mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Karin's corner

DSC_0645 (2)

Beste lezers,

Vrouwen zijn belangrijk in de plannen van God, binnen het gezin en natuurlijk ook op je werk en in je buurt.

Mijn verlangen is om vrouwen te bemoedigen en te helpen in hun geestelijke groei. Op deze pagina heb ik diverse artikelen,  commentaren, links en nog veel meer geplaatst die dit kunnen ondersteunen.

Karin

 


 

 

moederdag

EEN VERHAAL

Een vrouw voltrekt de mooiste daad van overgave

door Roy Mac Donald

Was deze vrouw naar dat feestje van Levi getogen met de bedoeling een goede klant te vinden? En dat zij toen een ontmoeting kreeg met Jezus? Zij had de diepe liefde in Zijn ogen gezien, die haar aanzag als een persoon, en niet als een object voor tijdelijk genot en gebruik. Ze had Zijn tedere stem gehoord, die tot haar ziel sprak: De Vader en Ik hebben je lief.

Klik hier

 


 

Beautiful African Woman

Woman…………A marvelous appreciation, a Special Gift

a must read and to send to any other person you know

 

Klik hier

 


tony3Dr. Tony Evans, Meaningful Manhood

Hoe een man zijn volle potenties als man kan verwezenlijken.

Ook vrouwen moeten dit horen om hun man aan te moedigen en om zelf een rol te spelen.

Een video-presentatie van de briljante pastor/leraar Tony Evans

 

Klik hier

 

 


bird

Haal meer uit de Preek / God heeft iets speciaals voor je!

Grijp de wekelijkse gelegenheid om een grandioze ontmoeting te hebben met God

door Roy Mac Donald

 

Klik hier

 

 

 


AanbiddenishetzalvenvandeHeerAlabaster Box – CeCe Winans

Een prachtig lied dat geinspireerd is door het ontroerende verhaal van de zondares uit Lucas 7:36-50

 

Klik hier

 

 

 


 

 what would jesus do

Wat te doen als je geweten in conflict komt met bepaalde situaties – door Karin Mac Donald, oktober 2015

Klik hier

 


 Toney evans on the bending womab

 

 


Een vrouw naar Gods hart

Een vrouw naar Gods hart – Videoboodschap van Henk Binnendijk

Klik hier

 

 


getrouwde vrouwenGods roeping voor een getrouwde vrouw

– door Kathy Gallagher

een audio presentatie

Klik hier

 


 

fall-in-love-with-the-wrong-man-450x327Tien mannen waarvoor een Christenvrouw moet oppassen.

Vrouwen kunnen onder de indruk komen van een man, omdat deze er “goed” uitziet, of een vlotte babbel heeft, of een leuke vent is. Maar achter alle schone schijn kan er een vleselijke of natuurlijke persoon schuilen, die in feite slechts zichzelf zoekt.

Nadat hij heeft gehad wat hij zocht, komt zijn ware aard naar boven. Als je als (ongetrouwde) Christenvrouw  bevriend raakt, of belangstelling hebt voor een andere, ga in intensief gebed en vraag de Heer om aan jou te openbaren (te tonen) wat er in het hart van de andere zit. Als deze fouten of tekortkomingen aan het licht treden, stop er onmiddelijk mee en begin niet eens met die relatie. Of, als die relatie reeds is aangezwengeld en je weet van deze verkeerde hartsinstelling, maak er resoluut een einde aan! Laat de Heer zelf een werk doen in de persoon. But that takes time. Doorgaan met zo een relatie kan rampzalige gevolgen hebben voor  een Christenvrouw. Denk niet: Ik verander hem wel. Hij zal jou uiteindelijk van God weghouden.

Hier volgt een overzichtelijk geschreven presentatie van 10 ernstige tekortkomingen bij sommige mannen.

In de film War Room zegt Elizabeth aan haar man, die net een (minder lucratieve) baan heeft gevonden: “I rather have a husband who chases after Jesus, than a house full of stuff“.

Voor het artikel: Klik hier


egoisme

Getuigenis: ‘Ik ontdekte dat ik vreselijk egoïstisch was..”

Een video presentatie

Klik hier

 

 

 

 


 

mysteryseduction

Acht vrouwen voor wie een Christenman moet oppassen.

Het Boek van de Goddelijke wijsheid, Spreuken, spreekt tot de man over de “vreemde vrouw”, dus over de vrouw die niet (volledig) in de wegen des Heren wandelt. : Argeloos liep hij haar na, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde. Uw hart wijke niet af naar haar wegen, dwaal niet af op haar paden…” . Spreuken 7:22, 23, 25

Een overzichtelijk geschreven presentatie

Klik hier

 


 

outstandingArise and Shine – A Spirit of Excellence – Jentezen Franklin

Korte preek hoe een uitnemende persoonlijkheid te ontwikkelen, dat wil zeggen hoe je kan uisteken boven de middelmaat.

 

Klik hier

 

 


 

3784f9f927652c40581fc672c8477ba0Have You Encountered the Spirit of Delilah?

Een videoboodschap voor gelovige mannen en vrouwen, door Glynda Linkous. (Engels)

De Here openbaarde aan Glynda, dat de geest van Delilah ook een man zou kunnen zijn

 

Klik hier

 

 

 

 


 

opvoedenHet doel van de opvoeding – door Paul Washer

Een heel mooie uiteenzetting om ouders te wijzen op het grote belang van opvoeding van je kinderen in de vreze des Heren.

Video boodschap

Klik hier

 

 


660_reading_to_kids-620x330Geloofs-Opvoeding / Kinderen leren om De Bijbel te Memoriseren (Uit het hoofd te leren)

 

Klik hier

 

 

 


 

Materialen en meerGeloofsopvoeding Thuis

Dit is een website met informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding voor jonge kinderen thuis. Een geweldige inspiratie om op Bijbelse wijze aan de slag te gaan met je kids.

Klik hier

 

 

 

 


tucht

Wie zijn kind liefheeft spaart de roede niet

 

Klik hier

 

 


 

vrouwen in de gemeente

De vrouw in de gemeente – door Elzeline Hite

Een video boodschap

Klik hier

 

 


 

vrouw in gezin

De rol van de vrouw in het gezin – door Charo Washer

Een video boodschap

Klik hier

 

 

 


 

PriscillaShirerPriscilla Shirer 2015

Dit is een verzameling van 200 presentaties van deze boeiende spreekster en Bijbelleraar, de hoofdrolspeelster in de bijzondere film WAR ROOM. Het is een waar genot om naar haar te luisteren en zo opgebouwd te worden in de kennis van het Woord, in gebed en in je persoonlijk geloofsleven.

Een playlist

Klik hier

 


 

Lisa Bevere – Bloom under Pressure

Lisa-Bevere

Een geweldige boodschap van een geweldige vrouw.

 

 

Klik hier

 

 

 

 


 

Blog-Cover-Photo-rapture-sunglow-final7 Things I Teach My Teen Daughter

Een videopresentatie

Klik hier

 


 

john-lisa-bevereLisa Bevere, A Confident Woman Fights Like A Girl

Een video presentatie op een conferentie voor vrouwen

 

Klik hier

 

 

 


 

seksverslaafde

Leven met een seksverslaafde

Een persoonlijk verslag over een zeer gevoelig onderwerp

 

Klik hier

 


 

Royal Girlz Breaking Soul TiesHow to Break Sexual Soul Ties – Lestine Bell

Een openhartig gesprek over voor-echtelijke seksuele banden, waardoor we ernstige schade kunnen oplopen.

 

Klik hier


 

LisaLisa Bevere, Sexual Purity

 

Klik hier

 

 


 

Wat te doen als je geweten in conflict komt met bepaalde situaties

door Karin Mac Donald

what would jesus doDoor de tijden heen is de maatschappij steeds in een verandering. Hoe de mensen leefden in de tijd toen Jezus op de aarde was, is behoorlijk anders als hoe wij nu leven. Dit heeft deels te maken met de locatie en cultuur.
Maar wat opvalt in de laatste jaren is dat de mens op grote schaal de normen en waarden zoals de Heer deze bepaald heeft steeds meer loslaat. Werd in de Christelijke landen, zoals Suriname en Nederland, tot vrij recentelijk nog de Bijbel als basis voor bepaalde leefprincipes gebruikt, tegenwoordig bepaalt de mens steeds meer zelf haar normen en waarden en laat daarbij Gods principes in de Bijbel los.

 

Gevolg is dat Christenen soms in een moeilijke situatie komen en dan met hun Bijbelse keuzen afgestempeld worden als ouderwets of zelfs discriminerend. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van seks voor en buiten het huwelijk, abortus, en de laatste jaren ook euthanasie, homofilie en het homohuwelijk.

 

Hoe moeten wij hiermee omgaan?

 

Ten eerste leven wij in Suriname gelukkig in een democratie waarbij je een vrije meningsuiting mag hebben, maar hoe zit het met ons handelen? Laten we eens kijken wat Gods Woord hierover zegt. De Romeinen brief is een machtig boek, die dit soort moeilijke issues uitlegt.
In Romeinen 13:1-2 staat: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.”

 

Wij moeten ons dus houden aan wat de overheid in haar wetten bepaalt.

 

Maar is dat altijd?
Lees Handelingen 5:27-29 waar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin (Joods gerechtshof) gebracht werden omdat ze het evangelie verkondigden. Wat was hun antwoord daarop? “God moet men meer gehoorzamen dan de mensen”. We zijn dus verplicht om de wetten van het land te gehoorzamen zolang als deze niet strijdig zijn met de wetten van God.

 bijbel

Het is daarom voor Christenen van doorslaggevend belang dat we Gods Woord goed kennen.

 

 

 

 

Wordt je geconfronteerd met een situatie dat je Gods wet wil volgen in plaats van de wet van de overheid, dan is het wel zo dat dat consequenties kan hebben. Petrus en Johannes kregen vanwege hun antwoord en houding zweepslagen. Daarom dat in landen waar het verboden is Christen te worden, de Christenen worden vervolgd en soms ook de doodstraf krijgen. Maar ook in Nederland zijn voorbeelden van confrontaties met de nieuwe wetten. Zo worden huwelijksambtenaren uit hun ambt ontheven omdat ze, op grond van Gods wet, weigeren een homohuwelijk af te sluiten, welke volgens de Nederlandse wet wel mogelijk is.

 

Ben je bereid de consequenties te accepteren om als Christen Gods wil trouw te blijven?

 

Jezus bemoedigt ons op Zijn grote liefdevolle manier in Lucas 6:22-23
“Gelukkig zijn zij die gehaat, genegeerd, beledigd en verbannen worden omdat zij bij Mij horen. Wees blij als dat gebeurt. Spring op van vreugde, want uw beloning in de hemel zal groot zijn.” (Uit: Het Boek)

 

Tot slot wil ik nog een zeer belangrijk Bijbels principe uitleggen.
Het feit dat wij als Christenen soms een standpunt zullen innemen die tegenover bepaalde situaties of handelen van mensen staan, betekent niet dat we de mensen daarmee veroordelen. We spreken ons uit tegen hun handelen. Het is heel belangrijk hier onderscheid in te maken, omdat we anders een haat kunnen krijgen naar die personen en dat wil de Heer absoluut niet!

 

jezus

 

 

Jezus zegt: “En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld [de mensen] te oordelen, doch om de wereld [de mensen] te behouden.” (Johannes 12:47)

 

 

 

 

 

Jezus heeft de prijs betaald voor ieder van ons, opdat niemand verloren gaat maar eeuwig leven hebbe. Op het moment dat wij mensen gaan veroordelen, tonen wij niet de liefde en de wil van Jezus. In die situaties moeten wij juist gaan bidden voor die personen en die situaties en zelf een goede getuigenis geven. Laten we daarmee Gods eer hoog houden.

 

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen.” (1 Timoteüs 2:1)

 

Gods zegen,

Karin Mac Donald

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: