mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

NU IS HET DE TIJD OM OP DE HERE TE VERTROUWEN

 

door Roy Mac Donald

Het-roer-omgooienAls er ooit een tijd was, om het roer om te gooien, dan is het nu! Het wordt steeds erger, alles raakt uit balans. Het leven raakt uit zijn voegen. Men ziet het niet meer zitten. Men is moe! Een puntbrood kost 70 cent en de oudere kinderen zijn in hun groei en eten nogal wat! De levensbehoeften zijn nauwelijks meer te betalen, de stroomtarieven stijgen enorm, en dan komt er nog de waterschade bij, die de harde regens veroorzaken. Niet te spreken over de rukwinden. De bedrijfssluitingen en toenemende werkloosheid. De geldontwaarding, en blijf zo maar doorgaan.

Het buitenlands nieuws maakt ook niet blij, met alle toename van geweld, liefdeloosheid, terrorisme, corruptie en vuiligheid.

 

 

Het zijn zware tijden waarin we leven.

Paulus heeft over onze tijd geprofeteerd,

toen hij in 2 Timotheüs 3:1-5  haarscherp zei:

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;

krantenkoppenHet heeft er veel van dat Paulus een kijkje mocht nemen in Dagblad Suriname, De Ware Tijd, The Washington Post, The Jerusalem Post, The Times, de Telegraaf en het N.O.S. Journaal, allemaal van de afgelopen week.

 

 

buitenlandse-kranten-6

 

Hoe wist Paulus dit alles 2000 jaar geleden?

Omdat de Here hem dat had geopenbaard,

 

de Almachtige die in Jesaja 46:10 zei:

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is;

 

op het schip2Hij, onze Here Jezus, wist reeds, dat deze dingen zouden aankomen. Niets verrast Hem.

Maar Hij weet dan ook hoe Hij de zijnen kan behoeden voor rampspoed.

 

Hij, die een menigte van duizenden kon voeden met vijf broden en drie vissen,

 

voor Wie elke demonische macht moest wijken,

 

Die een gevaarlijke storm onmiddellijk kon stoppen

 

 

the_resurrection_day_en die Zijn Godheid bewees, door onze zonden op Zich te nemen

en als Overwinnaar uit de dood te verrijzen.

 

You name it, He did it, You call on Him, He’ll do it for you!

Daarom kon Hij in Matteὒs 6:25-34 zijn volgelingen ook voorhouden: (En lees dit aandachtig!)

 

 

 

 

 

 

 

 Daarom zeg ik u: maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te leven, en over de kleren voor uw lichaam.

Is het leven niet belangrijker dan voedsel, en het lichaam niet belangrijker dan kleding?

vogels2Kijk eens naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet, ze maaien niet en slaan geen voorraden op in schuren.

Uw hemelse Vader zorgt dat ze te eten krijgen.

En bent u niet veel meer waard dan de vogels?

Trouwens, wie van u kan door al zijn zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen?

En waarom maakt u zich zorgen over kleding? Let eens op hoe de veldbloemen groeien: ze werken niet en spinnen niet.

Maar ik zeg u: zelfs Salomo was in zijn staatsiegewaad niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen.  Zo mooi kleedt God het gras, dat vandaag nog op het veld staat en morgen al in de oven wordt gegooid.

Zou God u dan niet nog veel beter kleden? Wat is uw geloof toch klein! 31 Wees niet zo bezorgd, zeg niet: Wat moeten we eten of wat moeten we drinken of waarmee moeten we ons kleden?

Want naar dat alles vragen de heidenen! (de ongelovigen). Uw hemelse Vader weet dat u dat allemaal nodig hebt.

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.

 Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen,

want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’

 

op het schipIn feite geeft Jezus een vermetele belofte.

“Wat ook je omstandigheden zijn,

maak je geen zorgen.

Ik ben volledig op de hoogte en ik kan er alles aan doen!

Ik zorg voor de vogels, die er niets voor hoeven te doen, Ik zal ook voor jou zorgen.

paradijsvogelmooie bloemIk bekleed de panters en de pauwen, de paradijsvogels,

de ara’s en de zebra’s, de orchideeën, de crotons en de bougainville.

Hun garderobe is het mooiste dat bestaat.

 

Jij hebt meer waarde dan allemaal bij elkaar!  Zal ik jou niet nog mooier bekleden, met de klederen van gerechtigheid en met een garderobe van kleur, zwart-wit en haute couture?

 

Maak je niet bezorgd, maar blijf op Mij vertrouwen. Dan zal Ik voor je zorgen.

sur disIk richt voor jou een dis aan voor aller ogen!

Ik heb je lief, zo lief, dat Ik Mijn leven voor je heb gegeven.

Zal ik je dan als een wees achterlaten zonder goede voorzieningen voor je te treffen?

Zoek Mijn Koninkrijk en Mijn gerechtigheid.

Zoek me in je binnenkamer,

zoek me onderweg,

zoek me tijdens je arbeid.

 

Studie van de bijbel door de bijbel te lezen, is erl zich van bewust zijn dat we met Gods Woord bezig zijn, eerbiedig luisteren naar de Schrift.

Studie van de bijbel door de bijbel te lezen, is er zich van bewust zijn dat we met Gods Woord bezig zijn, eerbiedig luisteren naar de Schrift.

 

Zoek me vooral in Mijn Woord, de Bijbel.

Mijn Woord zegt: Zoek en je zal vinden.”

 

 

 

 

 

En Paulus zegt kort en bondig in Filippenzen 4:6

Black-Woman-purple-jumper-praying-11Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

 

En in Psalm 46:2-3 staat het:

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Daarom zullen wij niet vrezen.

 

godarrowhandLieve mensen, neem het aanbod van Jezus aan, Hij is er voor jou.

Hij heeft op je gewacht

en dit kan de dag zijn van je redding

en de dag, waarop je meer zal krijgen

dan slechts verzorging en voorziening,

namelijk het eeuwig leven met alle goede dingen die je je kunt wensen.

 

 

te mooi2Jezus zegt: Maak je niet druk om de dag van morgen. Omdat elke dag zijn zorgen met zich zal meebrengen.

Geef jezelf aan Jezus, en Hij zorgt voor de rest.

Te mooi om waar te zijn?

Niet bij God, die in Genesis 18:14 aan een onvruchtbare oude vrouw van 89 jaar een lijfelijke zoon belooft en daarbij zegt:

Zou voor mij iets onmogelijk zijn? Volgend jaar, om deze tijd, zal Ik bij u terugkomen en dan heeft Sara een zoon.’ Die zoon werd Izaak, de vader van Jacob (Israel).

Als je het niet meer ziet zitten , en je begint te beseffen, dat je het zonder Goddelijke leiding niet zal kunnen redden, bedenk dat er Iemand in de hemel is, die naar je kijkt en je nood kent, en …op je wacht!

 

ALSAls deze roep van de Here je heeft aangesproken, of je  minstens aan het denken heeft gezet,

ga dan naar het artikel “THE ROMAN ROAD, een route tot bekering uit de brief aan de Romeinen.”,

door schrijver dezes samengesteld.

U kunt het vinden door hier te klikken of op onze website www.jezuskomtspoedig.com

En als je een vruchtbare, bruisende Christen wil worden, ga naar onze link “BRUISEND CHRISTEN ZIJN IN DE PRAKTIJK”.

Klik hier

like_us_facebook-200 50

 

 


 

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: