mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Laat de TV je niet beheersen!

Laat de TV je niet beheersen!

Zoek een goede invulling voor je leven.

 

Bij de voorbereiding op de komsRoyTV1t van Christus hoort een leven van heiliging, een leven dat geen plaats meer toekent voor zondige gewoonten en neigingen. Dat is een werk, dat alleen in samenwerking met de Heilige Geest zal kunnen plaatsvinden.

 

Er zijn vele duidelijke verleidingen in ons leven, zaken die ons kunnen afhouden van de dingen van God.
Een van ze is de TV. Als we er eenmaal voor zitten, dan gaan we zappen, en kijken naar allerlei films, waarvan een groot deel met grof taalgebruik en seks scenes, reclames met een pornografische inslag en geweld en allerlei zondige zaken. Daarnaast promoot de TV een sterke oriëntatie op de wereld en de begeerten van de wereld. We vervuilen onszelf en we zijn slaven van dat apparaat.

 

De gemiddelde persoon (waaronder ook Christenen!) kijkt elke dag een paar uur naar de televisie. Soms blijft de TV continue aan en gaat pas uit, als men gaat slapen. Hoe dan ook, door deze slechte gewoonten krijgt de duivel de kans om ons op allerlei manieren te bevuilen, te verleiden, te misleiden en te beheersen. Als we blijven toegeven aan deze impact van de boze op ons leven, zullen we geen heiligheid ontwikkelen, zonder welke niemand God zal zien (Hebreeën 12:14)! Dat wil zeggen, dat de duivel ons op een goedkope manier afhoudt van onze hemelse rijkdommen en onze ongestoorde relatie met Christus.
Verslaafde TV kijkers, ook al zijn ze Christenen, zullen zeer waarschijnlijk de opname missen en achterblijvers zijn.

RoyTV2

RoyTV3

Als je af en toe behoefte hebt aan goede entertainment, zoek dan goede verhalen met grote entertaining quality, maar ook met een goede geestelijke impact. Dan praat ik over de prachtige verhalen van de Bijbel, die door de eeuwen heen een genot zijn geweest voor velen. Er zijn goede films met Bijbelse verhalen of, zoals “Courageous”en “God’s not dead”, mooie verhalen met een christelijke getuigenis te koop in de Christelijke winkels.

 

Maar er is ook goed leesmateriaal.

En zeg me niet, dat de tegenwoordige mens geen lezer is, en alleen naar de TV kijkt of met facebook of twitter bezig is. Als dat zo is, dan heb je jezelf een grote beperking opgelegd. Maar gelukkig merken we ook dat nog steeds elke dag de krant wordt gelezen, vooral de populaire columns. Leerlingen en studenten moeten dagelijks hun studieboeken doornemen. Ook worden er nog steeds tijdschriften verkocht, tegenwoordig in de supermarkt.
RoyTV8

Dus, we kunnen nog lezen en we kunnen ook de joy of reading leren ervaren. Sowieso is het lezen van de Bijbel een geestelijke zaak, die dan ook steeds met gebed zal moeten beginnen. We vragen de Heer om ons bij het lezen bij te staan en ons concentratie en vooral vreugde te geven. En dan beginnen we gewoon met de passage die we hebben voorgenomen te lezen of te studeren. Bidt bijvoorbeeld: “Vader, ik ga nu in uw Woord lezen. Wilt u me daarbij helpen en me goede concentratie geven? Heilige Geest, wilt u me in deze tijd onderwijzen uit het Woord? Satan, ik gebied je om te zwijgen en te verdwijnen, zodat ik ongestoord met Gods Woord bezig kan zijn, in Jezus naam, Amen”

 

Ik wil hier enkele van de vele verhalen (geschiedenissen) noemen, die ons genotvolle uren zullen geven en die ons veel zullen leren over Gods liefde en voorziening, over GoRoyTV4ds plan met de mensheid en over het geloofsleven. Deze verhalen zullen je helpen om zelf een goede invloed uit te oefenen op je omgeving.

 

Laten we beginnen met het boek Genesis, die machtige passages bevat over de Schepping, de Zondeval, de Zondvloed, de roeping van Abraham, de lotgevallen van Jacob, het christus-leven van Jozef in Egypte.

Dan kunnen we doorgaan met Exodus, het verhaal van de uittocht van de Joden uit Egypte. Het verhalend gedeelte gaat door tot hoofdstuk 20. Dan gaat het verder in de hoofdstukken 24,32 tot 34.

 

Deuteronomium 28, Zegen en vloek, een geweldig verslag over hoe je relatie met God moet zijn en welke zegeningen (beloningen) daaruit voortvloeien.

 

Vervolgens kun je in het boek Jozua (hoofdstuk 1 tot en met 11) lezen over de val van de muren van Jericho en de verwikkelingen rond de verovering van Aï, alsook over het machtigste gebed dat ooit tot God is gebeden en verhoord! Dit staat in hoofdstuk 10. Dit alles bevat ook veel geestelijke lessen die we kunnen toepassen in ons leven.

 

Dan zijn er de avonturen van Gideon in het boek Richteren, hoofdstuk 6 tot en met 8.

 

Het boek Ruth is een geweldige romance die miljoenen Bijbellezers heeft geboeid en onderwezen. Lees het.

 

Denk aan de geschiedenis van de grootste koning van Israël, David, die als tiener een reus heeft neergeveld: 1 Samuel hoofdstuk 16 tot en met 18.

 

Het boek Ester dat uit 10 hoofdstukken bestaat, is zeer spannend en interessant, en boordevol geestelijke lessen. Ga in deze verhalen schatgraven, je zult grote buit behalen. Wat Hollywood je nooit zal kunnen geven.

RoyTV5

 

In het nieuwe testament noemen we de vier evangeliën die op briljante wijze het leven van Jezus beschrijven: verplichte maar zeer aangename leesstof.

 

En dan het boek Handelingen, dat de vroege kerk en de belevenissen van de apostel Paulus beschrijft. Machtig, geweldig. Geestvervullend!

Roytv6 RoyTV7

 

 

 

 

 

 

En tenslotte het boek Openbaring, dat de machtige eindfinale en afsluiting is van Gods masterplan met de mensheid, en dat elke Christen moet lezen en lezen en lezen!

Deze lijst van boeiende verhalen is lang niet compleet: Samson en Delila, Hannah, Debora, Jefta, , Job en nog veel meer. Lees en doorzoek je Bijbel, je zult ze zelf ontdekken.

 

Veel leesgenot toegewenst!

De Here zal je rijkelijk zegenen
als je Zijn woord leert liefhebben.

(Maleachi 3:16,17, Openbaring 1:3).

 

 

 

 

 

===========================================================

 

 

 

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: