mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

VERLEIDINGEN - DE MACHT VAN VROUWEN OVER VEEL MANNEN

 

sexy ladyHet lijkt een hoogst onschuldige gewoonte, dat jonge meisjes en vele vrouwen graag sexy willen zijn naar buiten toe. Dat wil zeggen, dat ze in hun kleding en beweging de bewondering dan wel sexual appetite van mannen willen opwekken. Misschien doen sommigen het niet speciaal daarvoor en is het gewoon een manier om zichzelf uit te drukken als vrouw of jong meisje. Maar het over-all effect is, dat het de mannen bekoort, om het op zijn zachts uit te drukken. En in vele gevallen wekt deze actie sterke gedachten en gevoelsens op die te omschrijven zijn als lust, wellust of begeerten. Superkorte mini rokjes, laag uitgesneden bloesjes, doorzichtige kleding, revealing dresses,  lange splitten, laagzittende broeken, bikini’s,  string in de bil en ga zo maar door!

Ik geloof, dat vele vrouwen daarmee beseffen, dat ze over een zekere macht beschikken, waarmee ze de mannen en hun gevoelens kunnen beheersen en manipuleren. Het lijkt soms op een soort social game.

 

visnet_0

Ook lijkt deze typisch vrouwelijke activiteit een manier te zijn om uit te zien naar een partner van hun keuze, alsof je een net uitgooit om die heerlijke anjoemara te vangen. Maar daarmee worden vele andere vissen in het net gelokt, die dan afgewezen worden.

 

 

 

 

Wat deze drang van vrouwen tot gevolg heeft, heb ik uit de eerste hand kunnen zien als leraar op de middelbare school, in de tijd, toen er nog geen schooluniformen bestonden. Vele meisjes kwamen naar school met laag uitgezakte spijkerbroeken, die vlak boven hun poesjes stopten; en korte bloesjes, die hun navels de vrije inkijk gaven.

versuft_en_verward_t_shirts-rb85da0ce05364efc8c341e8bf1ca87aa_jyr6t_324En als ik les gaf, dan merkte ik, dat de meeste jongens met glazige ogen zaten te staren in het niets. De hele les ontging ze volkomen. Ze waren als gehypnotiseerd en konden zich totaal niet concentreren. In hun gedachten zagen ze buiten een wandelende expositie van Erwien de Vries.

 

 

 

 

 

 

 

middelbare scholieren

 

Dit is voor ons Christenen een gebedskwestie geworden. En toen het besluit viel, om lange schooluniformen in te voeren, waren de protesten…van de meisjes! oorverdovend. Maar de uniformen kwamen er, en het probleem loste zich op.

 

 

 

 

facebookSexy foto’s van jezelf op je facebookpagina, of sexy kleding en bewegen in het openbaar lijken onschuldig, maar ze kunnen jongens en mannen in grote verleiding brengen en zondige lustgevoelens teweeg brengen. En als je dat op je geweten hebt, dan zit je in grote problemen! Niet dat je de politie of de rechter op je dak krijg. Er bestaan bij mijn weten geen wetten tegen dit soort gedrag, omdat ze op zichzelf geen criminele activiteiten schijnen te zijn.

 

 

De problemen beginnen op te doemen als we weten, wat de mening is van de Allerhoogste Rechter over deze zaken. God wil zijn kinderen beschermen tegen alle onheil, maar ook tegen verleidingen tot zonde. In de Jacobusbrief 1:13 zegt de apostel: Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Gods wege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Dan geeft Jezus in Matteὒs 18:7 een zeer ernstige waarschuwing:

gevangenis7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Laat dit even goed doordringen. Deze wereld staat reeds onder het oordeel vanwege de verleiding tot zonde. En ze kan niet anders, dan deze zonde te blijven doen in rebellie tegen God. Maar de strafmaat tegen degene die de verleiding brengt zal ongehoord groot zijn!

 

 

Dus dame, als jouw kleding en houding als verleidelijk overkomt, en christenmannen tot onreine gedachten brengt, weet dat je toekomst er alles behalve goed uitziet. Op het einde van je rit wacht er een wrekende God, die je betaald zal zetten, wat je Zijn zonen hebt aangedaan, toen ze in zonde vervielen en daardoor soms hun redding hebben verspeeld. Galaten 6:7 waarschuwt je: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten.”  En Hebreeën 10:27 geeft het exact aan: “Er wacht een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren”. 

Mary-RedemptionMeisjes, jonge en oudere dames, na deze ellendige boodschap wil ik toch eindigen met goed nieuws. Het is nog niet te laat om een beroep te doen op Gods barmhartigheid en vergeving te vragen voor al die keren, dat je andere mannen hebt verleid, bewust of onbewust, met je kleding, je gedrag, je bewegingen en de woorden van je mond.

Hij zal je vergeven en je accepteren als Zijn dochter en je een Geest van reinheid en zuiverheid geven, en een zachtmoedige geest als inwendig sieraad. En…als je bij Hem komt in de hemel, zal hij je maken tot een van de mooiste en bevalligste vrouwen die er ooit op de aarde hebben bestaan. Je mag er ook hier en nu goed en aantrekkelijk uitzien, maar verleidelijkheid als een femme fatal, dat is iets anders.

 

 


Dan wil ik met een woord van Ezechiel 33:11 zeggen: Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, waarom zoudt gij sterven? Uit het dagtekstenboekje van de EBG, donderdag 2 juni 2016!

like_us_facebook-200 50

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: