mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

IS WIJSHEID OOK VOOR JOU BESTEMD?

door Roy Mac Donald en Stormie Omartian

Print Friendly, PDF & Email

 

 

wijzeSommige mensen schijnen te denken dat alleen hooggeschoolden of oudere mensen met witte haren wijsheid bezitten. En als iemand denkt alles te weten, zeggen we wel eens “Hij doet alsof hij de wijsheid in pacht heeft”.

Maar, heb je je wel eens afgevraagd, waarom wijsheid zo hoog staat aangeschreven bij alle eigenschappen die een mens kan bezitten?

Heb je je wel eens afgevraagd, of ook jij zelf over een grote dosis wijsheid kan beschikken? En hoe je dat kan verwerven?

Heb je je wel eens afgevraagd, wat wijsheid eigenlijk is?

 

 

 

WAT IS WIJSHEID NU PRECIES?

Veel van mijn informatie heb ik uit een hoofdstuk van het boek van Stormie Omartian: “De kracht van biddend Bijbellezen”, namelijk: “Tien goede redenen om God om wijsheid te vragen.”

Daarin geeft ze een mooie omschrijving van dit begrip. Ze zegt:

Anderen-oordelen-of-veroordelen-vermoeiend-180x180“Je kunt wijsheid zien als de vaardigheid

om goed te kunnen oordelen,

en situaties altijd juist te kunnen inschatten.

Zou het niet geweldig zijn om die vaardigheid te hebben?

We hoeven God er alleen maar om te vragen!

 

questionmark_2VOORBEELDEN

Hoe kan ik in mijn baan beter presteren? En waarom moet dat?

Hoe kan ik als vader of moeder in een crisis situatie het beste handelen?

Wat is mijn houding tegenover tucht?

Hoe ga ik om met mijn tekortkomingen?

Welke van de goede sollicitanten komt in aanmerking voor de baan? Wat zal mijn beslissing zijn?

Is deze vrouw/man voor mij bestemd?

Hoe toon ik wijsheid in mijn verkeersgedrag?

 

PrioriteitenHoe organiseer ik mijn prioriteiten en hoe houd ik mij aan ze?

Hoe kan ik mijn relatie met de Heer verdiepen?

 

 

 

 

 

bevere-john-valstrik-van-deDe lijst is onuitputtelijk. Het leven is ingewikkeld en er zijn veel valkuilen. Er zijn boze machten, die het op jou hebben gemunt, en die zoveel misleiding op je afsturen, dat je de wijsheid van God goed zou kunnen gebruiken. Meer nog, het is een noodzaak om deze te bezitten.

Het Bijbelboek Jacobus waarschuwt ons in 3:14-15 voor de wijsheid van de wereld, die hij bittere naijver en zelfzucht noemt en die  aards, ongeestelijk en duivels is!

Maar, zegt Jacobus: de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

 

Als je zou mogen kiezen tussen rijkdom of wijsheid, kan ik je hierbij het beste advies geven:

Als je voor rijkdom kiest en je hebt niet de wijsheid om ermee om te gaan, zal deze je nooit gelukkig maken en dan bestaat de kans ook nog, dat je je rijkdom verspeelt. Het kan opraken of gestolen worden, of verdampen door inflatie.

Als je echter voor wijsheid kiest, dan komt met je wijsheid ook veel rijkdom en welvaart die bestendiger zijn, omdat ze worden beheerd door wijs beleid.

 

We zullen Stormie’s advies volgen en tien goede redenen geven om God om wijsheid te vragen.

 

Aan het eind zullen we een gebed geven, hoe je om wijsheid kunt vragen.

 

Hier volgen de redenen. Ze komen allemaal uit het Bijbelboek Spreuken, het boek van Wijsheid bij uitstek1

 

TIEN GOEDE REDENEN

OM GOD OM WIJSHEID TE VRAGEN

 

vogel31 OM EEN LANG LEVEN, ZEGEN EN EER TE KRIJGEN

“Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer” (3:16).

Hier zien we reeds de grote voordelen van het bezitten van deze eigenschap. Het is als een goede Geest, die je de begeerten van je hart geeft.

 

vogel 122  OM EEN GOED, VREDIG LEVEN TE LEIDEN.

“Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede” (3:17).

Je gaat hierdoor de rust, die Jezus belooft heeft, ervaren, dwars door alle stormen om je heen.

 

vogel 283  OM VAN LEVENSLUST EN GELUK TE GENIETEN.

“Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen” (3:18).

Als je deze twee genietingen hebt, ben je een gelukkig mens. Blijf daarom aan deze wijsheid vasthouden, laat haar niet los!

 

vogel104  OM BESCHERMD TE WORDEN.

“Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot” (3:23).

Wie zou dat niet willen, als een permanente voorziening, in welke situatie je ook verkeert?

 

vogel25  OM VERFRISSENDE RUST TE ERVAREN.

“Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn.” (3:24).

In de nachtelijke uren gaat het Kwaad rond om ergens toe te slaan, maar als je in Gods wijsheid wandelt, zal je rustig kunnen slapen, temidden van deze boze wereld. Psalm 23:5 zegt: “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.” Als je de wijsheid hebt om in Gods wegen te wandelen, zal geen boosdoener je een haar kunnen krenken.

 

 

 

vogel256  OM MEER VERTROUWEN TE HEBBEN.

“Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt” (3:26).

In deze onzekere wereld met haar onaangename verassingen en boze machten is het belangrijk om volkomen te kunnen vertrouwen op Iemand, die bij machte is, om bescherming of uitredding te bieden.

 

males of the Gouldian finch. All three color morphes occur in the wild black is the most common red comes second and yellow-headed is extremly rare.

7  OM IN VEILIGHEID TE LEVEN.

“Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden…Bij uw wandelen zal uw schrede niet belemmerd worden, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen.” (4:6,12).

Blijf te alle tijde liefde koesteren voor een wijs leven. Zo zal je er altijd zeker van zijn, dat deze wijsheid je in alle dingen zal behoeden, zich over je zal ontfermen.

 

vogel168  OM GEËERD TE WORDEN.

“Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zij zal u tot eer brengen, wanneer gij haar zult omhelzen” (4:8).

Gods wijsheid zal ervoor zorgen, dat je eer ontvangt. Hij zal je een positie van gezag geven en mensen zullen naar je toe komen om hulp, om voor ze te bidden, om ze uit de problemen te helpen. Je zal lof oogsten om het goede werk, dat je hebt gedaan, hoewel je dient te beseffen, dat het de genade van God is.

 

vogel189  OM GERED TE WORDEN VAN HET KWAAD.

“Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt” (2:10-12).

Dit alles spreekt voor zichzelf. Het betreft een leven dat te verkiezen is boven wereldse rijkdom en tijdelijke eer die na een tijdje vergeten is. Hoeveel mensen praten nog over de vele iconen in de samenleving, die de afgelopen jaren zijn komen te ontvallen? Maar de wijze man of vrouw zal voor eeuwig geëerd worden. En hoeveel geluk brengt aardse rijkdom, als we kijken naar het leven en de voortijdige dood van vele miljonairs?

 

vogel2710  OM GELEID TE WORDEN OP DE WEG DIE U ZOU MOETEN GAAN.

“De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg” (1:5) .

De beste weg, de beste keuze, de beste beslissingen komen door Goddelijk inzicht en verstandigheid en door het advies van verstandige en Godvrezende raadgevers.

 

 

VERVAL NIET IN DWAASHEID

OF TRACHT DEZE TE VERMIJDEN.

BID EN VRAAG DE HERE OM WIJSHEID.

clown2Er zijn weinig dingen zo vernederend, dan als dwaas of zot bekend te zijn bij de mensen om je heen.

 

  • omdat je verkeerde beslissingen hebt genomen, die ook nog schadelijk kunnen zijn

 

  • of je zegt vaak domme of onverstandige dingen (je spreekt voordat je hebt gedacht erover).

 

  • of je wordt betrapt op leugens of halve waarheden of gemene acties

 

  • of je bezoedelt je naam en je brengt schande over je familie

 

Dwaasheid is dan ook in de ogen van God een afzichtelijke eigenschap, die uiteindelijk leidt naar de ondergang. De dwaas verwerpt vermaning en gaat als een dol geworden muildier tekeer tegen Gods bevelen. Terwijl wijsheid een grote beloning heeft voor de toekomst. Waarvoor kies je en ben je bereid om je te oefenen in die levensstijl van wijsheid?

 

gebed2GEBED

Laten we met Stormie bidden en God vragen om ons in alles wijsheid te geven.

HEER, IK BID DAT U ME WIJSHEID GEEFT

ZODAT IK EEN LANG EN GEZEGEND LEVEN HEB, VOL VREDE EN GELUK.

GEEF ME DE WIJSHEID DIE VERTROUWEN, BESCHERMING, VEILIGHEID, EER EN LEIDING MET ZICH MEEBRENGT.

IK BID VOOR HET SOORT WIJSHEID DAT MIJ BEWAART VOOR HET KWAAD

EN ME IN STAAT STELT DE JUISTE BESLISSINGEN TE NEMEN.

EN HELP MIJ DAARNAAST OM TE LEVEN MET INZICHT, DISCIPLINE EN WAARHEID.

IN JEZUS’ NAAM   AMEN

 

wie ikP.S.

Als je nog geen relatie hebt met Jezus, weet dan, dat de Bijbel ons leert in Psalm 111:10: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid,

een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.”

Dus weet, dat ook jij al het bovenstaande kunt bemachtigen door tot  Jezus te gaan, want dat is het begin.

Wil je door het beschikken over Gods wijsheid, het allerbeste verwerven voor jezelf? Klik dan op onderstaande link om je relatie met Jezus te beginnen.

http://jezuskomtspoedig.com/the-roman-road-een-route-voor-bekering-uit-de-brief-aan-de-romeinen/

 

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: