mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Heeft u reeds een schuilplaats voor de komende storm ?

image318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door Roy en Karin Mac Donald

 

 

image298image296image312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen weken en dagen (juli 2015) is ons land bezocht door hevige rukwinden en zelfs een kleine tornado. Er heerst angst en onzekerheid en verbijstering. Maar de vraag voor u persoonlijk is:

image315image317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u reeds een goede schuilplaats voor de grote rampen die op komst zijn?
Er worden volgens de meteorologen grotere rampen voorspeld. Of, zoals sommigen reeds zeggen: de aanstormende apocalyptische paarden. Of zegt u bij u zelf: “Het zal zoals altijd wel meevallen. Ik denk niet dat deze zware dingen ons land ooit zullen bezoeken. We zijn toch een gezegend land?”
Als u zo denkt, dan speelt u een spelletje met grote risico’s, zoals Russian Roulette. Of, zoals we op school leerden: struisvogelpolitiek.  En struisvogelpolitiek kan fataal zijn!

image3091image320

 

Er dreigt gevaar, en je steekt je kop in het zand, denkende, “hear no evil, see no evil”, en precies daar gaat de stoomwals over je heen, en je bent vermorzeld. En je familie lijdt grote schade en ellende.

Wat zijn de feiten? In de grote landen als de VS, Canada, Japan en andere worden er door rijke mensen woonbunkers aangelegd diep in de grond, in de rotsen en in het bergland. Zoals de Vivos Europa One in een berg in Duitsland. En de luxe bunkers in Kansas, Amerika, 53 meter onder de grond, te koop voor USD 2 miljoen per appartement.

 

image327image332

 

 

 

 

 

image329image334

 

 

Ze zijn bij de geïnformeerden bekend als de zogeheten “billionair-bunkers”,omdat de aanleg zo duur is, dat feitelijk alleen multi-miljonairs ze kunnen aanschaffen. Natuurlijk zijn er ook de goedkopere ondergrondse schuilkelders, die voor USD 50.000 kunnen worden aangeschaft, met minder ruimte en minder gemakken. Maar het zijn vooral de miljardairs, die de toon aangeven en bij massa’s (sommigen zeggen: allemaal) de wijk nemen naar de bunkers.

Daarnaast weten we dat grote supermarktketens (Walmart in USA)  in deze landen van de ene dag op de andere worden gesloten, en werknemers massaal op straat staan zonder werk. De winkels worden leeggehaald en door legereenheden bewaakt. Waar gaan de voorraden naartoe?
Deze mensen hebben gegronde redenen voor dit vreemd gedrag. Ze beschikken vast over informatie, die voor de meeste mensen niet beschikbaar is.

En dat kan kloppen, want steeds meer komen de berichten los over grote asteroïden (reusachtige brokken materie die zich als sneltreinen naar de aarde spoeden, en over de komst van planet X, Nibiru, die door zijn aantrekkingskracht onze planeet uit zijn voegen zal halen (check op het net of op You Tube!). Het lijkt er veel op, dat NASA, het wetenschappelijk centrum, dat het heelal bestudeert en in de gaten houdt, over de info beschikt van komende kosmische rampen, die de aarde kunnen/zullen treffen. Zelfs de tijdspanne van de aanvaring wordt genoemd. Ze verwachten het zeer spoedig! Ze zijn in paniek! Ze rennen naar hun rat holes.

image330image335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De bijbel leert ons, dat God zal afrekenen met de zonde en de goddeloosheid van deze wereld, en dat dit de tekenen zijn van de spoedige wederkomst van Jezus, om Zijn heerschappij te vestigen over de wereld. Daarvoor komt Hij eerst op de wolken om allen op te halen die Hem trouw zijn gebleven.
Dat heet de Opname van de Gemeente (1 Tessalonicenzen 4:15-17).
Degenen die achterblijven komen terecht in de grote verdrukking, een periode van onbeschrijflijke boosaardigheid, waarin de antichrist zal regeren.

 

Als de zaken zo staan, is de vraag: heeft u een veilige bunker, een schuilplaats voor u en uw gezin? Laat me u direkt vertellen, dat de “billionair-bunkers” geen enkele veiligheid bieden, omdat God deze elite (illuminati, freemasons, skulls and bones, Bohemean grove, Bilderberggroep, koningen, rijken, machtigen en hun aanhang van slaven en vrijen) tot in hun holen zal weten te vinden.

 

In Openbaring 6: 15-17 staat: Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen: Koningen, regeringsleiders en generaals; rijken en sterken; slaven en vrijen. Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen: “Val op ons! Verberg ons voor de ogen van Hem Die op de troon zit en voor de toorn van het Lam.De grote dag van hun oordeel is gekomen en niemand zal die overleven.” (vertaling Het Boek)
Iemand vroeg mij laatst: “maar waar kunnen wij dan schuilen?”
Mijn antwoord was:
“De enige veilige bunker, de enige ark voor ons behoud is Jezus. Hij heeft reeds een plaats voor u bereidt!”

 

image338
“Maar hoe kom je bij Jezus? Je kan Hem toch niet zien?”
“Je zal Hem nu ook niet zien, maar Hij is er, Hij is God, Hij is de Zoon van onze Hemelse Vader, en in het Bijbelboek Johannes hoofdstuk 10 vers 9 zegt Jezus: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden zijn.

 

Jezus aannemen is een geloofsstap, net zoals je een vliegtuig binnenstapt en in geloof erop vertrouwt, dat de piloot je veilig naar je plaats van bestemming zal brengen, hoewel je hem nooit eerder hebt ontmoet of zelfs gekend! Zeg aan Hem:

 


Here Jezus, ik ben een zondaar en ik heb u nodig als Mijn Redder en Verlosser. Ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven aan het kruis. Kom in mijn hart en neem bezit van mijn leven. Reinig mij van al mijn zonden. Help mij U te volgen vanaf nu, dank U Jezus, dank U Vader dat ik nu mag weten een kind van U te zijn en dat ik het eeuwig leven heb ontvangen. En dat ik vanaf nu bij u mag schuilen. In Jezus naam Amen.

 

Lees elke dag uit je Bijbel, bid tot Jezus (praat tot Hem) en houdt iedere morgen trouw je stille tijd met de Heer. Getuig van Zijn goedheid en redding tegenover
anderen. En als Hij komt, ga jij ook mee! Dat heeft Hij belooft in Zijn Woord, de Bijbel.
Begin bij het evangelie van Johannes in het nieuwe testament.

 

image345image343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je je vasthoudt aan Jezus, verdwijnt elke angst voor komende stormen!  Wilt u wat meer informatie over de komende stormen en Gods plan? We hebben hierover een boekje geschreven: 2015, Komt Jezus de Zijnen halen? Het is verkrijgbaar bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henck Arronstraat tegenover de Hendrikschool/Lucky Store Oso Sani.

 

 

Bid en vraag de Heer om een goede gemeente te vinden, waar Jezus wordt aanbeden en de Bijbel geopend. Ga er op uit en de Heer zal je leiden.

 

Enkele Bijbelgedeelten die zullen helpen om te groeien in Christus:
Kolossenzen 3:1-4 Filippenzen 4:4-9 + 13en 19
Kolossen 3: 5-17 Lucas 22:54 tot einde Lucas 24
Efeze 6:10-18 Openbaring 6 t/m 22
Filippenzen 2:5-16 Mattheüs 24
Filippenzen 3:7-16 Hebreeën 12:1-17

 

 

 

 

==========================================================================================================================================

 

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: