mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

JOEY'S MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

 

 

 

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt…bedenkt de dingen, die boven zijn, waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 2:1-2.

 

VOORSPEL

 

Muziek is door God geschapen met de uitdrukkelijke bedoeling om Zijn Naam groot te maken. Daarom heeft Hij ook zijn meesterwerk Lucifer met de mooiste en beste muziekinstrumenten toegerust. En deze kreeg de leiding over de lofprijzing aan God met de beste lofprijzings- en aanbiddingsengelen in de hemel.

 

Dit was zo geweldig en krachtig, dat Lucifer kapsones begon te krijgen, en de lofprijzing naar zichzelf wilde richten. Hij wilde zijn als de Allerhoogste en zo het hele muziekgebeuren weghalen van God en voor zichzelf opeisen.

 

 

God heeft hem heel snel uit de derde hemel weg gebonjourd. Hij moest voorlopig genoegen nemen met de tweede hemel, wat wij kennen als bepaalde gewesten van de hemel (zie Efeziërs 6:12). Van daaruit heeft hij de mensheid de perverse, verkeerde versie van muziek en zang onderwezen.

 

In Genesis 4:21 zien we, dat een achterkleinzoon van Kaïn (de eerste moordenaar op onze aardbodem), Jubal, de eerste professionele musicus werd, de vader van allen die citer (voorloper van gitaar) en fluit (blaasinstrumenten) bespelen. Dit was onder inspiratie van deze nu boze macht.

 

 

Zo stal Lucifer, die Satan werd, de hemelse muziek en maakte er een karikatuur van. En hij gaf deze aan de mens, om zichzelf, de wereld en satan te verheerlijken. Dat is nooit de bedoeling van God geweest.

 

Reeds deze eerste musicus was waarschijnlijk de meest populaire persoon in de hemel. Muziek heeft de kracht om de goede beoefenaar grote aantrekkingskracht te geven op anderen. Daarom dat Satan dan ook in staat was een groot aantal engelen, een derde van allemaal, met zich mee te trekken in zijn boze werken. (Openbaring 12:4)

 

Goede musici en zangers behoren dan ook tot een van de aantrekkelijkste groepen artiesten in de wereld,

omdat hun muziek steeds weer naar hun zelf verwijst en ze groot maakt.

En omdat Adam de aarde, die hij van God kreeg om te beheren, na de zondeval overgaf aan zijn nieuwe meester Satan, heeft deze de verwrongen vorm van muziek wereldwijde impact gegeven.

 

Natuurlijk heeft God door Zijn grote genade ervoor gezorgd, dat er ook heel wat “schone” muziek ontstond door menselijke componisten en artiesten.

 

 

Maar door de kracht van muziekbeoefening hebben vele muzikanten en zangers een sociale macht die weinig andere groepen bezitten.

Ze worden omgeven door mooie vrouwen en mannen, zijn verzekerd van applaus en worden door de pers de hemel in geprezen. Ware “idolen ” dus.

Er zijn echter enkele grote problemen verbonden aan veel wereldse muziek.

 

Ten eerste heeft deze wereldse muziek een verslavende werking. Er zijn vele mensen die niet zonder muziek kunnen. Radio, TV en social media, maar vooral ook pop, soul, en rock concerten houden mensen in hun ban met datgene dat in veel gevallen onrechtmatig is verkregen, om het een beetje onvriendelijk uit te drukken.

 

Ten tweede worden er vaak door muziek anti-sociale boodschappen gecommuniceerd, die onze hersenen spoelen met allerlei zaken, die tegen Gods wil en tegen het maatschappelijk fatsoen ingaan. “If it feels good, do it”, vrije seks, geweld, vloekwoorden, verboden romantiek, afgoderij, occulte zaken en soms zelfs openlijke satansaanbidding enz. Deze doordringende signalen houden de mensen af van God. En dat is DE STRATEGIE VAN DE DUIVEL. Hij doet dit om de mensen massaal te trekken naar de plaats van verdoemenis, die voor hem en zijn engelen bestemd is. (Matteüs 25:41). In Matteüs 18:7 zegt onze Heiland:

 

Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

 

 

Ten derde, en dat is mijns inziens het ergste, op steeds jongere leeftijd worden kinderen meegesleurd in deze tsunami van pervers gebruik van muziek, die hen beroven van de zegeningen van echte lofprijzing. Jezus zegt in Matteüs 18:6

 

Maar een ieder, die één van deze kleinen, die in mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

 

JOEY   

Je kan je dan ook goed voorstellen, dat toen ik op een avond tijdens een aanbiddingsdienst “toevallig” van een vriendin hoorde, dat Joey ernstig ziek was en zich in de terminale fase bevond, ik begreep, dat ik niet langer kon wachten om hem op te zoeken en met hem te gaan bidden om vergeving van zonden. De volgende dag stonden mijn vrouw Karin en ik bij de balie van het ziekenhuis. Daar kregen we van een vriendelijke, behulpzame heer te horen dat hij niet daar meer lag.

 

Hij gaf ons de telefoongids en ja hoor, we kregen verbinding met zijn zuster, die zei dat hij op het dak was.

Ik zei: Wat?! Wat doet een zieke man op het dak? Laat hij zo snel mogelijk naar beneden komen, hoe is het met hem?

 

Enfin we kregen toestemming om te komen en met hem te bidden. Joey was bijzonder verrast om me te zien. We kenden elkaar nog uit mijn artiestentijd. En toen vertelde hij me zijn verhaal. Al heel spoedig kwam ik tot de ontdekking, dat hij een groot verdriet met zich meedroeg: de dood van zijn geliefde zoon Joey, die zo vroeg door een freak accident om het leven was gekomen.

 

Hij vertelde me, dat hij dagelijks contact had met Joey jr. toen hij nog leefde en dat hij op regelmatige basis met hem de hoogte in ging om reparaties en andere activiteiten te verrichten aan telefoonmasten. Hij leerde zijn geliefde zoon het vak en werkte graag met hem. Daar boven, met alle nodige gereedschappen deelden ze hun liefdevolle relatie met elkaar. Totdat het einde abrupt kwam. Daar is Joey niet overheen gekomen.

 

 

Ik kon hem echter de blijde boodschap brengen, dat dit niet het einde was, maar dat er een weerzien zou zijn. Zijn zoon had tijdens zijn aards leven een relatie met Jezus, en bezocht een gemeente waar Jezus serieus aanbeden werd. Joey kende en respecteerde God ook wel, maar hij had volgens zijn zeggen nog geen echte relatie met Jezus. Hij was wel bereid om zijn leven met zijn Schepper in orde te maken en dus Jezus in zijn leven uit te nodigen als Redder en Heer.

 

 

 

Te midden van zijn zusters hebben we samen het zondaarsgebed gebeden. Twee van ze hebben tevens ook Jezus aangenomen als hun Heiland. De derde had dat al eerder gedaan. Joey was zeer onder de indruk en heeft dat met zijn eigen woorden ook weergegeven.

 

 

Zijn naam stond geschreven in het Boek des Levens.

 

Er was vreugde in het huis, toen Karin en ik vertrokken!

 

 

 

Joey is nu niet meer bij ons. Maar op grond van de Bijbel ben ik ervan overtuigd, dat op het moment, dat zijn lijden voorbij was, hij werd geconfronteerd met een compleet nieuwe situatie:

 

 

 

Plotseling stonden daar op hem te wachten een groot aantal blijde mensen, familieleden, vrienden, zangers en zangeressen die hem voorgegaan waren naar het hemelse paradijs! En temidden van hen stond Jezus met Joey jr., zijn geliefde zoon, die vreugdevol naar zijn vader rende en hem omhelsde.

 

 

Jezus gaf hem ook een stevige brassa en keek hem aan met liefdevolle en stralende ogen . Er volgden vele brassa’s en kussen (Rom 16:16) met allen die Joey lief hadden en hem welkom heetten in zijn nieuwe, hemelse bestemming, een plaats die zo mooi en liefelijk was, dat Joey niet ophield zijn ogen goed de kost te geven. Iedereen daar was mooier en aantrekkelijker dan welke moviestar op aarde dan ook.

 

De Here Jezus gaf jr. een wenk, om zijn pa mee te nemen naar zijn heerlijke woning. Daarna kon jr. niet wachten om hem mee te nemen naar grotere hoogten dan hij ooit voor mogelijk had gehouden en van waaruit hij panorama’s zag van adembenemende schoonheid. Vader en zoon beleefden nu pas met Jezus hun mooiste momenten. En dat was nog maar het begin van een avontuur zonder einde!

 

Joey zingt nu met een prachtige stem hemelse liederen voor de Here en velen genieten mee.

 

 

 

 

Thank You Jesus for Your grace and loving kindness.

Thank You for Joey!

 

27 mei 2018

Als je aangesproken bent door dit verslag, en je wilt je leven met je Schepper afstemmen,

klik dan hier.

 

Als je een gebed voor meer vuur wilt hebben in je christenleven,

Voor de video: klik hier

Klik hier

 

Als je ernst wilt maken met je christenleven, geeft deze link je vele ingangen.


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: