mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

HET INTERNET, JA MAAR HOE?

internet fotoWat moet een Christen met dit gegeven en hoe staat God er tegenover?
Het is er, en niemand kan erom heen. We nemen dagelijks onze elektronische mail door, we zijn op facebook en we twitteren. We bezoeken onze favoriete blogs en sites. De zogeheten social media zijn een wereldwijd verschijnselen waaraan honderden miljoenen mensen deelnemen. Daarnaast kunnen we ook online gaan om inkopen te doen, informatie te verkrijgen en websites van enig belang te bezoeken. Of zelfs dit medium gebruiken om onze eigen doelen te bereiken middels uploads, advertenties, verkoop enz . Er is werkelijk veel te halen.

 
crime on internetHet internet kan dan ook een zegen zijn, waar we vrijelijk gebruik van mogen maken, als we aangesloten zijn.
Maar het kan ook een plek zijn, die velerlei misleidingen bevat. Allerlei valse info wordt ons voorgeschoteld. Daar is het gevaar van oplichters en criminelen die er onophoudelijk allerlei activiteiten plegen om anderen te benadelen of jongeren te verleiden. Vele jongeren komen via het net in contact met de wereld van de pornografie. Ook ouderen, vooral mannen, maar ook vrouwen, worden door deze misleiding naar de ondergang van hun relaties en huwelijk gesleept. Ook facebook heeft, zoals u zult weten, vele verborgen gevaren.
Goed en gevaarlijk!

 

 
minefieldDus: het internet is een super-highway met vele afritten, goede en slechte. Het kan een plaats zijn die jou grote winst kan opleveren, maar het blijkt ook een mijnenveld te zijn, en een woud met verscheurende wolven, vele van ze in onschuldige schaapsklederen. En we denken vaak, dat als we in de beschermende omgeving van ons hoekje online gaan en gaan surven, dat we veilig zijn, dat we de controle hebben over onszelf, en dat we niet in zeven sloten tegelijk zullen lopen.
Daarom is het advies aan Christenen (en aan alle anderen), wees op je hoede, wees alert.

De Bijbel zegt in 1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof…

 

 

7946991-internet-konzeptDe strategie van satan
Sommige mensen beweren dan ook, dat het internet uit satanische kringen komt, met het doel om mensen wereldwijd te verleiden. Maar ik ben van mening, dat het internet en de internationale communicatie van God komt, dat het in deze laatste dagen perfect in Zijn Plan past, maar dat de duivel er snel bij was, om het te vercorrumperen en als zijn instrument te gebruiken voor massale verleiding.

 

 

 

 

adamDat is zeker niet de eerste keer. Toen God het Paradijs geschapen had, en Adam en Eva volmaakt had gemaakt, naar Zijn beeld, met een eigen wil, kwam satan om met zijn verleidingskunsten Adam en Eva weg te lokken van God, en de relatie te verbreken. God heeft echter deze snode daad omgezet in een reusachtige overwinning, door het Kruis van Golgota, dat de kop van deze slang vermorzelde en door de miljarden mensen die daarna de weg naar God en het eeuwige heil vonden.

 

 
Ook de uitvinding van het schrift was van God, om de mensen in staat te stellen hun zaken en verhalen op schrift te stellen, tot eer en glorie van Zijn Naam.

hieroglyphs-541146_960_720Mozes, de Profeten en de Apostelen hebben ons zo een machtig werk nagelaten, de Bijbel, dat tot in onze dagen grote kracht uitoefent om velen tot bekering te brengen.  Maar ook in die Goddelijke voorziening heeft de duivel van de aanvang af gewroet en met vuil gesmeten. Vanaf de valse evangeliën (zoals het zgn. Judas evangelie) tot en met de misleidende geschriften van onze dagen, zoals “The Da Vinci Code” van Dan Brown en de evolutie theorie (klik) zijn evenzovele pogingen van satan om misbruik te maken van een Goddelijke voorziening: het geschreven woord.

 

De uitvinding van de boekdrukkunst laat ons ditzelfde verhaal weer zien.

schriftgeleerde

 

Toen Gutenberg in zijn splinternieuwe Duitse drukkerij, het eerste gedrukte boek de wereld in stuurde, was het een gedrukte Bijbel (die overigens nog steeds bestaat: De Gutenberg Bijbel.

 

 

 

Maar al spoedig rolde de verderfelijke lectuur en andere gedrukte vuilnis van de pers, geïnspireerd door de vader der leugen, der immoraliteit en der smeerlapperij, satan.

 

Toch zien we ondanks alle wereldgezinde en ook immorele lectuur, dat de Bijbel tot vandaag het meest verkochte en gelezen boek is ter wereld. Daardoor worden ontelbare massa’s van mensen op allerlei wijzen gezegend met dit Boek en met de vele Christelijke boeken die verkocht worden, vele van ze zijn bestsellers!
dnaJacobus 1: 17 zegt heel duidelijk: 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
Tablet-PC-and-Smart-Phone-with-apps-Stock-Vector-mobile-learning-apps

 

Dus: de uitvinding van de computer, de PC, de telefoon, de smartphone, film, de digitale info (zie hoe de DNA van de cel van mens, dier en plant werkt!), het internet, en alle mogelijkheden van communicatie, die zelfs bij walvissen, dolfijnen, vogels en bijen voorkomen, zijn door God geïnspireerd en zo aan de mensheid geschonken.

 

 

 

Dan gaan we van hieruit een stap verder.
internet-and-God-570x321

Het internet wordt in toenemende mate gebruikt om online bevrijding te ervaren, Christus te leren kennen, onszelf op te bouwen in Godsvrucht en geestelijke groei.
Christenen hebben gebeden voor een steeds effectiever gebruik van het net voor het woord en het werk van de Heer. En in onze dagen, voor onze ogen gaat God deze gebeden verhoren. De Heilige Geest is begonnen een machtig werk te doen via het internet, dat op grote schaal grote menigten zal raken en wijzen op Jezus en zal brengen tot Hem.

 

 

Jezus heeft in Johannes 12:32 beloofd: En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot mij trekken.
Hoe doet Jezus dat?

  • Natuurlijk middels evangelisatie projecten,
  • door individuele personen
  • en via gemeenten en organisaties,
  • alsook in persoonlijke contacten en gesprekken,

zoals dat steeds is gebeurd.

 

kilpMaar in onze beslissende dagen doet Hij dit vooral met het internet, doordat de mensen op grote schaal online gaan.
Er is een nieuw profetisch woord, een woord van kennis, gegeven aan de profeet John Kilpatrick.

Het handelt over het Internet en Gods plannen in deze laatste dagen.

De volledige profetie is in onze website www.jezuskomtspoedig.com opgenomen in het blok God spreekt nog steeds; Interessante Profetieënen. Het draagt als titel: The Wind of God, prophetic words for 2016 & beyond, given to John Kilpatrick. Voor het gedeelte dat gaat over het internet: klik hier

 

 

tips-iconWat jij zelf zou kunnen doen
Dan wil ik je als Christen met betrekking tot het online gaan enkele goede adviezen geven.

Als het kan, maak notities.
Het is belangrijk om te beseffen, dat je je rein houd van alle smetten, waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd.

Het internet is een van de grootste vuilmakers.

Ook bevat het een ongelofelijke hoeveelheid misleidingen, zowel uit de wereldlijke als uit de religieuze en zelfs ‘christelijke’ hoek.
Daarom is het belangrijk, om, iedere keer als je online gaat,

jezelf te bedekken onder het Bloed van Jezus, en de Here te vragen om je in die ure te leiden naar goede sites, je te helpen je ogen af te houden van het zien van zondige beelden of het lezen van verkeerde, misleidende artikelen of blogs.
Vraag de Heer om een geest van onderscheiding, en dat Zijn Woord in jou werkt, zodat je snel zult kunnen onderscheiden of iets onschuldig is, of verborgen kwaad bevat.
Als er dan tijdens het surfen, of plotseling “spontaan” misleidende video’s of advertenties, plaatjes of leesmateriaal oppopt,

neen

 

 

 

 

 

 

 

ga er niet op in, maar doe het weg.

 

Wees daarbij resoluut en handel in de kracht van Gods Geest. Mijn stelregel is: bij twijfel niet doen.

 

 

 

 

 

 

facebook-logoFacebook-and-WhatsAppNeem ook de tijd om in ernstig gebed de Heer te vragen, hoe jij je bijdrage kan leveren om de naam van Jezus groot te maken op Facebook en op andere online-manieren. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen om goede info (over Israël, over vervolgde Christenen, over getuigenissen enz.) te delen met je vrienden. Daardoor alleen al zul je je beloning krijgen (hetzelfde loon als degene die het getuigenis gaf, want je hebt er nu deel aan).

 

In Matteὒs 10:40-42 zegt Jezus in verband hiermee:
40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 42 En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.
Dat alles geldt ipso facto ook voor het faciliteren van allen die een goed woord of een goede getuigenis geven. Neem de tijd (en de moed) om iets goeds, waarin Jezus verhoogd wordt, te delen met anderen. God zal je belonen.

 
First Things First

Young woman reading bible by stream in summer

Sowieso is het belangrijk, om, voordat je enig andere activiteit gaat ontplooien, eerst je Stille Tijd (klik) te houden, dat wil zeggen, je quality time met je Vader: Gods Woord tot je te nemen en tot je hemelse Vader te praten. Daarbij is het ook van groot belang om te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest, zodat je in staat bent om in Gods wegen te wandelen,

ook als je deel neemt aan het internet en aan de sociale media.

 

 

 

 

biblereadingVraag gewoon aan de Vader: “Here wil mij een krachtige vervulling geven met uw Geest, opdat ik vandaag in de kracht van de Heilige Geest kan wandelen. Ik verlang ernaar om iedere dag steeds meer van Uw Geest te ontvangen, in Jezus’ naam”.

 

 

Informatie over de vervulling met de Heilige Geest kun je vinden op de volgende site: Klik hier.
Ik heb voor mezelf een kort gebedje op papier gezet en bij mijn PC geplaatst, vooral om dit niet te vergeten en geen onderdelen weg te laten.

Zie ook het web artikel: Internet gevaren voor jongeren: Klik hier


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: