mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

WAAK OVER JE HART EN GEDACHTEN - Laat geen vuilnis en gevaar toe

door Roy Mac Donald

 

Er zijn veel mensen, die denken dat ze in feite niet slecht zijn, zeker als ze zich gaan vergelijken met veroordeelde criminelen. Velen hebben zelfs een erg hoge dunk van zichzelf en geloven, dat hun goede daden de slechte verre overtreffen.

Maar ik wil u hier een beeld schetsen van ons hart, de plaats, waar de dingen verborgen zijn, die we met ons meedragen, en die van tijd tot tijd oppoppen in onze gedachten en de prikkels van buiten versterken.

 

Stel je een plaats voor zoals “Lande”, een beruchte vuilstortplaats,

waar een grote stank heerst

van verrotting, kadavers en allerlei schadelijke stoffen,

waar er moordenaars en echtbrekers rondlopen,

dieven, leugenaars en godslasteraars hun kansen afwachten

 

Een plaats, waar er grote aantallen

stinkvogels, demonische machten,

en stinkende goddeloze en lustmachten rond dwarrelen

en boze plannen smeden.

 

Een plaats, van waaruit er steeds vervuiling naar buiten wordt gebraakt, als dit alles niet in check wordt gehouden.

Dat is een vrij povere beschrijving van ons hart,

of beter gezegd, van het hart van de oude mens,

die we met ons meedragen, ook al zouden wij bekeerd zijn.

 

In Matteὒs 15:19 zegt Jezus het met zeer weinig woorden.

“Want uit het hart komen boze overleggingen,

moord,

echtbreuk,

hoererij,

diefstal,

leugenachtige getuigenissen,

godslasteringen.”

 

Als je Jezus hebt aangenomen,

heeft Hij een nieuwe schepping van je gemaakt,

waarin er voor deze zondige dingen geen plaats meer is.

Daarom gebied Hij je ook,

om te waken over je hart en je gedachten,

zodat deze giftige brei vol dodelijke krachten

geen enkele vat meer op je kan hebben.

 

Ze zijn er nog,

maar er is aan het kruis

met de oude mens afgerekend

en nu heeft jouw Christusnatuur de overhand

en dient de gang van zaken in je leven te bepalen.

Althans, zo moet het zijn.

Zo wil God het.

young-woman-showing-her-index-finger-up-indian-34802295KLIK HIER

voor  een korte video-presentatie van Kim Cash Tate,

met Nederlandse vertaling,

die je Bijbelse hulp aanbiedt,

om je wachtposten uit te zetten

om je hart en je gedachten te bewaken,

 

zodat er geen enkele kans bestaat

voor besmetting van buiten

of vanuit het oude hart

met haar ongerechtigheden, smerige streken en jorka soepoe’s.

 

Wat dat betreft, leven we in een zeer losbandige tijd

die ook nog zeer besmettelijk is.

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: