mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

WAT NEEM JE MEE NAAR DE HEMEL?

 

door Roy Mac Donald

Print Friendly, PDF & Email

 

NABESTAANDENAlweer zo een vraag waar niets van schijnt te kloppen, want, zoals iedereen weet, als je dood gaat, of als je bij de Opname meegaat, kun je je rijkdommen en je bezittingen niet meenemen. Ze zijn voor je nabestaanden. Toch weet ik nog, dat toen mijn ouwpa op hoge leeftijd stierf, mijn familie zijn lievelingspijp in de kist heeft gedaan. Het enige was, dat hij daar niets meer aan had, omdat hij zijn hand niet meer kon bewegen. Je kunt geen materiële goederen meenemen. Toch zijn er zaken die je meedraagt naar je eeuwige bestemming

Het verhaal gaat, dat een steenrijke Christen (die bestaan er ook!) aan de Heer had gevraagd om wat van zijn goud te mogen meenemen als hij stierf.

En de Heer, voor Wie niets te wonderlijk is, stond hem dat toe.

En toen deze man stierf en bij de hemelpoort stond, met zijn getekend paspoort,

vroeg Petrus hem wat in die grote zak was, die hij in de lange tunnel had mee gesjouwd.

Hijgend, maar vol trots toonde de man hem de goudstaven, die hij naar de hemelse stad mocht meenemen.

Petrus keek, en vroeg verwonderd: “Heb je de hele weg met straatstenen lopen sjouwen? Hier in de hemel worden alle straten van dit materiaal gemaakt!”

 

 

angstMaar alle grappen ter zijde,

als je dood gaat

zijn er toch een heleboel dingen

die je meeneemt.

Als je verloren bent, en je gaat naar de hel,

dan sleep je alle zonden die je hebt begaan op aarde, mee naar beneden. Je draagt ze mee in je geestelijke ‘DNA’.

Elke diefstal,

elke leugen,

elke abortus, (moord op ongeboren kinderen)

alle haat en bitterheid,

elke liefdeloze daad,

alle ijdele woorden,

elke vloek die je ooit hebt uitgesproken,

alle verkeerde daden,

elk illegaal seksavontuurtje,

Judgement Dayalles gaat met je mee, om later bij het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon tegen je te getuigen. Zie Openbaring 20:11-15, waarin een van de meest angstwekkende passages van de Bijbel beschreven staat.

Als je nu tot het besef bent gekomen, dat je in deze ellendige conditie verkeert, en bovengenoemde zaken je boven het hoofd hangen, als je je ongeloof wilt verwerpen en Jezus als Redder wilt accepteren, als je je voor God wilt vernederen en belijden dat je een zondaar bent, die redding nodig heeft van een zekere ondergang, kun je deze link aanklikken en het zondaarsgebed bidden. Als je dat met je hele hart hebt gedaan, zal God je aannemen als Zijn kind en je alles vergeven, wat je in je leven hebt misdaan.

DE BEOORDELING VAN DE GELOVIGEN

King-Jesus-On-The-Holy-Throne-In-Heaven-1024x768Maar als je  sterft als iemand wiens zonden vergeven zijn en wit gewassen zijn door het Bloed van Jezus,

of als je meegaat met de Opname,

dan komt er al bij het begin een moment,

waarop je voor de Rechterstoel van Christus zal moeten verschijnen.

Niet om veroordeeld te worden, want Jezus heeft je reeds gered van het komend oordeel.

De Bijbel zegt in Romeinen 8:1 “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.”

Maar wacht even, waarom dan een Rechterstoel waarvoor ik moet verschijnen?

Dat is, om je werken en je leven als Christen te beoordelen

in verband met de beloningen en de kronen die uitgereikt zullen worden

aan wie ze verdienen

en de plaats en status worden bepaald die je in de eeuwigheid zult hebben in de hemel.

En de beoordeling gaat er zeer rigoureus maar nauwgezet aan toe.

In 2 Korintiërs 5:10 zegt Paulus aan de Christenen:

” Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden (het is dus een openbare aangelegenheid!), opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

 

View More: http://scobey.pass.us/michelle_and_lukeHet lichaam van een gelovige Christen is een tempel  van de Heilige Geest,

waarover we moeten waken, dat we het niet schenden,

door het over te geven aan

verslavingen,

onreinheid,

boosheden,

kwade gedachten,

inkervingen,

zinnelijke exposures enzovoorts.

Deze dingen spelen mee in de beoordeling voor de rechterstoel.

Lever strijd tegen ze in je eigen leven.

Leef in de kracht van Gods Geest om te overwinnen.

 

Verder zegt Paulus in 1 Korintiërs 3:11-15

“Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. (dus, zonder Jezus heeft je leven geen fundament, als een gebouw dat op zand is gebouwd, R.M.). Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,

ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken,

Fire-burning-heart-1090x639omdat hij met vuur verschijnt,

en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, stand houdt,

zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt,

zal hij schade lijden, doch hijzelf zal gered worden, maar als door vuur heen.”

 

Proverbs 16-3 Commit Your Plans To The Lord brownDeze uitspraken van Paulus zijn heel ernstig. Ze dienen

 • als bemoediging, om je leven ten dienste te stellen van Jezus,

 

 • om je normale werkzaamheden steeds aan Hem op te dragen

 

 • om je werk voor anderen steeds vanuit de liefde van Jezus te verrichten en niet om jezelf te promoten of om alleen je eigen belang te dienen.

 

 • om je openbare activiteiten steeds te verbinden met het werk van Gods Koninkrijk en in de naam van Jezus te doen. Breng ze steeds in gebed en betrek zo de Heer ook bij deze activiteiten.

 

 • om zoveel mogelijk zielen te bereiken met het evangelie van Jezus, door alles te doen wat in je vermogen ligt, om de hoop op het eeuwig leven te verspreiden. (persoonlijke evangelisatie, traktaten, stickers, facebook, whatsapp, voorbede enz.)

 

 • Om te blijven bidden voor de verloren zielen, dat ze tot geloof komen.

 

De werken die je hebt verricht “voor Christus” vanuit een verkeerde hartsgesteldheid,

kunnen werken zijn van hout, hooi en stro;

ze zullen verbrand worden in het vuur van Gods oordeel.

 

timmerbedrijf-tilburgZelfs al heb je een kerk gebouwd,

of een campagne georganiseerd,

maar de Heer niet vanaf het begin en bij elke stap daarbij betrokken,

zelfs al doe je kinderwerk, of een andere bediening,

maar je draagt dit werk niet op aan de Heer,

of je volgt de aanwijzingen van de Heilige Geest niet, maar je doet je eigen ding

dan zullen deze werken waarschijnlijk het vuur van Christus niet overleven.

En dan zal er geen loon worden uitgereikt.

 

Iemand kan zijn hele leven in een bediening hebben gestaan,

maar door deze bediening zijn eigen ego hebben gestreeld en niet Jezus hebben verhoogd, zal op die dag die met vuur verschijnt, waarschijnlijk geen kroon ontvangen.

 

Verdriet-manAls je bij de Rechterstoel na beoordeling van je werken tot de ontdekking komt,

dat je weinig of niets hebt om Jezus aan te bieden,

dat je je kostbaar leven op aarde hebt verkwanseld

dan zal dat een totale ontreddering bij jou teweeg brengen.

 

 

vrouwentraanAls je daar wordt geconfronteerd met Degene,

Die alles, en Zijn leven voor jou gegeven heeft,

en jij hebt vrijwel niets om Hem te geven,

zal dat een ongelofelijke diepte en verdriet teweeg brengen,

erger dan wanneer je een enig kind zou verliezen.

Je zou in een volkomen devastation terecht komen

om voor de Geliefde te staan en te weten, dat je volkomen gefaald hebt!

 

tranen-jezusIk weet niet hoe lang deze conditie zal duren, zeker ook, omdat er in de hemel een heel andere “tijdsorde” is. Maar uiteindelijk zal God alle tranen van hun ogen afwissen en hun verdriet omzetten in vreugde.(Openbaring 21:4).

 

Mijn aandrang voor elke Christen hier op aarde is,

 • Om iedere morgen Jezus te vragen om een krachtige vervulling met de Heilige Geest en met Gods vuur, zodat je in Gods wil kan staan en Hem kan dienen. Zonder Gods Geest zal je het niet redden.

 

 • dat we de Heilige Geest vragen ons te helpen om steeds afhankelijker te worden van Jezus

 

 • om ons lichaam vrij te houden van alle onreinheid en boosheid. (Romeinen 12:1-2)

 

 • Businesswoman praying in front of computer --- Image by © Don Mason/Blend Images/Corbis

  Businesswoman praying in front of computer — Image by © Don Mason/Blend Images/Corbis

  om ons te helpen om er steeds aan te denken onze dagelijkse activiteiten op te dragen aan de Heer. (Kolossenzen 3:17)

 

 • om ons te helpen om alles wat we doen voor het koninkrijk, te doen met het motief om Jezus te verhogen en onszelf te zien als onnutte slaven, die slechts doen wat ons bevolen wordt, (Lucas 17:10)

 

 • om ons te helpen om ook andere (meer wereldse) activiteiten waarin we betrokken raken, te gebruiken om Jezus te promoten of om bijvoorbeeld met gebed te openen. Breng ook deze activiteiten in je persoonlijk gebed en vraag de Heer om veel wijsheid.

 

 • dat Hij ons helpt om de werken te doen, die het vuur van Gods oordeel kunnen overleven en dat we ons loon ten volle zullen ontvangen.

 

 • vinilo decorativo pintura corredorom ons te helpen te volharden in het werk dat Jezus ons te doen geeft, en met een hartsgesteldheid die maakt dat we onze kroon niet zullen missen. (Openbaring 2:10c)

 

 

 

 

 

 

“Oefen je (train jezelf) in een godsdienstig leven (de godsvrucht), dit is in alle opzichten waardevol: het houdt een belofte in van leven nu en in de toekomst.”  1 Timoteus 4:7-8 (GNB)

“Verlies je hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.”  1 Johannes 2: 15-17  (GNB).

 

like_us_facebook-200 50

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: