp van Gods Geest

beheersdaden uitvoeren,

het beleid helpen bepalen

en zaken recht zetten.

De Heer is met mij

en zorgt voor de uiteindelijke overwinning.

 

Het beleid bepalen en zaken aan te pakken doe je vooreerst in je gebedskamer,

en verder, als de omstandigheden dit toelaten

 

of als de Heer je een open deur geeft, want dat zal Hij zeker doen.

 

Let wel: je handelt volkomen in Zijn wil, want dat is precies

waarom Hij je in die omstandigheden heeft geplaatst.

 

Tracht biddend erachter te komen wat de strategie van Satan is

 

en hoe hij manipuleert, en dus via de Jezebel-geest de mensen bindt en misleidt,

hoe hij met de boze geest van Leviathan de ene persoon tegen de andere uitspeelt

en welke boze plannen hij smeedt tegen jou en de anderen in je domein.

 

Bid voor de noden (zieke kinderen, echtgenoten, financiële en andere problemen).

Als het kan, bid in hun bijzijn.

Laten ze bij het gebed betrokken zijn.

Begin een gebedsgroep, al is het in eerste instantie met zijn tweetjes. Met God

ben je altijd in de meerderheid, volgens

de Woorden van onze Aanvoerder Jezus in Matteüs 18:20:

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.”

 

Dus, om te eindigen met de vraag van het begin,

‘WIE IS DE BAAS?’ kunnen we antwoorden:

1.  God heeft een gezag boven jou gesteld,

iemand aan wie je verantwoording verschuldigd ben.

Doe je werk in trouw.

Licht je baas niet op door in zijn tijd je eigen zaken

te behartigen zonder zijn toestemming.

Doe je werk alsof de Heer je zelf

deze opdracht gegeven heeft en

belaster je baas niet bij andere collega’s.

Want dan noemt de Bijbel je een kwaadspreker

en dus iemand die buiten het koninkrijk van God staat.

Zie 2 Timoteüs 3:2.

2.  Maar… tegelijkertijd moet je beseffen, dat

als er ongerechtigheid of onbekeerden in het gezelschap zitten,

of als het beleid verkeerd is,

of als er verkeerdheden plaatsvinden,

dat jij de verantwoordelijkheid hebt

om deze zaken geestelijk aan te pakken,

omdat jij degene bent, die een relatie hebt

met het hemelse Oppergezag.

Jij bent de medewerker van God op die plaats,

waar je je voetzool hebt gezet.

 

Dus: in principe heb jij op die plaats

het laatste woord,

zolang het geschiedt binnen het kader van Gods wil.

Dan zal Zijn wil geschieden op aarde

(in je leven, je gezin, je werkplek, je school of opleiding)

 

Laten we ons klaar maken om in deze laatste dagen

Gods gezag en liefde kenbaar te maken,

overal waar we komen of waar we onze tijden doorbrengen.

Het zal geen verloren tijd blijken te zijn,

want God geeft grote beloningen aan Zijn gehoorzame kinderen.

 

voor gebeden tegen de GEEST VAN JEZEBEL (ISEBEL IN ONZE BIJBEL)  Klik hier

Voor gebeden tegen de GEEST VAN LEVIATHAN Klik hier

 

Vanmorgen heb ik bij mijn ontbijt gebeden voor alle kinderen, gehandicapten,

vervolgde Christenen en voor het joodse volk,

voor allen, die door rampspoed en armoede niet over een goede maaltijd beschikken,

dat de Heer hierin voorziet.

Daarmee heb ik voor de Heer een kanaal geopend

om met ZIJN STERKE ARM deze mensen te voorzien in een stevige maaltijd

en in het Brood des Levens, dat is, hun bekering tot Jezus. That’s impact, my friend.

 

Daarmee kun je op formidabele wijze vanuit je eetkamer helpen voorzien

in de behoeften van getroffenen, zwakken, weduwen, alleenstaande vrouwen en vervolgden.

 

Indien je geen levende relatie hebt met Jezus,

en deze teaching je heeft aangesproken;

Indien je met Christus Jezus een Jozua wil zijn en impact wil uitoefenen

OVER JE LEVEN EN ALLE OMSTANDIGHEDEN,

onderwerp je aan deze Here der heerscharen, Koning der koningen,

en bid het zondaarsgebed. Klik daarvoor op deze LINK.

 

Paramaribo, 3 oktober 2017


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: