mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

HERE ZEGE DEZE SPIJZE EN DRANKE AMEN

door Roy Mac Donald

 

505132_hD92aFNLIndien ik ooit de bede der geringen heb afgeslagen,

de ogen der weduwe heb laten versmachten,

of ooit mijn bete alleen gegeten,

zonder dat de wees daarvan at… Job 31:16-17

 

 

 

 

 

 

 

Digital

Als u net zoals ik vroeger deed, en soms weer erin verval,

uw broodje halverwege uw mond houdt,

en een schietgebedje bidt, meestal: Here zege deze spijze en dranke, amen,

dan hebt u een probleem.

 

 

En dat probleem mogen we niet onderschatten,

want het zegt iets over onze geestelijke conditie, dat niemand opmerkt,

maar dat God niet ontgaat.

Hij wil je want Hij houdt van jouHebreeën 4:13 zegt van Zijn Woord (Jezus!)

En geen schepsel is voor Hem verborgen,

want alle dingen liggen open en ontbloot

voor de ogen van Hem,

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

 

 

gluttonyHet is een probleem waarbij we onze vleselijke natuur zijn snode gang laten gaan.

We hebben honger, of trek, en ons lichaam moet verzadigd worden. Punt.

We zien de maaltijd in de eerste plaats als een moment,

waarop we onze vleselijke verlangens bevredigen.

Met of zonder anderen.

Dat is in ieder geval de wijze waarop naar ik vermoed,

de meeste mensen de maaltijd zien.

 

 

dinner_4468cHIJ ZAL BINNENKOMEN

Maar voor degenen die de Here liefhebben gelden andere maaltijdprotocollen,

om een deftig woord te gebruiken.

De maaltijd dient steeds te zijn:

een vorm van fellowship (gemeenschap) met anderen,

zo niet in ieder geval met de Here.

 

 

 

Heeft Hijzelf niet gezegd,

dat als Hij wordt uitgenodigd,

Hij zal binnenkomen

en maaltijd met ons houden en wij met Hem?  

 

 

 

gods loveWe mogen nooit uit het oog verliezen,

dat de maaltijd Gods manier is om ons te laten weten,

dat Hij van ons houdt.

Psalm 34:9 zegt: Smaakt en ziet, dat de Here goed is.

 

Als we deze zaken goed voor ogen houden,

beginnen we een nieuw beeld te krijgen van de “tafel des Heren”

 

 

 

 

 

ENKELE ONAARDIGE DINGEN OVER HET ETEN

appelNa in de liefde dit alles te hebben gezegd,

wil ik ook enkele “onaardige” dingen zeggen over het eten

als zuiver vleselijke bevrediging,

waaraan we ons allen wel eens schuldig maken,

maar waar we ons van moeten bevrijden.

 

 

 

 

 

bellyWe kunnen dit probleem met de nodige omzichtigheid omschrijven als gluttony. Het woordenboek omschrijft dit als gulzigheid; vraatzucht; vraatzuchtigheid; begerigheid; schrokachtigheid; gretigheid.

Voorwaar geen elegante of verfijnde trekken. In Filippenzen 3:18-19 gebruikt Paulus harde woorden voor gierigaards en gulzige Christenen. Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus….hun God is de buik….zij zijn aards gezind.

 

 

 

Saying-noAls de zaken zo staan, laten we met hulp van onze trouwe Vriend en Leraar, de Heilige Geest, er wat aan doen. Ik heb zelf baat gevonden bij het regelmatig vasten (het kruis) en daardoor mijn lichaam onder tucht te houden en het niet steeds zijn zin te geven. We zouden kunnen beginnen met af en toe het overslaan van een maaltijd en de Geest te vragen ons te helpen om onze eetgewoonten drastisch te wijzigen.

 

 

 

 

 

surinaams etenIETS HEEL SPECIAALS

De maaltijd behoort goed voorbereid te zijn, met gevoel voor protocol.

Omdat je gaat beginnen met iets heel speciaals: het gedenken van Gods ontfermende liefde en genade.

Hij heeft niet alleen voor alle basisingrediënten gezorgd,

maar ook voor de smaakpapillen (anders kon vogelzaad reeds voldoende zijn)

en de spijsverteringsorganen.

Dus de dank aan de Heer moet hartgrondig zijn!

 

 

 

 

kokkin2WIE HEEFT ONS DIT GESTOOFD?

Dan dienen we ook onze dankbaarheid te tonen voor degene die de maaltijd heeft bereid,

en wie deze heeft opgediend,

door van de Here een zegen te vragen voor die handen.

Klinkklare dankbaarheid, maar ook een stukje “eigen belang”.

Want het werkt als een boemerang. Het eten wordt steeds heerlijker!

 

 

 

DE ZEGEN VAN ASER

Ik vraag vaak bij de hoofdmaaltijd voor mijn vrouw de zegen van Aser,

die van zijn vader Jacob de zegen kreeg

om koninklijke lekkernijen te bereiden. Genesis 49:20.

 

 

handenHanden die een heerlijke maaltijd of een lekker gebakje of snack kunnen maken, zijn zeer gewild!

God kan ze bewerkstelligen, indien we Hem vragen voor die zegen.

Overigens zal zo een zegen ook de maaltijden in een eetgelegenheid ten goede komen.

In ieder geval toont zo een gebed een houding van dankbaarheid,

een Christelijke deugd.

En het eten zal er alleen steeds beter en lekkerder van worden.

Je weet toch, dat je het zout der aarde bent? Zout is een grandioze smaakmaker!

 

 

hongerDIE HEBBEN OOK HONGER!

Dan, en dat is een voornaam aspect: gedenken we voor de maaltijd ook al degenen,

die op dat moment nog niet over een stevige maaltijd beschikken,

vanwege omstandigheden van honger en gebrek in bepaalde gebieden.

Als we deze luttele seconden gebruiken om de Here te vragen

om vooral de kinderen en de oudere mensen,

de wezen en de weduwen te voorzien,

 

dan scheppen we geweldige gelegenheden voor de Heer

om Zijn hand open te doen

en met welbehagen al wat leeft te verzadigen. (Psalm 145:16)

 

 

vervolgde christenenOOK ZIJ HEBBEN ONZE GEBEDEN NODIG!

Daarnaast is deze tijd voor de maaltijd een goede gelegenheid

om ook de vervolgde Christenen te gedenken.

Hebreeën 13:3 leert ons: Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart.

Vraag de Here om met deze vervolgde broeders en zusters van ons te zijn,

om ze in hun nood en hun basale behoeften

op bovennatuurlijke wijze te voorzien,

en om ze uitredding te geven

en ook met hun familie te zijn.

 

3 minBij elkaar nog geen 3 minuten, als u uw maaltijd wilt gebruiken

om God de eer te geven,

dankbaar te zijn

en goede voorbede te doen voor anderen.

 

Maar ze zullen de maaltijd in alle opzichten ten goede komen,

en ze zullen een dis zijn, die de Here op grote prijs stelt.

Dat is pas gemeenschap hebben met Jezus bij de maaltijd.

 

mealtimedevotionals1063x597GOED BIJBELS GEBRUIK

Overigens is het een goede gewoonte

om het middagmaal gezamenlijk als gezin te nuttigen

en het protocol uit te breiden met 2 minuten uit het Woord van God te lezen.

Een van de kinderen kan dan het dankwoord zeggen,

waarna een volwassen Christen de rest van het gebed voor zijn/haar rekening neemt.

It’s a rich and strong family that has meals and prays together!

dinsdag 26 april 2016


 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: