mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

War Room

raise them up

Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeze 6:10-12)

 

Dit is de conditie van elk kind van God. Als wij niet bidden en strijden, zal de duivel het overwicht hebben in ons leven. Jezus zegt: de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Daarom moeten wij waakzaam zijn en strijd voeren tegen deze aartscrimineel.  Deze pagina geeft ons de wapens en de aanwijzingen en de strategieën om deze vijand met succes uit te schakelen. Hij is reeds door Jezus verslagen op Gogoltha, dus wij strijden vanuit de overwinning. De uitslag is reeds bekend!


alex stephen discussionWAR ROOM: THE MOVIE. Prayer strategy that can save America!

Een indrukwekkend interview met een bijzondere man,  Alex Kendrick, de producer van de film War Room, over de film zelf en de rol en waarde van het strategisch gebed. En enkele opnamen uit dit succesprodukt als geschenk van God. Het gesprek eindigt met een zeer inspirerend gebed van brother Kendrick.

Klik hier


war-room-2

 

War Room – The Movie

Fragmenten uit de film, commentaren, gesprekken, aanbevelingen – Playlist

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 


frank santora

War Room

Dit zijn enkele video-presentaties door pastor Frank Santora, waarin de geheimenissen van het strategisch strijdgebed worden uitgelegd. Neem de tijd om je dit eigen te maken. Zo kun je je strijdvaardigheid en je strategische inzichten vergroten. Hierdoor zal je gebed veel impact krijgen en jou tot meer dan overwinnaar maken in Christus!

Hieronder staan de onderwerpen:

Destined to win 2 : “The Payer Closet” → Klik hier

Destined to win 6 : The power of putting God first Klik hier

Destined to win 7: Satan The Lord Rebukes You -→ Klik hier

Destined to win : “Let it rain” part 1 -→ Klik hier

Destined to win: “Let it rain” part 2 -→ Klik hier


joshua_jericho_bible_hero_poster-2Tony Evans – Playlist on Spiritual Warfare

Klik hier voor 24 video’s met buitengewone teachings over geestelijke oorlogsvoering

Klik hier


strongholds2Tony Evans Tearing Down Personal Strongholds

video presentatie van een krachtige boodschap die we allemaal nodig hebben!

 

 

Klik hier


priscilla-shirer-author-of-god-is-able

Begin the Battle on Your Knees – door Priscilla Shirer

Een goede Bijbelse uitleg over de wijze van strijdvoering tegen de vijand, de duivel.

Een video presentatie van deze bijzondere vrouw, die de hoofdrol heeft vertolkt in de film “The War Room”

Klik hier

 


 

verlossing-jezus-christusHoe doe je dat?

De Bijbel draagt ons op om ons te onderwerpen aan God, en de duivel te weerstaan. De vraag is, hoe doe je dat? In dit artikel geeft Roy Mac Donald vanuit Gods Woord een paar duidelijke richtlijnen om ons op weg te helpen.

 

Klik hier

 

 

 


 

powerhouse2“NIEUW” CONCEPT VAN DE BIDSTOND: POWERHOUSE

door Roy Mac Donald

In deze tijd, waarin de vijand steeds meer grond krijgt en Christenen afhoudt van wat hun rechtmatig toekomt, is het nodig, dat de Bidstond haar positie inneemt en haar superieure strategieën gaat toepassen om deze vijand te verslaan en de kracht van Gods Koninkrijk gaat demonstreren.

Deel 1 (Klik hier)

Deel 2 (Klik hier)

 

 


 

battleplan

Developing a Battle Plan for Prayer

Over hoe je een gebedsplan kan ontwikkelen on met grote regelmaat te bidden en zo Gods kracht vrij te maken in jouw situaties. Een prachtige video-teaching.

Klik hier

 

 

 


 sterke man bindenBind eerst de sterke man

Er zijn Bijbelse manieren om met succes af te rekenen met taaie gewoonten, slechte karaktereigenschappen, verslavingen, vastgeroeste omstandigheden, en grote obstakels. In het boek “Leven als Zout en Licht” beschrijft Derek Prins deze zaken. Het is van belang dat Christenen hun plaats gaan innemen en de wapens gaan gebruiken om deze onverkwikkelijkheden aan te pakken.

Klik hier

 


 

lionGebruik de Bijbelse Sterke Taal van Oorlogsvoering

Wist u dat er Bijbelse krachttermen bestaan, die u mag gebruiken? Het zijn woorden die bij geestelijke oorlogvoering en gewelddadige geestelijke acties gebruikt worden. Apostel John Eckhardt heeft ze voor ons op een rij gezet in zijn boek: GEBEDEN DIE BOZE GEESTEN UITDRIJVEN, pagina 88-90. Leer ze te gebruiken door ze enkele weken hardop te lezen en te onthouden. Ze zullen u tot een geduchte strijder maken in Gods End-Time Army.    R.M.

 

Klik hier

 


vlammend zwaard

 DECREE AND DECLARE THE WORD OF GOD

Een video-presentatie

Een machtige declaratie om alle machten der duisternis in je leven te bestrijden en te vernietigen.

Als alles tegen zit dan kunnen deze declaraties en open verklaringen helpen om de weg voor God te bereiden en je omstandigheden drastisch te wijzigen en vrij te maken van demonische invloeden

 

Klik hier


battle ready prayerBattle Ready Prayer

by Aaron Hopson

 

Klik hier

 

 

 


crossCHURCH PRAYER

gebed om de Kerk vij te maken van alle wereldgezindheid en haar voor te bereiden op haar hemelse roeping

Gebed voor de Bruid van Christus om onbevlekt te zijn in deze beslissende dagen

door Aaron Hopson

Klik hier

 

 


GEBEDEN TEGEN DE GEEST VAN IZEBEL

jezebel

Apostel John Eckhardt heeft in zijn boek: ‘Gebeden die boze geesten uitdrijven’ op pagina 94-95 ook gebeden tegen Izebel opgenomen.
Izebel is een geest van manipulatie en vernietiging van relaties en meerdere boze dingen. Over Izebel (ook wel de spirit of Jezebel genoemd), kun je lezen in Openbaring 2:20-23 en haar geschiedenis staat ook in 1 Koningen hoofdstuk 16 t/m 21 en 2 Koningen 9:30-37.

Klik hier voor de gebeden

 

 


 

geestelijke-wapenrustingHoe de aanvallen van de boze te weerstaan?

Om op effectieve wijze strijd te kunnen leveren tegen de boze machten, is het zaak om je enigszins te verdiepen in de oorlogstechnieken en taktieken van de vijand en van de  wapens en strategieen die ons ter beschikking staan. Neem de tijd om deze studie te doen. Het zal je goed voorbereiden op de hevigste strijd die er op onze planeet woedt!

 

Klik hier

 

 

 


bolwerken3Destroying the Enemy’s Strongholds in Your Life – AUDIO ONLY

Een audio presentatie van Glynda Linkous die heldere inzichten geeft over vijandige bolwerken in je leven en hoe ze te ontmantelen. (Engels gesproken)

 

Klik hier

 

 


 

godly_manAudio Bible Mediation & Prayer: Fear

Bijbelteksten en gebed met zachte muziek voor degene die angstaanvallen krijgt en vrees heeft voor mensen en voor de toekomst.

 

Klik hier

 

 


 

deliverancebreakingDeliverance Prayers by Bob Hall

Een lange prayersession die alle gebieden van een mensenleven beslaat, en waarbij velen baat zullen hebben en bevrijding zullen ervaren.

Neem alle tijd om deze gebeden voor je te laten bidden en de strijd te helpen voeren voor geestelijke bevrijding.

Klik hier


 

soldier 2How to Soldier Your Heart & Mind

Waak over je gedachten! Want als ze hun gang gaan, kun je grote problemen verwachten. Hoe doe je dat?

Kim Cash Tate geeft enkele waardevolle geestelijke adviezen.

Daarnaast geeft ze in eenvoudig te volgen Engels vele waardevolle bijdragen om je te helpen een bruisend Christen te zijn. Maak er gebruik van door ze aan te klikken en je ze eigen te maken.

Klik hier

 


demonenDemonen uitdrijven

Een lezenswaardig verslag over wat we kunnen doen als we met de boze worden geconfronteerd.

 

 

Klik hier

 

 

 


 

maxresdefault5 Ways to be Immovable About Prayer

Er zijn vele obstakels zijn om te gaan bidden; tijdens het bidden kunnen we gemakkelijk worden afgeleid en  na het bidden  twijfelen we vaak, dat het gebed verhoord zal worden. Daarom worden hier handreikingen aangeboden om in al deze omstandigheden succes te behalen en God de gelegenheid te geven je gebed te verhoren..

Dit is een videopresentatie van Kim Cash Tate

Klik hier


woman-praying-silhoutte1DE KRACHT VAN PROCLAMATIE

Proclameren zoals hier bedoeld, is het bewust uitspreken van Gods Woord over  bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen  of welke situatie dan ook.

Het is een Bijbels principe, waarmee we omstandigheden kunnen veranderen of juist kunnen bestendigen. God heeft Zijn kinderen de macht gegeven om Zijn Woord te gebruiken, waardoor vanuit de hemel krachtige hulp kan komen en waardoor de Heilige Geest machtig kan werken in die situaties.

Psalm 103: 20 zegt: Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die Zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.

Hieronder volgen enkele teachings : artikelen, sites en video’s die ons laten zien wat proclamatie kan uitwerken, en hoe we dit principe kunnen hanteren om veranderingen te bewerkstelligen of juist goede, gezonde situaties (zoals een goed huwelijk) bestendig te maken.

1 De kracht van proclamatie – Bijbelstudie van Derek Prince. Artikel. (aanklikken)

2 Alles is mogelijk door proclamatie. Een artikel van Jaap Goedebuur

3 De kracht van proclamatie – een krachtige proclamatie van wie ik ben in Christus – video presentatie van Derek Prince met Nederlandse ondertiteling.

4 Proclamatie moet dat nou? Waarom proclameren en hoe doe je dat?


bolwerken2Casting down strongholds / Het neerhalen van geestelijke bolwerken

 

Een playlist met krachtige Bijbelstudies over Geestelijke strijd van Derek Prince (Engels)

Klik hier

 

 


proclamatiesGEBEDEN EN PROCLAMATIES IN CHRISTUS

Hier volgen een aantal krachtige proclamaties uit het boek van John Eckhardt: Gebeden die boze geesten uitdrijven. Ze behoren tot wat we in Christus zijn. Als je ze langzaam, regelmatig en met een biddend hart uitspreekt, zal dit een krachtig middel zijn om je op te bouwen en te versterken. Het zal je geloof krachtig maken. Ook en vooral als je strijd hebt. Je kunt gerust bepaalde gedeelten net zoveel herhalen als je nodig vindt.

Klik hier om naar de gebeden en proclamaties te gaan


vuur van GodGEBEDEN TOT VRIJZETTING VAN HET VUUR VAN GOD

Dit zijn machtige gebeden, die ons in staat stellen God’s vuur aan te roepen en aan te wenden. In Hebreeën 12:29 zegt Paulus: “Want onze God is een verterend vuur”. Deze gebeden plaatsen je in een positie van groot geestelijk gezag. Je kan elk apart gebruiken voor de bijzondere situatie waarmee je geconfronteerd wordt. Je kunt ze ook achter elkaar, langzaam en met tussenpozen, uitspreken, liefs met hoorbare stem, zodat de boze machten je kunnen verstaan en vluchten! Deze gebeden zijn gehaald uit het boek van John Echkardt: gebeden die boze geesten uitdrijven.

Klik hier voor Gebeden tot vrijzetting van het vuur van God.

 

 

 


 

BISHOP-HENRY-FERNANDEZUpgrade Your Life – Speak

Korte inspirerende boodschap van Bishop Henry Fernandez

 

Klik hier

 

 


henry-fernandezUpgrade Your Life – God Has Not Abandoned You

Korte inspirerende boodschap van Bishop Henry Fernandez

 

Klik hier

 

 


Fernandez-Henry 4

 

Upgrade Your Life – God Moment

Korte inspirerende boodschap van Bishop Henry Fernandez

 

Klik hier

 

 

 

 


 Dr. Cindy Trimm – Healing Prayer

cindy trimm

Dit is een gebed van een half uur, dat werkelijk alles raakt, waarmee je kan worden geconfronteert, lichamelijke, psychische en alle andere kwalen, bevrijding van verslavingen en demonische aanvallen, alsook financiële aanvallen, verwensingen, bitterheid, dit alles en veel meer wordt door deze begaafde vrouw bij de Heer van genezing en voorziening gebracht. Als er issues zijn in je leven (bij wie niet?), neem de tijd en laat dit gebded als een stortregen over je komen, terwijl je luistert en beaamt. Al begrijp je niet elk woord (veel anatomische en medische termen), blijf onder dit gebed staan in geloof. Doe dit vaker, en als er werkelijke ziektes of angsten zijn, een paar dagen achter elkaar. Klik hier


 

cindy trimm2

Dr. Cindy Trimm

– Prayer for Businessmen and Entrepreneurs (zakenlieden en ondernemers)

 

Klik hier

 

 


Apostel John Eckhardt – krachtige strijdgebeden

eckhardtJohn Eckhardt legt in dit interview uit hoe strijdgebeden werken. Zeer aan te bevelen voor iedereen die wordt geconfronteerd met strijd in zijn diverse vormen. Hetzij persoonlijk of bij anderen.

 

 

Klik hier voor de gehele uitzending.

Klik hier om direct naar het bevrijdingsgebed (met inleiding) te gaan, die John Eckhardt uitspreekt.

 


prayer_warriorSTRIJDGEBED

om zelf hardop te lezen

Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.

Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.

Klik hier


 

many people are praising the holy lord

Prayers Releasing Power & The Blood of Jesus

met playlist van krachtige gebeden

Klik hier

 

 

 

 


Grow-2Praying Scripture

Bijbelse verzen gebruiken in het gebed. Een krachtige manier voor gebedsverhoring: Gods Woord terugbidden en Zijn rijkdommen ontvangen voor jezelf en voor anderen.

Een video presentatie met veel voorbeelden.

Klik hier

 

 


 

waiting-on-godWaiting on God: 5 Benefits

Als we om iets speciaals hebben gebeden, dan is er vaak een periode van biddend wachten op de vervulling van Gods belofte. Deze periode is niet zonder vrucht. Kim geeft hier 5 geweldige voordelen die we zullen kunnen bezitten, als we blijven uitzien naar en wachten op Gods antwoord.

Een video presentatie van Kim Cash Tate

Klik hier

 


deliverenceDeliverance Prayer | Incest, Homosexuality, Lesbianism, Prostitution, Masturbation, Adultry

Een machtig gebed om vrij te komen van onreine banden en verslavingen

Klik hier

 

 


A Powerful Prayer Against the Ungodly Spirit of Leviathan. (Serious Issue!)

Leviathan

De Leviathan, of snelle slang,  is een Bijbelse aanduiding voor de duivel en zijn greep op mensen, families, naties, gebieden en soms zelfs gemeenten. Hij wordt beschreven als een soort zeedraak. We worden als Christenen opgeroepen om in de naam van Jezus deze verstikkende en dodelijke macht te binden en te breken, het water waarin hij existeert te drogen zodat zijn tentakels alle kracht verliezen en hijzelf uitdroogt.

(Jesaja 27:1, Psalm 74:14, Job 41:25)

Een audioboodschap

Klik hier


 

Jesus-prayingSpiritual Warfare Strategies: 10 Bodily Weapons of War + Bonus

door D’Blessing

 

Klik hier

 

 


 

jentezen Franklin

Jentezen Franklin – 5 powerful prayers to pray

Hij geeft hier 5 krachtige gebeden om geestelijk te kunnen groeien.

Klik hier

 


prayer-for-healing2Prayer to God to correct your wrong thinking

Prayerpower bij Pastor 77, een Playlist met verschillende gebeden die verschillende terreinen van ons leven omvatten

Klik hier

 

 


wingsWings of Warfare / Spiritual Warfare Journal

Een Webblog waarin Esther, een Christenvrouw haar momenten van strijd en de leiding van God in haar leven beschrijft.

Een goede inkijk voor elke Christen die geestelijke strijd heeft te voeren, om op de overwinning te zien. (Engels)

Klik hier

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: