mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

HET BELANG VAN RUST

door Roy Mac Donald

7137721-georgetown-february-1-2009-traffic-jam-in-georgetown-penang-island-malaysiaWe leven in een wereld van lawaai, luide muziek en allerlei andere onrust.

Het lijkt zo normaal, dat sommigen van ons daar niet meer zonder kunnen.

 

 

 

 

 

 

eerste-hulp-max-703x0Maar er is een groot risico aan verbonden,

met name voor mensen, die een relatie met de Heer willen ontwikkelen.

 

 

 

 

Toen God de wereld schiep, deed Hij dat

volgens het Boek Genesis in 6 dagen.

getal 7Op de zevende dag rustte Hij van al Zijn werken.

Denk je werkelijk, dat de Almachtige, die volgens Psalm 121:4 nooit sluimert of slaapt, werkelijk moe was? Hij die de Pleiaden, Orion, en alle sterrenstelsels gemaakt heeft en onderhoudt, heeft een onmetelijke kracht die alles wat je kan bedenken te boven gaat.

Maar Hij rustte van al het werk dat Hij gemaakt had, op de zevende dag.

En God zegende de zevende dag

en heiligde die,

omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk,

dat God scheppende tot stand gebracht had,

dat Hij gemaakt had. (Genesis 2:1-3).

 

GodherderGods rust had te maken met het voorbeeld, dat Hij ons, mensen zou geven,

om effectief te arbeiden en rust in te bouwen.

 

Bovendien gaf Hij aan de rustperiode Zijn zegen

en Hij heiligde die,

 

indexdat wil zeggen, Hij zette die tijd apart,

zodat deze aan Hem gewijd zou kunnen worden.

God is een praktische God, die op duidelijke wijze ons Zijn plannen en Zijn verordeningen toont. Hij begreep dat de mens niet altijd bezig kon zijn op het veld, of in het bedrijf of in het huishouden.

stress-en-burn-outWe zien dan ook, dat mensen in onze tijd, 

die geen rekening houden met Gods verordening van rust

doordraaien in het werk

en vaak burn-outs hebben. Het werk wordt dan meer een straf dan een zegen.

 

Er is een evenwicht nodig tussen werk en rust. Zolang dat zo is, kan er vreugde zijn in de arbeid.

239000Maar we weten, dat velen van ons vermoeid en belast zijn, waardoor we niet goed meer kunnen functioneren. We zijn de balans van het leven, de arbeid en de rust, kwijt.

 

 

De Here Jezus heeft dat scherp gezien. Hij zag de onrust in de ogen en het hart van de mensen, overal waar Hij kwam in Israël. Daarom zei Hij tot iedereen, die Hem wilde volgen: (en lees dit aandachtig!)

komt tot mijKomt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

 

 

 

 

 

 

maxresdefaultWat bedoelde Jezus met Zijn juk en Zijn last? In de agrarische samenlevingen van toen wist vrijwel iedereen wat een juk was. Dat was een landbouwwerktuig om twee ossen of andere trekdieren bij elkaar te houden, zodat zij samen konden optrekken, om het werk op het land te doen, zoals ploegen.

 

In de wereld moeten vele mensen, zowel toppers als arbeiders,

een zwaar juk dragen.

 

Soms zelfs meerdere jukken tegelijk.

Vaak raken ze daarbij ook nog overwerkt,

omdat de eisen steeds zwaarder worden.

 

 

lastenOok de lasten, die we in de wereld moeten dragen, zijn soms heel zwaar. Denk aan de belastingen, de rekeningen, zieke huisgenoten, medische kosten, disharmonie in gezinnen, tegenstribbelende kinderen en tieners, allerlei bedreigingen zoals drugs, te vroege seks, en vele andere lasten.

 

 

 

 

 

De duivel is een echte slavendrijver,

die ons steeds zwaardere lasten geeft te dragen

en zware jukken om op ons nek zetten.

 

Daartegenover biedt de Heer ons een goed leven aan,

echter niet zonder juk en last.

Dit is nodig omdat er nu eenmaal condities (voorwaarden) zijn,

om een succesvol Christelijk leven te leiden.

We hebben een juk en een last nodig om iets te volbrengen.

Maar Jezus belooft ons een lichte last en een zacht juk.

Ik kom hierop straks terug.

 

WAT DOET DE DUIVEL VERDER

ALS SLAVENDRIJVER?

benoit18Als de Surinaamse slaven vroeger op de zondag vrij waren, omdat klaarblijkelijk de zondagse rustwet de slavenhouders verbood om slaven werkzaamheden te laten verrichten, dan werden de slaven aangemoedigd om op de zondag hun eigen veldje met aardvruchten en bananen te onderhouden, of lekkernijen te verkopen, zodat hun onderhoud  niet volledig op rekening van de slavenhouder kwam.

 

 

 

 

BenoitEn ’s avonds mochten ze soms met hun muziekinstrumenten partijtjes houden en zelfs dansen, zoals je dat nog kan zien op de bekende tekeningen van Benoit.

 

Sommigen moesten op de zondag hun meesters in de plezierboten roeien naar de stad, zodat dezen naar de kerk konden en met hun vrienden hun zondagse pleziertjes             uitleven.

De slavenhouders namen op zondag wel hun rust, maar hun slaven werd die rust meestal ontnomen.

In onze tijd is er wat dit alles betreft,

weinig veranderd.

Als je werk hebt, moet je vaak,

vanwege “inkrimping op personeel”

het werk van 2 mensen doen.

Of je moet twee jobs doen om rond te komen.

 

Bovendien:

 

muziek-500x500

In je vrije tijd heb je vrijwel altijd wereldse muziek aan,

 

 

 

 

 

 

 

Test Land Rover Range Rover Velar 2017 [test foto s] Niet Te Plaatsen Onrustig Gevoel

via je smartphone of autoradio.

 

Wat is de bedoeling om ons zo verslaafd te maken

aan wereldse muziek

reclames en praatprogramma’s?

1510914590-8135En om je steeds bezig te laten zijn met Facebook en WhatsApp en nieuwe downloads?

 

 

 

 

 

 

x0FQk9Yl_400x400Juist ja:

Het is de satan gelukt om ons blijvend weg te houden van God. Zolang we bezig zijn met andere dingen, of als de muziek blijft blazen in ons leven, of als het nieuws steeds weer onbelangrijke of onbenullige dingen aan ons voorhoudt, zullen we uiteindelijk de stilte, de rust gaan haten.

WE ZULLEN BLIJVEN LEVEN IN DE LEUGENACHTIGE WERELD WAARVAN SATAN DE HEERSER IS. HIJ IS DE VADER DER LEUGEN. (Zie Johannes 8:44)

 

 

 

Dan missen we de zachte stem van ons geweten

en Gods aanwijzingen in ons hart.

We komen er niet eens aan toe om onze Bijbel te lezen,

laat staan over een Bijbelpassage te mediteren

of zelfs om te bidden, de Here te loven en te prijzen.

Die kans wordt ons volkomen ontnomen.

Niet tegen onze eigen wil,

maar door een gewoonte die ons wordt aangepraat.

Als we echter Jezus

in ons leven hebben toegelaten,

en we willen Zijn wil doen in ons leven

(Zijn juk en Zijn last op ons nemen),

Het-roer-omgooiendan dienen we het roer volledig om te gooien.

 • Doe alle verslaving aan de dingen van de wereld weg uit je leven.

Laat Gods Geest, die in je woont, je daarbij helpen. (“Heilige Geest, help me om alle wereldgezindheid af te leggen, en door de Bijbel Uw waarheid te leren kennen”)

 • Houd iedere morgen trouw je Stille Tijd met de Heer.

 

 • Neem het juk van Jezus op je, om “in tandem” met Hem te wandelen.

 

 • En vraag de Heilige Geest om je vanaf vandaag te helpen om meer tijd te nemen

om met Jezus bezig te zijn.

 

Zo zal God je helpen, om minder naar de TV te kijken,

of urenlang door Facebook te scrollen,

of naar wereldse muziek te luisteren.

 

Dit zijn dingen die je denken en je ziel

enorm kunnen vervuilen en schaden

en je van Christus en het Woord van God weghouden.

Gebruik TV kijken en Facebook verstandig;

er is meer in je leven dan social media.

 

Paulus zegt in 2 Korintiërs 11:2-3 (Nieuwe Bijbelvertaling):

Nigerian-Bridal-Natural-Hair-and-Makeup-Shoot-Black-Bride-BellaNaija-2015-11Ik waak over u, zoals God over u waakt.

Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus,

en ik wil u als een kuise bruid aan Hem geven.

Alleen vrees ik dat,

zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd,

uw gedachten worden weggelokt

van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.

 

Voor de goede orde: Paulus spreekt hier niet alleen tot Christelijke vrouwen,

maar ook tot alle mannen die Jezus toebehoren.

In de Bijbelse symboliek behoren ook de Christelijke mannen

tot de Bruid van Christus. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam.

 

Daarom:

silence

zoek de stilte,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stiltedoe de autoradio uit,

zodat je in het verkeer tot je Schepper kan praten,

 

 

 

 

familyzit niet constant voor de TV,

maar gebruik de tijd om in je Bijbel te lezen,

zodat het Woord van God een geweldig werk in je kan doen.

 

Vraag de Heer om je werk te verlichten, zodat je met vreugde je job kan verrichten. Hij is geen slavendrijver. Vraag Jezus of Hij je wilt helpen om de tweede job niet meer te hoeven te verrichten, zonder dat je in financiele problemen geraakt. Durf daarbij geloofsstappen te nemen om los te laten en op hem te vertrouwen! Vraag Hem bij dit alles om wijsheid.

 

 

Als de TV je vaker tot zonde verleidt, doe het weg uit je huis.

Want het is beter om ‘zonder TV naar de hemel te gaan,

dan met TV naar de hel’  (Lukas 12:5).

2016-9_LT-Bible2Zoek goede stille plekjes uit,

waar je rustig je Bijbel of een goed christelijk boek kunt lezen,

of een goede Bijbels gerichte video op je smartphone kunt bekijken.

 

 

blackwomentalkingVraag God gelegenheden om in een sfeer van rust

met anderen te kunnen praten over die blijde hoop,

Christus, die het antwoord is op elk denkbaar probleem.

 

 

 

 

 

God heeft vanaf het begin van de schepping ons de rust gegeven als één van de kostbaarste geschenken.

Daarom dat de duivel alle moeite doet, om die rust weg te stelen.

Om ons geestelijk leven volledig te vernietigen en onze reinheid weg te halen

en ons in plaats daarvan te maken tot hoeren,

die eerder met de wereld getrouwd schijnen te zijn,

dan met Christus verbonden (1 Korintiërs 6:15).

Die rust is niet alleen op zondag,

maar ook dagelijks, thuis

en als het kan, aan het werk.

 • Hier volgt een link naar een gebed en proclamatie voor rust in je leven.

KLIK HIER

 • En als je Jezus nog niet in je hart hebt laten komen, en je wilt rust en een goede relatie met Hem

KLIK HIER

 • Als je je zondeprobleem vanuit de Bijbel wilt kennen

KLIK HIER

 • Als je meer wilt weten over het houden van STILLE TIJD met de Heer, scroll over de link BRUISEND CHRISTEN ZIJN, en je komt vanzelf bij het artikel over Stille Tijd

KLIK HIER

 • Wil je meer weten over “wijsheid” en hoe eenvoudig je deze kunt verwerven?

KLIK HIER

Paramaribo  April 2018

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: