mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Hoe evangeliseer je?

evangeliseren2

 

De opdracht van Jezus aan ons is, om de boodschap van hoop en heil aan anderen te brengen (Matteüs 28: 19). Ook voor jou geldt deze geweldige taak. Maar hoe doe je dat?

Op deze pagina willen we materiaal en suggesties aanreiken die je kunnen helpen en inspireren om deze taak goed uit te voeren en vrucht te dragen. Er zit grote beloning aan vast, want de opdrachtgever is superrijk!

Deel de video’s via facebook en andere social media met zoveel mogelijk mensen. It will please the Lord!

 


 

 

argeloos als duiven

JEZUS STUURT ONS UIT!

 

Hij wil dat wij naar de mensen gaan, om de boodschap van redding te brengen.

Ook naar degenen die Hem hebben afgewezen. Zijn liefde voor hen gaat zover, dat Hij bereid is om ons als schapen onder de wolven uit te sturen.

Het is dus niet altijd gemakkelijk om dit te doen, maar er is een goede strategie. Die wordt in dit kort artikel uitgelegd.

door Roy Mac Donald

Klik hier


 

zondvloed THE FILM NOACH ALS EVANGELISATIEGESPREK

door Ray Comfort met verschillende sceptici: ongelovigen en mensen die niet in het Bijbels verslag geloven

Klik hier

 

 

 

 

 


 

rom weg 5“The Roman Road” – Een Route voor Bekering uit de Brief aan de Romeinen

Een praktische handleiding om het evangelie van redding door te geven met enkele verzen uit de Brief aan de Romeinen

 

bewerkt door Roy Mac Donald

 

Klik hier

 

 


2 women

“THE ROMAN ROAD” Een effectieve manier om mensen tot Jezus te leiden

 

 

Klik hier

 

 

 

 


 

2 menFirst Liners: Hoe begin ik een gesprek over Jezus? 10 tips

Het kan gebeuren, dat je een gelegenheid krijgt om Jezus te delen met iemand anders. Maar je weet niet, hoe je moet beginnen.

Dit artikel geeft 10 korte tips

 

door Roy Mac Donald

Klik hier


huilenNeem je plaats in: Tracht een goede Ambassadeur of Ambassadrice te zijn.

Een artikel om Christenen (die niet durven) te bemoedigen om Jezus te verkondigen

Door Roy Mac Donald,
Paramaribo febr 2016

Klik hier


socialTVTVHet Internet, ja maar hoe?

Een glibberige plaats, maar een machtig middel om zegeningen te ontvangen en om te evangeliseren. Maar niet zonder bescherming of zonder Gods Geest!

door Roy Mac Donald

Klik hier

 

 


 

are you a good person

 Ben jij een goed mens?

Deze video cartoon over Mr. Nice Guy vertelt op een luchtige wijze wat er achter een ‘goed mens’  schuilt en wat de ernstige gevolgen zijn van de zonde.   Een zeer goede ingang voor evangelisatie.

 

 


Op ziekenbezoek

op bezoek

Ieder van ons heeft van tijd tot tijd de verplichting of het voorrecht om op ziekenbezoek te gaan. Christenen beschouwen vanuit hun Bijbelse overtuiging ziekenbezoek zelfs als een noodzaak. In ieder geval geeft reeds de aandacht voor de zieke deze een sterke bemoediging, zeker als de bezoeker positief is. (Het zal wel beter gaan, ik bid voor je, enz.). Maar ziekenbezoek kan ook grote winst opleveren voor het Koninkrijk van God. Zeker, als het biddend wordt voorbereid.

Klik hier

 


 

 

Evangelisatie.com

mannen gesprekEen site met veel tips en aanbevelingen om het Woord van God op een boeiende en effectieve wijze te brengen.

Klik hier

 

 

 

 


 

anoniemen

Are Ghosts real?

Een artikel dat ons laat zien wat de betekenis is van zogeheten ontmoetingen met gestorven personen en hoe we als Christenen moeten reageren als  mensen met deze ervaringen of dromen tot ons komen. Wat de Bijbel, het Woord van de waarheid, zegt. Goede gelegenheden om over het verlossingswerk van Jezus te spreken.

Klik hier

 

 

 


 

csm_evangelisatie_c77710c550De Bijbel memoriseren om zielen te winnen
Als je je taak als kind van God ernstig wilt nemen om verloren zielen naar Jezus te brengen, is het van belang om een aantal Bijbelteksten uit je hoofd te kunnen citeren. Neem daarom de tijd om onderstaande teksten te memoriseren, zodat je goed beslagen aan het werk kunt gaan. Dit zal ook jou zelf verrijken.

 

Klik hier

 


 

paul-washer

Hoe moet een Christen evangeliseren? – De noodzaak van verandering

Een korte videoboodschap van Paul Washer

 

klik hier

 


 

 

 

wie komen in de hemelWie komen er in de Hemel?

Dit interview met een jonge moeder laat zien hoeveel verkeerde ideeën er zijn over God’s gerechtigheid. Niet iedereen gaat naar de Hemel! Ook niet als ze denken goed te hebben geleefd. Ook niet altijd als ze zeggen Christen te zijn. Daar komt deze vrouw tijdens het interview achter.

Laat dit interview goed tot je doordringen, zodat je je de boodschap eigen kan maken en doorgeven aan anderen.

 

 


 

evangelisatietips

70 Evangelisatie tips

 

Samengesteld door een groep Nederlandse Christenen, die Nederland willen winnen voor Jezus. Ze hebben reeds behoorlijk wat ervaring opgedaan en willen dit delen met andere Christenen.

 

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: