mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Op ziekenbezoek

door Roy Mac Donald

 

ziekenbezoek

Ieder van ons heeft van tijd tot tijd de verplichting of het voorrecht om op ziekenbezoek te gaan. Christenen beschouwen vanuit hun Bijbelse overtuiging ziekenbezoek zelfs als een noodzaak. In ieder geval geeft reeds de aandacht voor de zieke deze een sterke bemoediging, zeker als de bezoeker positief is. (Het zal wel beter gaan, ik bid voor je, enz.). Maar ziekenbezoek kan ook grote winst opleveren voor het Koninkrijk van God. Zeker, als het biddend wordt voorbereid.
Als je weet, dat je deze dag een bezoek zal brengen aan een zieke persoon, leg deze actie in handen van de Heer. Vertel plannenHem, dat je van plan bent om in overeenstemming met Zijn woord, deze zieke te bezoeken, en vraag Hem om je een goed, opbouwend woord te geven. Vraag aan Jezus, welke Bijbeltekst je het beste kan geven. Blader dan (biddend) in je Bijbel, en zoek een geschikte passage. Zet dan een bladwijzer of plakkertje op de plaats en (met potlood) een pijltje of kruisje bij de bewuste passage.

bijbellezen

 

Waarmee ik wil zeggen, dat een Christen bij ziekenbezoek standaard zijn Bijbel bij zich moet hebben!

 

 

Het is handig om in je Bijbel bij bepaalde gedeelten een plakkertje te zetten, zodat je te alle tijde goed “bewapend” bent. Een passage die God gelegenheid geeft om tot de patiënt te spreken is bijvoorbeeld Psalm 23. Denk niet: iemand anders zal dit al zeker hebben gebracht. Herhaling is een belangrijk onderdeel van Gods werkwijze om ons dingen in te prenten, of onze aandacht te trekken.

 

psalm 23

Als de patiënt er wat slechter voorstaat, kan Psalm 27 wel krachtig opbouwen. De Here is mijn licht en mijn heil (redding), voor wie zou ik vrezen? Toen boosdoeners (dus ziektemachten) op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Zet er ook een plakkertje bij. En bid een krachtig gebed voor genezing. En dat de angst zal verdwijnen en de persoon een rustige nacht zal hebben

 

 

arise

Toen een zuster, die ik goed ken, bezig was blind te worden, althans, haar zicht ging elke dag achteruit, gaf de Heer haar de volgende tekst uit Jesaja 60:1-2: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

 

Dat was voor haar de hoop die ze kon grijpen, en de Heer heeft haar haar zicht weer volledig gegeven! Je ziet, hoe een Bijbeltekst een geweldig effect kan hebben op het genezingsproces.

Een tekst die grote impact heeft is Jesaja 53:5: Door zijn striemen is onze genezing geworden. Dit kun je zelf uit het hoofd doorgeven in een gebed.

 

Praying_sick

Wat ons brengt op het volgend gedeelte van een gezegend ziekenbezoek: gebed. Vergeet niet om samen met de zieke een gebed te doen en de Here te vragen hem/haar te genezen. Als je geen vrijmoedigheid hebt, schrijf dan je gebed op en lees het hardop voor. De zieke zal daar dankbaar op reageren.

Vraag in ieder geval aan de Here om tijdens dit ziekbed tot Zijn doel te komen met deze persoon.

 

Zeg aan de zieke, dat het zo zou kunnen zijn, dat God een speciale reden heeft om dit toe te laten. Zoek daarvoor op Hosea 2:13-14 (over het dal van Achor en een deur der hoop). Bereid je goed voor en laat je aanwezigheid een gouden gelegenheid zijn voor de Here om iets goeds uit te werken voor de zieke persoon.

bijbelbidden

Ziekenbezoek is vaak een goede gelegenheid om mensen in nood naar de Here te leiden. En als je bidt voor een patiënt, wil het wel eens voorkomen, dat andere patiënten in de ziekenkamer ook graag gebed willen. Dit kan een mooie tijd zijn om te oogsten. De Bijbel leert ons: En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. (Daniël 12:3).

 

 

operatie bekeringIk wil nog een laatste persoonlijke getuigenis geven. Enkele jaren geleden lag mijn broer met een ernstige aandoening in het ziekenhuis. Hij geloofde niet in God. Ik bezocht hem dagelijks en nam bij het einde van het bezoek steeds de vrijheid om voor hem te bidden. Op een dag nam ik afscheid en vergat te bidden. Ik stond op om te gaan, waarop hij tot me zei : He brada, je hebt nog niet gebeden. Dat was voor mij een teken. En de avond voordat hij zou worden geopereerd, zei ik tegen hem: Luister broer, morgen ga je naar de operatietafel, en we hopen natuurlijk het beste. Maar ik wil je toch vragen om het nu met je Schepper in orde te maken, zodat je met een gerust hart onder het mes kan gaan. Als je het nu niet haalt, kom je bij Jezus in de hemel. Hij stemde gelijk in, en ik had het voorrecht mijn broer naar de Here te lefeest in de hemeliden met het zondaarsgebed! (Klik)  Na een paar maanden is hij naar de Here gegaan, en ik zie ernaar uit om hem te ontmoeten op die grote dag.

 

 

 

 

op bezoek

 

Waarmee ik wil zeggen: neem je bezoek aan de zieke serieus, bereid je goed voor, neem je Bijbel mee en vergeet niet te bidden. Dat is het beste dat je voor een patiënt kunt doen. De Heer ziet uit naar zulke vertroosters!

 

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: