mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

SURINAME

EEN KRACHTIGE VIDEO! – een gebed door Roy Mac Donald

foto publicatie bid voort de mannen 1200x710Hoe maak je van een uitgezakte drinker een knielende aanbidder? God has the Power!
Hoe maak je van een ongeïnteresseerde verwekker een toegewijde vader? God has the power!
Hoe maak je van een lauwe partner een toegewijde en vurige echtgenoot? God has the Power!
Hoe maak je van een ongevoelige baas een meevoelend en meelevend mens?
Hoe kan ik weer de man worden, zoals God het bedoeld heeft?

God kan van elke afgedwaalde botvis een koninklijke priester maken, van elke verloren zoon een prins.
En Hij kan van al Zijn zonen een Elia, een Gideon, een Paulus, een Petrus of een Stefanus maken en ze gebruiken tot Zijn eer.

Jezus zegt in Matteὒs 11:11-12
“Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Dat zijn de mannen van onze dagen!

HIER VOLGT EEN GEBED DAT DIT ALLES EN VEEL MEER KAN BEWERKSTELLIGEN.
LUISTER ER STEEDS WEER NAAR, BID MEE EN VUL HET AAN.

Bid voor je man, je vriend, bid voor je broer, je baas en je collega’s. Bid voor de mannen in ons land Sranan.
Maak van al deze kerels mannen met passie voor Jezus en voor hun geliefden. Mannen die Suriname zullen veranderen in een wonderfull place to stay.
GEEF GOD DOOR DIT GEBED DE RUIMTE OM HET WONDERWERK TE DOEN, DAT OP ZIJN HART LIGT, NAMELIJK OM DE HARTEN VAN DE VADERS EN ALLE MANNEN TERUG TE VOEREN:
* NAAR HUN GELIEFDEN
* NAAR DE KINDEREN,
* NAAR DE AANBIDDING,
* NAAR DE OVERWINNING
* NAAR DE BESTEMMING DIE GOD VOOR HUN LEVEN HEEFT.
BID MEE!
Werk mee om dit gebed te verspreiden. Deel het zoveel mogelijk. Door jouw inzet kan het operatieterrein en de machtsbasis van God vergroot worden.
Meer info over mannen issues:
http://jezuskomtspoedig.com/mannen-en-hun-rol/
http://jezuskomtspoedig.com/mannen-en-hun-struggles/


GEBEDEN VOOR ONS LAND SURINAME

Eén van de belangrijkste onderdelen van ons gebedsleven is bidden voor ons land en de overheid. Daardoor bereiden wij voor God de weg om Zijn hand uit te strekken naar ons land en naar ons volk, opdat wij een rustig bestaan hebben in alle Godsvrucht en opdat Suriname de zegen van God mag blijven ervaren.

Klik hier om naar de gebeden voor ons land Suriname te gaan

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: