mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Reactie op brief MINOV inzake verbod op gebedsgroepen

 

let op gevaar landscapeOp 12 mei 2016 heeft mw. Hoepel, onderdirecteur van onderwijs, een brief naar de schoolleiders/directeuren van alle openbare scholen gestuurd. Eén van de zaken is dat bidgroepen op de openbare scholen niet langer zijn toegestaan. Dit is naar onze mening beperking van godsdienstvrijheid. Een gevaarlijke ontwikkeling! Wij, als Christenen, vonden het daarom belangrijk op deze brief te reageren. Hieronder is de volledige tekst van onze brief aan mevrouw Hoepel.

De brief van mevrouw Hoepel is ook te zien op onze facebookpagina: Jezus komt spoedig Suriname

 

 

Open brief aan mw. M. Hoepel,

Onderdirecteur van Onderwijs

 

Geachte mevrouw Hoepel,

Met grote verbazing en zeer geschokt heb ik via de sociale media uw schrijven aan de schoolleiders en Directeuren kunnen zien. Verbazing, omdat de brief een grote tegenstrijdigheid bevat, namelijk uw statement, dat elke Surinamer vrij is in het belijden van zijn/haar godsdienst, en dan het verbod van bidgroepen op de openbare scholen. Dat rijmt niet!

En geschokt, omdat dit bij mijn weten de eerste keer is, dat met zo een vermetelheid het ministerie in feite een oorlogsverklaring stuurt naar God!

Ik weet als ex-leraar en docent, dat je niet tijdens lesuren kan bidden, maar in je vrije tijd (de pauzes en de vrije uren) heeft dat nooit een probleem opgeleverd, omdat dat een manier is waarop sommigen hun godsdienstvrijheid willen uitdragen.

Het is wel eens voorgekomen, dat studenten voor het examen aan mij vroegen of ik een gebedje voor ze allemaal wilde doen. En als de hele klas ermee instemde, dan nam ik de vrijheid om een kort gebed op te sturen naar de Here, die luistert en verhoort. Maar dat waren uitzonderingen.

Wat moeten dan bijvoorbeeld de moslims, die volgens hun Koran vijf maal per dag moeten bidden, doen, als ze hun godsdienstbeleving tot uiting willen brengen? Als ze dat niet kunnen doen in hun vrije tijd op school, dan heeft uw statement weinig waarde. Overigens is hun vrije tijd hun vrije tijd, en niet de tijd van de baas!

Gebedsgroepen hebben geen enkele schadelijke uitwerking op het functioneren van het onderwijs, in tegendeel wordt de Almachtige God gevraagd om Zijn genade uit te storten op de school en op allen waarvoor gebeden wordt. En de Heer verlangt dit ook van Zijn kinderen.

Als er mensen zijn, die moeite hebben met gebedsgroepen, dan mogen zij weten, dat elke religieuze of niet-religieuze groep het recht heeft, om met een eigen gebedsgroep te beginnen, and everybody is happy.

Ik kan u vertellen, dat ikzelf als leraar/docent jarenlang heb geparticipeerd in gebedsgroepen op de A.M.S. en op het Miranda Lyceum, zonder dat wij ooit iemand tot last zijn geweest. Ik geloof dat er bij de schoolleiding en het Minov enige wijsheid bestond, om niet met dwaze verboden te komen en het gebedsproces te verstoren, en daardoor negatieve zaken in werking te stellen.

Ik wil slechts wijzen op het voorbeeld van de VS, waar sedert 1960 het gebed verboden werd op de public schools, en dat sedert dat jaar de tienerzwangerschappen, het drugsgebruik, de schooluitval, de schietpartijen op de scholen en de algemene verloedering explosief zijn toegenomen. Daarnaast hebben de VS hun eerste oorlog verloren, de Vietnam oorlog.

Laten wij niet dezelfde fouten maken, maar in de wijsheid handelen, die God ons zo overvloedig wil schenken, als wij Hem daarom vragen. (Zie Jacobus 1:5)

 

Mevrouw Hoepel, als u deze maatregel zou doorzetten, en er zou een einde komen aan Christelijke activiteiten op de openbare scholen, zal uw werk vele malen zwaarder worden dan het nu ongetwijfeld is. Want ik ben er ten volle van overtuigd, dat door het gebed van gebedsgroepen op verschillende scholen, God uw job lichter maakt dan u vermoedt. Vele problemen, die nu voorkomen worden, zullen dan op uw bord worden gelegd. En sommige van ze kunnen ook nog onoplosbaar zijn. Laten we in deze dingen wijs zijn. Voorkomen is beter dan genezen.

Ook voor de leerlingen en de studenten is het gezamenlijk gebed een grote zegen, en ze leren om hun godsdienstvrijheid actief te beleven en op God te vertrouwen om ze te helpen met hun schoolwerk en met hun leven en om ze te beschermen.

Daarom vraag ik u met klem, om uw invloed aan te wenden, en deze beslissing terug te draaien. Het zal u bij velen en bij de Here Sebaoth (de Heer der heerscharen die alle macht heeft) in goede rekening worden gebracht. (Zie Maleachi 3:16-18).

Wel weet ik, dat die tijden, waarin wij in gebedsgroepen op scholen participeerden, naar mijn mening de absolute hoogtijdagen waren van deze scholen, wat betreft de goede voorzieningen (in tijden van schaarste!) en betere schoolresultaten, de verbeterde sfeer onder collega’s en allerlei extra voorzieningen enzovoort.

De Bijbel leert ons in Jacobus 5:16: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

De gebeden, die door deze gebedsgroepen worden opgezonden tot God zijn tot grote zegen: er wordt gebeden voor goede schoolresultaten, voor de examens, een goede werksfeer, oplossing van problemen, en voor zieke leerlingen en collega’s, de noden van het land. Ook ben ik ervan overtuigd, dat sommige gebedsgroepen ook voor u, mevrouw Hoepel, en het ministerie bidden, zoals de Bijbel het voorschrijft in 1 Timoteὒs 2:1-4

1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Rekenend op een wijze beslissing uwerzijds, eindig ik

met de bede voor een rijke zegen van God

Hoogachtend

R. Mac Donald

Paramaribo 30 mei 2016

 

PS Ik wil u ten overvloede wel zeggen, met de wijsheid die de Here mij gegeven heeft: zolang er repetities en examens zullen zijn, er gebeden zal worden op school, individueel en in groepen!

Omdat dit een open brief is, zal ik deze ook publiceren.  R.M.

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: