mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

VERGEVEN MAAKT VRIJ! Jezus helpt ons naar die vrijheid!

 

ZOVEEL PIJN, ZOVEEL BOOSHEID EN ONGEVOELIGHEID

EmotionalTrauma1-520x463Er is me jarenlang zoveel pijn aangedaan, hoe kan ik ooit vergeven?

Verwaarlozing, beledigingen, oplichting, verbale of fysieke agressie, verkrachting, achterstelling, inbraak, belastering, overspel, iemand streeft je op oneerlijke wijze voorbij, een ander wordt voorgetrokken, you name it, allemaal dingen die maken, dat we mensen kunnen gaan haten. Dat we met bitterheid blijven en vaak alle kwaad toewensen aan onze boosdoeners. Vaak hebben we zoveel spijt van ons eigen falen, dat we ook onszelf niet kunnen vergeven. Velen van ons hebben diepe, blijvende wonden, die geen enkele dokter heeft kunnen genezen.

 

 

 

 

 

Toch is vergeven Gods methode voor herstel, vrijmaking en verlossing van jezelf en voor de andere persoon.

 

PIJN2Het natuurlijk hart van de mens is vaak onvergevingsgezind, het verlangt genoegdoening of in ieder geval een harde strafmaat. En zelfs daarna vergeten we dit nooit.

Weet je wat het ergste is bij dit alles?

Je bent niet alleen slachtoffer, je blijft voor altijd slachtoffer.

Die bitterheid in je hart zuigt een groot deel van je levensvreugde weg,

die onvergevingsgezindheid maakt je niet tot een vrolijk, optimistisch mens,

maar tot een wraakzuchtig wrak,

dat er verder normaal uitziet,

maar dat van binnen een steeds kokende pot heeft,

die van tijd tot tijd door toegevoegde hitte nog meer gaat koken.

Het vlees van de boosdoener blijft gaar stomen.

 

 

 

POTdude_smilingDie toegevoegde hitte kan zijn,

dat je de persoon weer ontmoet,

of met die persoon nog contact hebt

of gewoon doordat je aan die persoon of situatie denkt.

 

 

Weet je, we leven in een gevallen wereld,

waarin er zoveel onrecht en boosheid heerst,

en bovendien is het natuurlijke menselijk hart

een broeiende plaats,

waarin er zoveel boosheid actief aanwezig is en opborrelt

en gelegenheden zoekt,

maar de persoon treedt met een vriendelijk en uitgestreken gezicht de wereld tegemoet.

 

WHOMEDat geldt niet alleen voor de boosdoeners die jou kwaad hebben berokkend,

maar ook jij gaat niet vrij uit,

met al je goede en liefdevolle momenten.

In het Bijbelboek Romeinen

 zegt Paulus van zichzelf (en dus van iedereen): “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.” Rom 7:18

 

3xDRIEMAAL SLACHTOFFER!

Wat is het geval? Je bent driedubbel slachtoffer:

 1. 1. Iemand heeft jou erge kwaad berokkend

 

 1. 2. Deze persoon denkt waarschijnlijk op dit moment niet meer aan jou, maar jij bent nog bezig met de persoon en die gaat niet uit je gedachten, je bent verbitterd. Dat is dus je tweede slachtofferschap. De persoon in kwestie doet je nog steeds kwaad, zonder dat hij of zij het doorheeft.

 

 1. 3. Daarnaast leidt verbittering en onvergevingsgezindheid ook nog tot allerlei lichamelijke aandoeningen, waaronder zelfs bepaalde vormen van kanker! In ieder geval, je zult niet echt een gelukkig mens zijn.

 

Spreuken 12:25 zegt:  Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.

 

 

oplossingIS ER EEN OPLOSSING VOOR DEZE LIJDENSWEG?

Want voor dit alles heeft de Bijbel een oplossing,

ik wil zelfs zeggen, de beste oplossing,

geen gemakkelijke,

maar in de kracht van God is dit zeker te volbrengen.

God kan en wil je genezen van alle wonden die er in je zijn gekomen doordat anderen je kwaad hebben aangedaan of doordat je jezelf kwaad hebt aangedaan.

 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan,

want het gaat in tegen je hele natuur.

 

resurrected-christ-with-people_1341689_inlDaarom moet je hele natuur veranderd worden.

Je hebt een nieuwe natuur nodig,

om te doen wat God wil dat je doet,

zodat hij jou kan vrijzetten

en je een goede toekomst geven.

 

 

DE EERSTE STAP

 

When-We-Pray-in-Jesus-NameTen eerste, maak jouw leven in orde met Jezus.

Bid met je hele hart het zondaarsgebed, dat onderaan dit artikel staat.

En vraag daarbij aan de Here Jezus om je JOUW ZONDEN te vergeven.

Denk niet, dat aan jou onrecht is aangedaan, en dat je zelf vrij uit gaat.

Niet voor de Opperrechter, die over levenden en doden recht spreekt!

Hij kent al je zonden en weet, dat ook jij voor straf in aanmerking komt.

Vraag om vergeving.

Maar wees ook bereid om ALLE ANDEREN DIE JOU KWAAD HEBBEN AANGEDAAN TE VERGEVEN. Als het kan, noem ze bij name.

 

friendsembracingOei, dat is moeilijk, soms bijna onmogelijk, maar

als je Jezus in je hart hebt, zal je dat wel kunnen.

Niet in eigen kracht,

maar in de kracht van Gods Geest,

die er dan zal zijn om je te helpen.

 

unhappy2En je zal dat wel moeten,

want als jij anderen niet vergeeft,

whatever the deed may be,

 

dan zal je hemelse Vader jou ook niet vergeven.

Je zal blijven zitten met alle gevolgen van bitterheid,

en je zal je redding verspelen.

 

indexHaters komen namelijk niet in de hemel!

 

 

 

 

 

free in christAls God je vrij heeft gemaakt van verbittering en onvergevingsgezindheid,

dan pas zal je werkelijk vrij zijn

en de ware vreugde ervaren om mensen echt lief te hebben.

 

Dat is wat Jezus heeft gedaan aan het kruis,

toen Hij tot de Vader riep, ten gunste van Zijn beulen:

“ Vader, vergeef het hun, ze weten niet, wat ze doen” (Lucas 23:34).

 

agonyLaat me je dit zeggen, en vergeet het nooit:

Dit ongehoord gebed was vooral ook voor ons bedoeld,

want het waren onze zonden, die Jezus naar het Kruis heeft laten gaan;

Hijzelf was zonder zonde, en had niets misdaan.

 

 

 

EEN BELANGRIJKE WAARSCHUWING!

Indien je denkt dat je reeds bekeerd bent,

maar je lijkt helemaal niet in staat om een ander te vergeven,

of de wil ertoe ontbreekt volkomen,

(het blijft een van de moeilijkste opdrachten van God)

dan kan het zijn, dat je niet echt bekeerd bent,

want de natuur van vergevingsgezindheid,

die kenmerkend is voor een Christen,

ontbreekt bij jou.

Dan kan het zijn, dat je je nu echt moet bekeren

en de Heer vragen om je hartsgesteldheid te veranderen.

 

VERGEVING KAN EEN MOEDIGE DAAD ZIJN

 

Laat me je het getuigenis geven van iemand die ik goed ken,

en wiens broer enige jaren geleden werd vermoord.

Mijn kennis, die een ware Christen is,

heeft een tijd lang geworsteld met het probleem van vergeving,

hands-on-barsis toen naar de gevangenis gegaan en heeft de moordenaar vergeven!!

Daarmee had hij zijn hart vrijgemaakt van bitterheid en wrok

en hij heeft de moordenaar vrijgezet,

zodat de Heer een werk van genade in hem kon doen.

Daarmee had deze kennis een nieuwe, ware vrijheid in Christus verworven,

en zijn toegang tot Gods koninkrijk veilig gesteld

 

 

 

NOG EEN VOORBEELD

Een andere kennis, een vrouwspersoon was met haar zoontje naar de Zoo,

en werd daar door een crimineel beroofd van haar scooter waarna deze wegreed.

 

Haar zoontje wierp hem de ergste verwensingen naar het hoofd,

waarop zijn moeder hem ernstig vermaande

en ze beiden op hun knieën gingen

om VERGEVING TE VRAGEN EN VOOR DE DIEF TE BIDDEN.

 

bijbel-toekomst-hoopDaags daarna werd ze door de politie gebeld,

dat iemand zich was komen aangeven, dat hij haar scooter had gestolen.

Ze ging er naar toe, bracht een Bijbel voor hem mee,

en kwam erachter, dat er nog een ander bij was,

die op de uitkijk had gestaan tijdens de daad,

en zich ook was komen aangeven.

Ook hij wilde graag een Bijbel.

 

Je ziet, wat God in Zijn genade kan bewerken

als we gehoorzaam zijn aan zijn wensen

en we de mensen vergeven die ons kwaad doen.

 

Het zal niet altijd zo zijn, dat de persoon, die je vergeeft,

ook positief zal reageren.

Maar je hebt wel je Heer gehoorzaamd,

free4je hebt de andere persoon, die je kwaad heeft berokkend,

vrij gezet van de ketens

waarmee je die persoon gebonden hield in je haat.

En je laat de rest aan God over.

 

The-Hiding-Place-Ten-Boom-Corrie-9780800799007-232x300EEN MACHTIGE GETUIGENIS

Kort na de oorlog kwam de beroemde evangeliste Corrie ten Boom

na het preken in een Duits kerkje,

de beul tegen die in de Tweede Wereldoorlog haar zuster had mishandeld en vermoord.

Hij was tot bekering gekomen en had de Heer om vergeving gevraagd en gekregen.

Maar toen hij Corrie daar zag preken, wist hij, dat hij haar ook om vergiffenis moest vragen.

Met uitgestrekte hand kwam hij na afloop van de dienst op haar af.

Alle haat en afschuw trachtten haar te overmeesteren,

maar Gods Geest was sterker.

Ze zag zelf hoe ze haar hand naar hem uitstak.

En daarna viel elke haat en onvergevingsgezindheid voor de Nazi’s van haar af,

en Corrie ten Boom was eindelijk volledig vrij.

 

 

ONS EERSTE EN GROOTSTE VOORBEELD VAN VERGEVING

Maar onze eerste en grootste voorbeeld van vergevingsgezindheid is onze Here Jezus.

Hij kwam als Zoon van God naar de aarde,

om als mens voor onze zonden te sterven aan het kruis.

het kruis2Hoewel Hij geen enkele zonde of misdaad heeft gepleegd,

is Hij onschuldig veroordeeld. Daarmee betaalde Hij de prijs van onze zonden. 

En toen Hij aan het Kruis hing,

onder de vreselijkste pijnen en het ergste lijden,

riep Hij tot Zijn Hemelse Vader:

Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Daarmee heeft Hij niet alleen Zijn “rechters” en beulen vergeven, maar ons allemaal, wij zondaren waarvoor Hij naar het kruis is gegaan en voor ons is gestorven.

Daarom wil Hij ook, dat wij alle mensen vergeven, die ons kwaad hebben gedaan, of ons kwaad doen.

Met deze vergevingsgezindheid van Jezus zijn miljarden mensen gered voor de eeuwigheid, omdat ook deze mensen Jezus volgden en hun vijanden hebben vergeven.

Jezus geeft ons  in Matteus 6:14-15 een ernstige boodschap

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,

zal uw hemelse Vader ook u vergeven

maar indien gij de mensen niet vergeeft,

zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

prison-630x390Haat en verbittering zijn typisch menselijk, maar ze worden door de duivel gebruikt om ons gevangen te houden en ons te leiden naar wegen van verderf en ondergang. Verlaat die wegen en volg de weg van Jezus. Het zal je alleen maar winst opleveren. En grote vrijheid!

 

 

 

 

 

het nieuwe jeruzalemGod wil je graag in de hemel, maar daar wordt niet toegestaan, dat onvergevingsgezindheid en bitterheid vrijelijk rondlopen en wonen. Daar woont alleen de liefde. Doe ze weg, hoe moeilijk het ook lijkt. Je krijgt alle hulp van Gods Geest om het te doen. Al zal het in het begin niet van harte gaan, go for it. Alles is beter voor je geestelijke rust, vreugde en evenwicht, dan verder te leven met deze lelekoe’s.

Bid elke dag als Christen voor een krachtige vervulling van de Heilige Geest, zodat je niet in de verdorvenheid van je vlees door het leven gaat. Zo zal je in staat zijn iedereen te vergeven, die je kwaad doet of heeft aangedaan. Zo zal je werkelijk vrij zijn.

Als je een goed gebed voor vergeving van anderen wilt bidden, klik hier en bid.

 

Als je nog geen intieme relatie hebt met Jezus, klik hier voor het zondaarsgebed

GEBED VOOR BEVRIJDING/ VOOR ELKE CHRISTEN DIE NOG MET ISSUES ZIT, EN WIE EIGENLIJK NIET? Hieronder volgt een link naar een  video van 10 minuten met een machtig gebed. Het is voorzien van Nederlandse teksten. En het wordt gebeden om je vrij te maken van alle hebi’s in je leven. Luister er regelmatig naar en bid mee. De eerste minuten zijn gewijd aan het vragen van vergeving voor allen die jou kwaad hebben berokkend. Indien er speciale gevallen zijn, stop de video en vraag daarvoor vergeving. Speel deze video af met een biddend hart. God gaat het gebed ten gunste van jou verhoren! Klik hier voor dit video-gebed.

Als je de werking van Gods Geest in jouw leven wilt leren kennen, (“De Helige Geest, onze behulpzame Vriend”), klik hier

Als je bent teruggevallen in een leven van zonde, klik hier voor de weg terug naar Jezus

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: