mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

LEEF JE ONDER OF BOVEN JE OMSTANDIGHEDEN? SLEUTELS TOT EEN BOVENNATUURLIJKE WANDEL

 

Laten we een paar dingen bekijken, die we met elkaar kunnen delen,

en die ons leven er niet fraaier op maken.

 

Misschien komt het soms zover, dat we de omstandigheden niet meer aankunnen.

We noemen enkele zaken:

 • Een scheiding staat er aan te komen.

 

 • Onze kinderen spelen ons de baas.

 

 • Hun schoolwerk laat veel te wensen over.

 

 

 • Onze baas behandelt ons oneerlijk of zelfs als vuilnis.

 

 • Ons geld blijkt niet genoeg om rond te komen.

 

 • De rekeningen stapelen zich op.

 

 • Ons vervoer heeft allerlei mankementen of moet nog gekeurd worden.

 

 • De bus laat op zich wachten, en ik kom dus laat aan het werk.

 

 • Griep.

 

 • Ernstig zieke familieleden.

 

 • Vrienden stellen te leur.

 

 • Je baan is op de helling.

 

 • Je dak lekt.

 

 • De prijzen stijgen steeds meer

 

 • Je partner kan soms zeer onredelijk zijn en je zelfs als een hond behandelen.

 

 • Je prive gegevens in je “cloud” of op Facebook komen in verkeerde handen terecht. Je wordt door hackers bestolen.

 

 

 

 

 

 • Je straat stroomt steeds over, met alle gevolgen van dien.

 

 • Iemand rijdt je aan op straat, en je wacht uren op de politie.

 

 

 

 • Je zit vast in een file vol auto’s, en je komt zeker te laat voor je afspraak!

 

 • Bij de spoedeisende hulp is er vaak geen spoed.

 

 

 • Het zijn de omstandigheden, die

 • over ons kunnen heersen

 en ons leven behoorlijk kunnen verzuren

 en soms zelfs vernietigen, zoals dat meiske,

dat recentelijk op facebook zodanig werd gepest

en vervolgens  zelfmoord pleegde.

 

Vul de rest zelf maar in.

 

Dan hebben we het nog niet over de ernstige rampen, zoals terminale aandoeningen, sterfgevallen en rukwinden.

En over de grote rampen in andere landen, zoals aardbevingen, orkanen, politieke crises met demonstraties die dodelijk kunnen aflopen.

Leugenachtige en misleidende journalisten en verslaggevers,

die dagelijks de echte waarheid verzwijgen terwijl ze vriendelijk naar je kijken!

 

 

Het lijkt er veel op, dat de wereld op haar kop staat en

een onvriendelijke plaats is geworden om er te wonen.

 

Zal ik je wat verklappen,

dat je misschien niet vermoedde?

De wereld is bezig volkomen vast te lopen.

Er komen steeds meer problemen

die menselijk gezien, onoplosbaar zijn.

Enkele voorbeelden?

De drugshandel neemt steeds meer toe, ondanks alle acties van overheden en politiële authoriteiten.

De ontelbare verslavingen waar geen psycholoog of deskundige tegen opgewassen is

 

 

 

 

 

 

De toenemende criminaliteit en de grote criminelen,

die politie en rechterlijke macht omkopen.

Oneerlijke politici, die veel beloven en zichzelf vervolgens verrijken.

De handel in kinderen en de commerciële porno

De grootschalige pornoverslaving bij vooral mannen. Wat weer leidt tot seksuele verwaarlozing van de partner.

De dagelijks terugkerende grote rampen wereldwijd, die vele slachtoffers eisen.

Het wordt steeds erger!

 

Hoe is dit alles zo gekomen?

Mensen en organisaties kunnen hierop geen duidelijk antwoorden geven,

omdat ze de oorzaken op een verkeerde plaats zoeken. Bij de deskundigen en professoren  

die zelf de problemen niet kunnen oplossen.

 

Maar de Bijbel geeft een duidelijk en

helder antwoord op deze vragen.

Meer nog: God biedt ons in Zijn Woord

de oplossing voor al deze “onoplosbare” problemen.

 

Ze kondigen de komst aan van onze Messias (Christus), Yeshua Ha Mashiach

die Zijn Bruidsgemeente komt ophalen.

Ze zijn tevens de eerste pijnlijke weeën, die de geboorte van een baby aankondigen, de komst van Jezus in de wereld, om deze te bevrijden van de macht van zonde en boosheid. Jezus zegt in Lukas 21:28

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt (komt eraan).

 

 

 

Daarom dat  echte Christenen, die hun Bijbel dagelijks lezen

en een goede relatie onderhouden met God’s Zoon Jezus,

weinig last hebben van pessimisme (zwart kijkerij),

wanhoop, depressie en andere negatieve gedachten.

 

Jezus geeft ze hoop en ze krijgen hulp uit de hemel.

En zelfs als ze getroffen worden door rampspoed,

dan ontneemt dat hun vreugde in de Heer niet.

Dit, omdat ze weten, dat God altijd iets beters voor ze heeft,

en dat ze uiteindelijk op hun eindbestemming zullen komen,

in de hemelse heerlijkheid

van hun hemelse Vader en van Jezus.

 

 

 

 

 

De mooiste, beste, geweldigste, rijkste,

prachtigste plaats die er bestaat.

 

 

 

 

 

Enige jaren geleden hadden we een vriendin uit Holland

met haar man op bezoek bij ons in Suriname.

Al gauw bleek, dat hij atheїst was,

dus iemand die absoluut niet in God gelooft,

maar alleen afgaat op wat hij met zijn zintuigen

of ervaring kan waarnemen.

 

En zelfs als ze geconfronteerd worden met Gods wonderen,

tekenen en machtige voorzieningen, zoals genezingen,

willen ze nog steeds niet in God geloven.

Daarom noemt de Bijbel ze dwazen.

 

 

Maar deze heer werkte op een afdeling ergens in Nederland,

waar kankerpatiënten zich moesten aanmelden

voor speciale medische bijstand.

 

Het waren meestal mensen in een ver gevorderd stadium,

die dus spoedig zouden sterven.

 

Onze vriend had het voorrecht om met ze te spreken

en hun informaties vast te leggen.

Je weet, we leven in een wereld vol documentatie,

een papierenwinkel zoals men het soms aanduid.

 

En nu komt het.

De mensen die kwamen,

waren over het algemeen depressief

of zagen het niet zitten en waren vaak zeer angstig voor de dood.

Soms waren ze in de twintig, dertig, vijftig,

en hun leven liep ten einde.

 

Wat een ellende.

Onze vriend maakte dit dagelijks mee.

 

 

 

 

Maar, aldus onze atheïst,

vaak kwamen er ook mensen,

die opgewekt waren en ondanks hun serieus probleem

het leven en hun ziekte blijmoedig, in rust en vrede aanvaarden.

 

 

Uit de informatie bleken deze mensen

steeds Christenen te zijn.

 

Onze vriend kon dat niet begrijpen,

en vroeg ze, hoe het kwam,

dat ze hun lichamelijke toestand

op zo een manier konden accepteren.

 

Dan zeiden ze, vaak lachend of met een brede grijns:

” Ik maak me niet druk. Als dit het is,

dat ik moet dragen, dan doe ik het.

 

De Heer Jezus heeft meer voor mij gedaan aan het kruis.

Er wordt voor mij gebeden in mijn gemeente.

Maar als de Heer besluit om me bij Zich te halen,

dan is dat ook goed.

 

Misschien nog het beste.

In het begin moest ik nog even wennen aan het idee,

dat ik te vroeg zou moeten sterven.

Maar door veel gebed heeft de Heer

me geholpen om mijn lot te dragen.”

 

Ik wil hier een Bijbelpassage van Paulus

aan toevoegen uit Filippenzen 1:21-25 (de Nieuwe Bijbel Vertaling)

 

maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid

geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen,

maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.

Ik word naar twee kanten getrokken:

enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn,

want dat is het allerbeste;

anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.

Omdat ik hiervan overtuigd ben,

weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven,

zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt.

 

Bovendien,

Jezus heeft aan het kruis de dood voor ons overwonnen,

zodat we zonder angst voor de dood mogen weten,

dat dit slechts een doorgang is naar het eeuwig leven.

 

Jezus zegt in Johannes 11:25

Ik ben de opstanding en het leven;

wie in mij gelooft, zal leven,

                                                          ook al is hij gestorven.

Als je als gelovige Christen met de dood

wordt geconfronteerd, dan geven

deze Woorden van God je zoveel moed en geloof

om het onvermijdelijke te accepteren.

 

Vandaar het opmerkelijk gedrag van deze patiënten.

Ze waren een levend voorbeeld van de kracht,

die Jezus ons kan geven in de uren van benauwdheid.

 

 

Nu een heel ander voorbeeld,

ook van een atheïstische medicus,

die dus niet in God geloofde.

Op een dag sloeg de rampspoed toe in zijn gezin:

zijn zoon kreeg kanker.

En omdat deze man alleen in de wetenschap geloofde,

heeft hij al zijn contacten

in de beste oncologische inrichtingen ingeschakeld.

Maar geen enkele knappe specialist,

geen enkele van de nieuwste behandelingstechnieken

kon zijn zoon redden.

 

De jongen was stervende.

Zijn vader stond wanhopig naast zijn bed

en herinnerde zich waarschijnlijk een folder

of een gesprek, waarbij iemand gezegd had,

 dat Jezus elke kwaal kon genezen.

 

 

 

 

Dus, ten einde raad liet deze man

zijn trots varen en schreeuwde het uit:

“God van Jezus, als U werkelijk bestaat,

wilt U dan mijn jongen genezen?

Als U dat doet,

zal ik U de rest van mijn leven dienen!”

 

De jongen zijn ogen gingen op dat moment open

en hij glimlachte.

Zijn toestand verbeterde in zeer korte tijd.

En na enkele dagen kon hij opstaan,

volkomen genezen.

 

De vader hield zich aan zijn woord en

bleef steeds getuigen van dit wonder van God.

Velen, ook van zijn collega’s

hebben zo de Here leren kennen.

 

 

 

Jezus is het antwoord op al uw en mijn problemen.

Als we Hem toelaten in ons leven

en een relatie met Hem ontwikkelen,

 dan leert Hij ons het bovennatuurlijke leven kennen en leven.

 

Vraag Hem om in je hart te komen

en om je zonden te vergeven, en de Heer van je leven te worden.

en zoek elke dag contact met Hem,

door gebed en het lezen van de Bijbel, Gods Woord.

 

Dan zullen de gebedsverhoringen niet uitblijven.

 

Je krijgt engelen (onzichtbare, machtige wezens)

toegewezen om je te helpen.

 

Als je ergens op een bepaalde tijd moet zijn,

en het verkeer is een beetje druk,

kun je de Here Jezus vragen

om de engel voor je uit te sturen

en de weg voor je te banen.

Als je pech hebt onder weg,

zijn er engelen om je bij te staan.

 

Als je in een levensbedreigende situatie komt

Roep de naam van Jezus aan (“Masra Jesus, jepi mi!!”)

En er zal hulp komen, meestal van engelen!

 

 

 

 

 

Of: Je merkt plotseling, dat er

ergens in je “lege” portemonnaie

nog een flink bedrag verborgen zat.

 

Engelen kunnen veel. Ze kunnen zelfs je voertuig laten starten.

 

 

 

Hoe is deze wereld met al haar

boosheden ontstaan?

Komt het door een wanbeleid van God,

die de mens heeft geschapen en dus verantwoordelijk is voor hem?

 

Toen God de hemel , de aarde, de dieren en de mens schiep,

maakte  Hij als een volmaakte God een volmaakte schepping.

In Genesis 1:31 staat: En God zag alles wat Hij gemaakt had,

en zie, het was zeer goed.

 

God gaf de mens het gehele paradijs en de aarde om er voor te zorgen, om verantwoordelijkheid voor te dragen. De mens kreeg van God iets kostbaars, dat de dieren niet kregen; hij kreeg een vrije wil, om God uit zichzelf lief te hebben en te gehoorzamen of om Hem te verwerpen. Het Paradijs en de aarde moesten bewerkt worden.

 

 

 

 

Er was slechts één verbod dat ze niet mochten overtreden.

En toen ze juist dat enen gebod overtraden,

omdat ze zich lieten verleiden door satan,

viel hun volmaakte wereld in duigen.

 

Ze werden uit het Paradijs gezet,

en gaven door hun ongehoorzaamheid

het beheer over de aarde over aan satan.

 

 

 

 

 

Zo kwamen de zonde en de dood in de wereld.

De oudste zoon van Adam en Eva, Kaїn pleegde de eerste moord,

en dat ook nog uit pure jaloezie.

Bovendien loog hij tegen God, dat hij niet wist

waar zijn vermoorde broer Abel was.

 

Zo kwamen niet alleen de zonde

en alle gevolgen daarvan in de wereld,

maar eveneens kreeg satan de macht over de aarde

en kon hij de mensen blijven aanzetten

en inspireren tot het kwade.

De mens werd van kwaad tot erger,

en het begon God zelfs te spijten, dat Hij de mens had gemaakt,

en nog wel naar Zijn evenbeeld, als Zijn gelijkenis. (zie Genesis 6:5-6)

 

Maar na een lang proces liet Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde komen, 

om voor de zonden van de mens

de prijs te betalen aan het kruis, door Zijn lijden en Zijn dood.

 

Daarmee had de hele mensheid de kans

om door vergeving van zonde, zich te verzoenen met God.

En daarmee Gods gunst en kracht te verwerven

om elk obstakel en alle boze machten te bestrijden.

 

Als je je leven aan Jezus hebt gegeven

en daarmee een kind van God bent geworden,

krijg je vele voorrechten, die je leven radicaal kunnen veranderen.

 

Als je bij de arts of een zakenpartner moet zijn,

kun je Jezus vragen om deze persoon te helpen

om jouw belang te dienen of je gunst te verlenen.

Dan mag je geloven dat je de beste behandeling of aanbieding krijgt.

 

Als een familielid ziek is,

kun je de Heer vragen om deze te genezen.

Want er staat geschreven in de Bijbel:

door de striemen, die Jezus voor ons heeft genomen,

hebben we genezing ontvangen.

 

Als je je wandel met God bent begonnen,

zul je spoedig ontdekken,

dat Hij steeds meer verkeerdheden uit je leven naar boven brengt

en je helpt ze te overwinnen.

Daarom moet je dagelijks je Bijbel lezen.

 

Ook zal je inzien, dat God niet alleen naar jou heeft omgekeken,

omdat hij vreselijk van je houdt,

 

 

maar dat Hij ook een geweldige liefde heeft voor alle mensen,

en graag wil, dat ze allemaal naar Jezus komen voor redding.

Daarom moet je je ook openstellen voor Zijn verlangens.

 

Dan merkt Hij direct, dat je Hem serieus neemt

en Hem niet alleen als een sinterklaas

of een goede fee beschouwt, die je persoonlijke gbeden verhoort.

 

De Bijbel zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God

en Zijn gerechtigheid

 en al het andere zal je bovendien gegeven worden.

 

Dat wil zeggen: breng eer aan je Vader in de hemel,

loof en prijs Hem, vraag Hem wat Hij van je verlangt,

zeg Hem dat je van Hem houdt,

geef jezelf volledig aan Hem over,

dan zal Hij, die elke behoefte

en al je verlangens kent,

deze in vervulling laten gaan,

vaak voordat je om ze hebt gevraagd.

 

Zet Jezus op de eerste plaats in je leven,

en het zal je steeds beter gaan.

Je zal geen achteruitgang meer ervaren in je leven,

maar voorspoed, of

zoals de Bijbel het zegt:

door Zijn zegen zul je de kop zijn

en niet de staart.

 

Je zult niet te leen vragen,

maar je zult zelf uitlenen.

Je zult de eerste zijn en niet de laatste.

 

Om voor Jezus te leven zal dit wat van je vergen,

het zal EEN PRIJS kosten.

 

 

Je zult strijd moeten leveren tegen

de machten van de duisternis,

die het nog meer op je zullen munten.

Je zal geestelijke strijd moeten voeren tegen

deze vijanden van Christus.

 

Maar de Heer zal je leren strijden

en je steeds de overwinning geven,

 

omdat deze vijanden en hun grootvorst satan

reeds verslagen vijanden zijn.

Aan het kruis heeft Jezus ze de genadeslag toegebracht.

 

En hoewel deze boze machten nog zeer actief zijn,

beschikken ze niet over de superieure wapens

die jij van God zult krijgen. (Zie Efeziërs 6:10-18).

 

En als iemand iets van je genomen heeft,

vraag hem/haar het niet terug.

 

Als iemand je dwingt om een mijl met hem te gaan,

ga twee mijl met die persoon.

Dat wil zeggen, doe meer, dan wat aan je gevraagd wordt.

(Dit geldt natuurlijk niet letterlijk voor een man en een

vrouw die elkaar nauwelijks kennen, dat begrijp je toch?).

 

Als iemand je beledigt of kwetst, blijf vriendelijk

en “bied hem de andere wang aan”.

 

Dit alles is een hoge prijs,

maar kan alleen mogelijk zijn door de hulp van de Heilige Geest,

die in je komt wonen en je in dit alles zal bijstaan.

 

DE FINANCIËLE PRIJS

Ook zal je moeten leren om je tienden (10% van je inkomsten)

trouw aan de Heer af te staan,

wat Hij beschouwt als Zijn eigendom.

 

En daarnaast je eigen offergaven waar en wanneer dat nodig is.

 

 

Maar maak je over deze financiële prijs

geen zorgen,

want je hebt nu een SUPERRIJKE PA die in Haggai 2:99 zegt:

Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het

woord van de Here der heerscharen.

En in Psalm 24:1

Des Heren is de aarde en haar volheid,

de wereld en die daarop wonen.

 

 

Dat wil zeggen, dat onze hemelse Vader de absolute beschikking heeft over letterlijk alles,

dat op de wereld is, en over elk hart van iedere miljardair en elk ander mens,

die iets voor je zou kunnen doen,

als die wil of niet, zodra God hem dit opdraagt.

 

Dus, je rekeningen kunnen allemaal stipt worden betaald,

je schulden kunnen je worden kwijtgescholden,

je inkomsten zullen kunnen toenemen.

Je zult nooit hoeven te bedelen.

 

Als je wordt geplaagd door een geest van armoede,

 

 

dat wil zeggen, dat je huis te klein is, vol met insecten en lekkages,

en je meer achteruitgang dan vooruitgang voelt,

breng dit alles bij je Heer,

lees Zijn beloften en zeg Hem

dat je als Zijn kind,

als Koningskind weigert

om deze situatie te blijven accepteren.

Laat Hij Zijn wonderwerken van genade in je tonen.

 

Geloof Hem en je zult zien wat je hemelse Vader voor je kan doen.

 

Waarmee ik maar wil zeggen,

als Jezus je Heiland en Heer is, als je Hem toebehoort,

dan kun je elk obstakel aan,

niet altijd als bij toverslag,

maar niets zal je kunnen beletten of belemmeren

om je uiteindelijke doelen te bereiken.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Je zal leren leven boven je omstandigheden,

en niet je omstandigheden je leven laten bepalen.

It’s a way of life, brother and sister.

 

Weet je wat de geestelijke positie is

die de Heer je heeft gegeven, als je van Christus bent?

Als je dit door hebt,

zal het je duizelen in je hoofd!

Fasten your seatbelt,

want hier komt het:

De Vader heeft ons mede opgewekt

                                                                                      en ons mede een plaats gegeven

                                                                                      in de hemelse gewesten in Christus.

                                                                                       Efeze 2:6

 

Dat wil zeggen, dat je geestelijke mens

ver boven elke omstandigheid op de aarde zit,

met Jezus. Op Zijn troon!

 

 

Je leven zal niet saai zijn.

Je zal een nieuw, eeuwig perspectief hebben

en je niet druk hoeven te maken over de dag van morgen.

 

Je leeft als een optimist, die weet,

dat, na alle strijd en problemen die op je weg komen,

de uitslag zeker is.

In Christus ben je meer dan overwinnaar.  Zie Romeinen 8:37

 

Wil je een leven boven de omstandigheden? Wil je gezag uitoefenen in je omgeving en over alle omstandigheden?

Wil je als Jozua een land vol reuzen en slechterikken veroveren? (Lees hiervoor het boek Jozua uit de Bijbel.)

 

Ben je bereid om toe te geven

dat je een verloren zondaar bent,

die Jezus nodig heeft?

 

 

 

 

 

 

Bid dan met een oprecht hart het zondaarsgebed. KLIK HIER

 

Als je een goede Bijbelse onderbouwing wilt hebben

voor de juiste keuze: KLIK HIER.

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: