mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Hoe verder na Rosh Hashanah ?

engelen trompetten De verwachtingen waren hooggespannen. Velen keken uit naar de Opname van de Gemeente. Voor sommige Christenen was het misschien een opluchting dat het nog niet gekomen was. Niet iedereen was echt klaar om zijn/haar Heiland te ontmoeten. We hebben steeds gesteld, dat Rosh Hashanah of het Trompetten Feest het teken was van de Opname. En we blijven ook bij ons standpunt want het is Bijbels. Paulus heeft ons door de Geest van Christus beloofd, dat we bij de laatste bazuin zullen worden opgenomen door de Heer, die in de wolken komt om ons op te halen. Dat is de blijde hoop waarin we ons mogen verheugen. Jezus zegt: niemand kent de dag en het uur van mijn komst. Alleen de Vader. En toch heeft Hij ons dit Feest gegeven, compleet met de “laatste bazuin”.

 

Mensen hebben gevraagd: moeten we dan wachten tot volgend jaar, als er weer een Trompettenfeest komt op 29 Elul ?

 

faragJD Farag, de briljante Arabische Christenvoorganger van Mid-East Prophecy Update antwoordt met een categorische No, Neen, we hoeven niet, we zullen niet hebben te wachten tot volgend jaar. De Heer heeft Rosh Hashanah ingesteld om ons steeds weer Rapture-ready te maken, ons steeds weer te wijzen op dat grote heilsgebeuren, wanneer Jezus komt om de Zijnen op te halen.

 

En in dat Feest heeftjesus king of kings Hij ons alle elementen gegeven die van belang zijn bij dit gebeuren. Zoals: de schuilplaats tijdens de storm, de bruiloft van de Koning, de kroning van de Koning, het oordeel over de zonde en Gods toorn over de wereld van goddeloosheid en boze begeerten. Al deze zaken zijn vervat in de viering van dit Feest. Daarom dat het zijn belang niet verliest, na 29 Elul.

 

Nu rijst de vraag: waarom is de Heer nog niet gekomen?

talmen treuselenLaten we eerst de Bijbel het antwoord laten geven: De apostel Petrus zegt: De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

 

 

Dat wil zeggen, dat vele Christenen nog talmen dat wil zeggen: aarzelen, draaien, dralen, dreutelen, marren, teuten, treuzelen, uitstellen. We kunnen eraan toevoegen dat velen nog in een sluimer-toestand verkeren en niet doorhebben, wat er staat te gebeuren.

 

hondje slaperigAnderen geloven, dat als hun studie of carrière onderbroken zou worden, dat het alleen verlies voor ze zou opleveren. Zulken hebben geen idee, hoe wijs God is, en dat Hij in onze Nieuwe Stad reeds gezorgd heeft voor alle follow-ups. Er komt niet zozeer een onderbreking van de goede dingen, waarmee je bezig bent, maar een voortzetting op hoger niveau, omdat je over meer en betere capaciteiten zult beschikken om verder te gaan. In 1 Korintiërs 13:12 zegt Paulus:

 

“Want nu zien wij nog door een spiegel (deze waren in zijn tijd wazig, als water) in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen (mijn kennis is zeer beperkt, door de zonde en de zintuigelijke beperkingen) maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.”  paulus Met andere woorden, ik zal straks een fenomenale kennis hebben en mijn kennis zal bijna op het niveau van Christus gebracht worden, zoals Hij mij door en door kent.

 

Broeder Farag is van mening, en wij delen deze mening, dat er juist door al deze dynamiek rond de Opname, en de andere tekenen veel mensen tot geloof in Christus komen, en dat we dit proces moeten blijven ondersteunen.

 

Daarnaast gebeurt er zoveel in het Midden-Oosten. Denk aan de vernietiging van Syrië en de vervolgingen van Christenen op grote schaal, de tragische en vernederende gebeurtenissen in Saudi Arabië rond de hadji en de grote vluchtelingenstroom in Europa. Al deze gebeurtenissen zeggen veel over het falen van de mensheid.

 

Dit alles bewerkt, dat vele, ontelbare Arabieren en moslims zich bekeren tot het Christendom. Jezus bezoekt moslims bij grote aantallen. Het is natuurlijk niet direct zichtbaar, want het blijft levensgevaarlijk om je te bekeren, maar de ingewijden weten meer! Laten we blij zijn, dat er hierdoor grotere aantallen meegaan met de Opname.

 

vrouw christenbiddende man  Want men zegt dat planet X   Nibiru eraan staat te komen. In ieder geval is het zeker dat Gods oordelen over deze goddeloze wereld ook zal inhouden het binnenvallen van asteroïden,

meteorieten en andere hemellichamen (Lees Openbaring hoofdstukken 6-9) en volg de verslagen van Bob Fletcher op zijn website bobfletcherinvestigations.com en op YouTube.

 

Overigens lijkt het mij nu geboden, dat elke Christen die naar Jezus uitziet, zijn vrijetijd nu gaat doorbrengen met het lezen en overdenken van het Boek Openbaring, omdat deze kennis hem/haar in staat zal stellen om veel zaken over zijn toekomstige woonplaats en de oordelen van God op aarde beter te begrijpen. Ook laat dit gezegende Boek de Bijbelstudent de plannen van God zien over het Duizendjarig Rijk en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

 

overvloedig in werkDus, de extra tijd die de Heer heeft gegeven is echt geen verloren tijd. We hebben veel te doen. Gods Woord moedigt ons dan ook aan om overvloedig te zijn in het werk des Heren. Dan zullen we kronen en veel beloningen verwerven wanneer Hij komt. Want Zijn komst is zeer nabij!
” Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

 

 

engel met trompetDe nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!   Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!
Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.” Romeinen 13:11-14

 

Roy Mac Donald

Paramaribo, 28 sept 2015

 

==========================================================================

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: