mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

“THE ROMAN ROAD” – EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN

Print Friendly

Ingeleid, vrij vertaald en aangevuld door Roy Mac Donald
Uit: The Romans Road to Salvation, GotQuestions?org

 

 

romans_road6De Romeinen waren meer dan alle volkeren vόόr hen, echte wegenbouwers. In het hele gigantische Romeinse Rijk werden bestrate wegen aangelegd uit grote platen natuursteen. Ze deden dat om volledige militaire en administratieve controle te hebben over het hele rijk, om materialen aan te voeren en om belastingen en schatten naar Rome te brengen. Men zegt dan ook: Vele wegen leiden naar Rome.

 

 

 

 
rom weg1Wat deze vermaarde bouwers niet wisten, toen ze de brede, verharde wegen aanlegden, was dat ze Gods wil en Zijn ontwerp uitvoerden. De apostelen en andere volgelingen van Jezus maakten een vruchtbaar gebruik van ze om het evangelie naar de gehele Grieks-Romeinse wereld en daarbuiten (tot in India) te brengen. Dat was geheel volgens Gods Plan.

 

 

 

 

romanroad 1Is het dan een “toevalligheid”, dat de Brief aan de Romeinen ook zulke wegen bevat (in het Engels Roman Roads) die evangelische principes (schatten) brengt, ook naar niet-Joodse ongelovigen?

We willen hier een effectief gereedschap presenteren om u te overtuigen van de noodzaak tot redding,

hoe we deze kunnen verkrijgen
en wat de resultaten hiervan zullen zijn.

Het eerste Bijbelvers op deze Romeinse Weg naar redding is

pe0074493

Romeinen 3:23:
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”
Het woord “derven” betekent “missen”, “te kort schieten”. Het betekent dat alle mensen, niemand uitgezonderd, de geboden van God hebben gebroken, middels liegen, stelen, begeren wat niet van jou is enzovoort. Al deze dingen grieven onze God, die heilig is, en de zonde niet ongestraft kan laten. Daarom kan niemand tot Gods heerlijkheid komen, maar allen zullen eindigen in een eeuwige straf.

 

 

 

Het tweede Bijbelvers op deze Romeinse Weg naar redding is
Romeinen 6:23
dood“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”
Hier zien we wat de gevolgen zijn van het leven in zonde, het niet belijden van de verkeerdheden in je leven. De bestraffing die we hebben verdiend voor onze zonde is de dood. Niet slechts de fysieke (lichamelijke) dood, maar eeuwige dood! Je kan alleen maar in diepe ellende komen bij die gedachte.

 

uitweg2Maar, gelukkig voor ons, wijst God ons een uitweg.

 

Het derde Bijbelvers op de Romeinse Weg naar redding pakt de draad op, waar we zijn gebleven in

 

 

Romeinen 6:23
“maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”
jezusaanhetkruis

 

Romeinen 5:8 verkondigt:

 

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”
Jezus Christus is voor ons gestorven. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden. Zijn opstanding uit de dood bewijst dat God de dood van Jezus heeft geaccepteerd als betaling (afdoening) voor onze zonden.

 

 

 

 

 

 

De vierde stop op de Romeinse Route naar redding is

verrezenRomeinen 10:9

 

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”
Jezus was zonder zonde, maar is voor ons gestorven. Het enige dat we moeten doen, is in Hem geloven, en erop vertrouwen, dat Zijn dood de betaling is geweest voor onze zonden. Als we dat gedaan hebben, zijn we gered van de eeuwige dood, van de eeuwige straf!
Romeinen 10:13 zegt het nogmaals:

 

 

jesus-walking-on-water-284x300“want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”
Jezus stierf en betaalde de straf voor onze zonden en bevrijdde ons van de eeuwige dood.
Redding en vergeving van zonden is beschikbaar voor een ieder, die op Jezus vertrouwt en Hem aanneemt als zijn Heer en Redder.

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste gedeelte van deze Romeinse route naar verlossing zijn de resultaten van de verlossing.

duifRomeinen 5:1 bevat deze wonderlijke boodschap:

 

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.”

 

 

Door Jezus Christus kunnen we nu een relatie van vrede hebben met God. We leven niet meer met het gevoel van veroordeling, maar we zijn geaccepteerd als kinderen. Dit geeft ons een compleet nieuwe kijk op het leven.

Romeinen 8:1 leert ons:

 

rechter-hamer-”Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.”
Omdat Jezus voor ons gestorven is, zullen we nooit worden veroordeeld voor onze zonden. Zo gezegd: We gaan vrij uit.
En ten laatste: we hebben de kostbare belofte van God uit

 

Romeinen 8:38-39
“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

 

 

 

zondaarsgebed1Wedergeboorte 1Zou je deze Romeinse Weg naar verlossing willen volgen? Indien dat het geval is, volgt hier een eenvoudig gebed dat je kunt bidden tot God.

Door dit gebed verklaar je aan God dat je op Jezus vertrouwt voor je redding.
De woorden zelf zullen je niet redden. Alleen geloof in Jezus Christus kan voorzien in redding!
Het gebed:
“God, ik weet dat ik tegen u heb gezondigd en dat ik uw straf verdien. Maar Jezus nam de straf die ik verdien, zodat ik door geloof in Hem vergeving kon ontvangen. Met uw hulp, leg ik mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Here Jezus, kom in mijn hart en wees mijn Heer en mijn Verlosser. Dank U voor Uw wonderbare genade en vergeving, en voor de gave van het eeuwig leven! Amen!”

Als je de beslissing hebt gemaakt om Jezus te volgen, na wat je hebt geleerd over de Romeinse Weg naar Verlossing, is er feest in de hemel. God, Jezus, degenen die ons zijn voorgegaan en de engelen hebben grote vreugde, omdat je die stap hebt gedaan (Lucas 15:7,10).

30 maart 2016.
Aanrader 1: Ga voor meer info voor een vruchtbaar Christelijk leven op onze website www.jezuskomtspoedig.com naar het blok: Zondaarsgebed, waarin enkele adviezen worden gegeven voor geestelijke groei. Klik hier

 
Aanrader 2: En voor nog meer info, ga naar het blok: Bruisend Christen zijn in de Praktijk, klik hier

 
Aanrader 3: Bezoek dagelijks onze website (zie aanrader 1)met veel info: artikelen, video’s, teachings, preken, jongeren, mannen en hun rol, vrouwenaangelegenheden, kinderen enzovoort.


Print Friendly

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: