mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Na de Opname....

Update ma 3 Aug 2015

 

 

Deze webpagina is geschreven voor hen die na de opname op aarde zijn achtergebleven.… Lees maar niet verder als het niet van toepassing is…

 

Ai.. dat is echt pijnlijk…  alles is nu plotseling anders op aarde.. en jij bent achtergebleven. Huil maar want dat vertroost een beetje.  Als je gereed was geweest dan was je nu ook in de hemel samen met vele anderen.  Jouw situatie is nu wel heel moeilijk, maar toch nog niet hopeloos.

 

Als eerst moet je  je nu wel volledig geven aan jou verlosser, Jezus Christus. Hij wil je nog steeds een kans geven maar je geloof moet serieuzer worden. Verder moet je weten dat de wereldheersers tegen christenen zijn, ze zullen je vervolgen en trachten zoveel mogelijk bijbels te vernietigen.  Zoek bijbels en verstop ze op geheime plaatsen.  Je zult moeten leven van Gods Woord. Als je bijbel wordt afgepakt heb je dan nog een andere ergens verstopt.  Jezus zelf zegt : “wie volhardt tot het einde zal behouden worden (Mattheus 24:13) ”

 

Accepteer nooit het teken van het beest. Als de wereldleider gelast dat je zijn teken, of getal, of naam, op je voorhoofd of rechterhand moet aannemen, om daarmee bijvoorbeeld betalingen te doen, moet je het zeker weigeren, want anders ga je wel verloren. Lees Openbaringen 14:9-10. Belijd openlijk dat je van Jezus bent en dat je in Hem gelooft. Dat zal de mensen razend maken en ze zullen je dan kwaad doen, misschien zelfs doden. Lijdt omwille van Jezus..dat is de enige weg die nu openstaat.

 

Weest niet bang, Jezus zegt in Marcus 8:35 ” Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar een ieder die zijn leven verliezen zal die zal om  Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.  Weet je wat dit zeggen wil ?  een ieder die het teken van de antichrist op zijn lichaam accepteert kan weer kopen of verkopen. Deze mensen  kunnen dan tenminste wel wat voedsel kopen en eten, op deze wijze trachten zij hun leven te behouden. Maar wie het teken aanneemt gaat uiteindelijk naar de hel !  Dan is hun leven toch verloren.

 

Wie Christus belijdt en het teken van het beest niet accepteert zal niet kunnen kopen en verkopen en zal zelfs onthoofd of gedood worden.  Maar dan zal je  je leven na deze dood vernieuwen en zo toch bij Jezus in de Hemel komen. Dat is dus toch het beste. Weest niet bang voor deze dood, het is beter dan leven voor de antichrist..

 

Wees tenslotte geen antisemiet ! Wie zich tegen de Joden keert in de Grote Verdrukking zal bij de komst van de Here aan zijn linkerhand geplaatst worden als “bok”. (Mattheus 25:33-34) De mensen die de Joden tijdens de grote verdrukking geholpen hebben zullen aan zijn rechterhand geplaatst worden, dit zijn de schapen waarvan Jezus zegt : “Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koningkrijk dat u bereid is …..”

 

BLIJF VOLHARDEN, BINNEN ZEVEN JAREN KOMT JEZUS WEER TERUG OP AARDE EN DAN KOMT ER EEN EINDE AAN DEZE VERDRUKKING  Mischien kun je eerder al naar de Hemel komen.  Houd vol, je kunt nog overwinnen in JEZUS  naam !

 

Als het er nog op internet is, kijk dan naar de film :

https://www.youtube.com/watch?v=Q9VMvbTgALo
Perry Stone What You Should Do if You Miss The Rapture

De antichrist zal trachten alle Christelijke films en zaken van het internet weg tet halen. Copier de film als het nog kan.