mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Een RODE MAAN ! Wat zou dat betekenen?

 

bloedmaan 

We hebben het nu met eigen ogen kunnen zien! Het was prachtig. Men zegt: de mooiste van het stel van 4. NASA sprak van een superbloedmaan. Is het zomaar een “vreemd” verschijnsel zonder meer of zit er meer achter? Het blijkt dat vele emoties loskwamen. Sommigen kregen tranen, anderen wisten geen raad met hun gevoelens en emoties. Weer anderen waren met stomheid geslagen of riepen allerlei superlatieven uit. YouTube en Facebook werden bestormd. Ik heb gisteravond de top van Gods wijsvinger gezien, en mijn vrouw en ik begonnen te lofprijzen en te aanbidden.

 

 

zonsverduistering

Want dat het een God-thing is, is ongetwijfeld. Het viel, net als zijn 3 roodhuid-medekrijgers op een door God ingestelde feesttijd: op het Paschafeest of op the Feast of Tabernacles (Loofhuttenfeest – Zie Cynthia’s “Hoe duur”). Deze laatste bloedmaan kwam precies op het Loofhuttenfeest, als een uitgenodigde gast. En als God zo iets opmerkelijks doet, heeft het een opmerkelijke reden.

 

Maak eens die ongebruikte Bijbel open en lees Handelingen 2:19-20. Daarin zegt the Almighty El Shaddai: En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden…De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige (geduchte) dag des Heren komt.

 

Dus, deze bijzondere tekenen, de zonsverduistering en de bloedmanen kondigen de voortgang van Gods plannen met de mensheid aan! En het is geen sprookje of Science Fiction. This is the real thing! Redding en Oordeel! Aan welke kant sta jij?

 

“De Geest van God waait met Zijn grote macht over de hele wereld. Velen van jullie staan vlak voor de beslissing om voor Jezus te kiezen. Laat je niet door vrees voor mensen afhouden, Christus aan te nemen.” R.A. Torrey.
Voor meer info: www.jezuskomtspoedig.com
 
Roy Mac Donald,
 
Paramaribo, 29 September 2015

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: