mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

HEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

door Roy Mac Donald

like_us_facebook-200 50

 

 

Begeerten (sterke zelfzuchtige verlangens) hebben de gewoonte je vrede weg te nemen

en je in een toestand van onvenwichtigheid en kortstondige blijdschap

of sterke negatieve gevoelens te brengen.

cheetaEn dat zijn er nog de natuurlijke gevolgen van begeerten.

Een zondig avondje geeft je de volgende dag een enorme kater met grote spijt

en een gevoel dat je ernstig gefaald hebt.

 

 

 

 

Is dat een verkieslijk leven? Wat kunnen de gevolgen zijn?

 

 Happy-Family-Outside-Home“Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen,

 

 

 

 

 

drinkgelagen1niet in brasserijen en drinkgelagen,

niet in wellust en losbandigheid,

 

 

 

A sad young boy with his parents fighting in the background

niet in twist en nijd!

jezus2Maar doet de Here Jezus Christus aan

en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt”.

Romeinen 13:13-14.

 

 

 

DE GEESTELIJKE GEVOLGEN VAN

VERKEERDE BEGEERTEN

 

De geestelijke gevolgen van verkeerde begeerten zijn vele malen erger.

 

1

 

Ten eerste leef je in ongehoorzaamheid aan Gods wil voor jou leven.

 

 

 

2

 

Ten tweede kun je met zo een levensstijl Gods toorn opwekken,

zodat hij tot tuchtiging overgaat.

En als God je tuchtigt, ben je niet blij en je ontkomt er niet aan.

 

 

3

 

Ten derde laat deze levensstijl je niet zonder ernstige gevolgen voor de eeuwigheid.

 

 

 

WAT IS HIERBIJ HET GROTE PROBLEEM?

 

Het probleem is, dat begeerten de natuurlijke neigingen zijn van de menselijke natuur,

wat de Bijbel “het vlees” noemt.

 

Het “vlees” is de totale corruptie

en begeerte van je lichaam en je ziel,

die je overgeërfd hebt van Adam.

 

Adam was de eerste mens, die God geschapen had.

Hij werd als een volmaakt menselijk wezen geschapen,

niet als een robot

of een dier met beperkte instincten.

 

Neen, hij kreeg een vrije wil,

om Zijn Maker te dienen

of om zijn eigen weg op te gaan.

 

HOE IS HET GEKOMEN

EN WAT HIELD HET IN?

 

Adam misbruikte die wil, om te zondigen tegen God

en daardoor de dood en de verkeerde begeerten

aan zijn nageslacht, zijn zaad over te dragen.

 

MOORDDaardoor reeds heeft zijn oudste zoon KaÏn uit pure NIJD en HAAT

zijn broertje Abel GEDOOD, en bovendien ook nog tegen God GELOGEN,

omdat God Abels offer had geaccepteerd en niet de zijne.

 

 

 

Dat was vleselijkheid in full swing.

Zo is het menselijk hart zijn eigen weg opgegaan zonder God en is daardoor zeer verderfelijk geworden.

 

HT-Heart-ConditionsJezus zegt: “Want van binnenuit,

uit het hart der mensen,

komen de kwade overleggingen,

hoererij, diefstal, moord, echtbreuk,

hebzucht, boosheid, list, onmatigheid,

een boos oog, godslastering, 

overmoed, onverstand.

0636_Jesus_teaching_christian_clipart-754003Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.” Marcus 7:21-23

 

 

 

 

 

WAT HEEFT DE MENS HIERAAN GEDAAN?

 

Al heel gauw was men zich ervan bewust,

dat er iets fundamenteel mis was met de mens.

Hij kon het goede niet blijvend uitwerken.

Het kwade zat als het ware ingebakken

 

Daarom hebben mensen  in de loop van de geschiedenis van alles gedaan,

om over deze verdorvenheid van het vlees heen te komen.

 • filippijnenZe hebben hun lichamen gemarteld,

 

 

 

 

 

 • aptopix-india-china-tibetjpg-967278cc59b1bd29zichzelf van alle plezier ontzegd en,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • meditatiezoals Boeddha, hun hoge status opgegeven, en gaan mediteren, om hun begeerten te overwinnen.

 

 

 

 

 

 

 • religion_toleranz_2530575Ze hebben allerlei religies opgericht

Maar het mocht allemaal niet baten

 

HOE KUNNEN WE UIT

DEZE ELLENDE KOMEN?

 

De Bijbel leert ons in Galaten 5:16

 

Mattheus-26-41-De-geest-is-wel-gewillig-maar-het-vlees-is-zwak-uai-516x774“Wandelt door de Geest

en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest,

en dat van de Geest tegen het vlees-

want deze staan tegenover elkander,

zodat gij niet doet wat gij maar wil”. Galaten 5:16:17

 

Als je dus de boze begeerten van je hart wil overwinnen,

dan kan je dit niet in je eigen kracht doen.

De Bijbel en de geschiedenis leren ons dat dat onmogelijk is.

 

JesusChrist22a844.jpg~c200Alleen God kan het hart veranderen, door de werking van Zijn Geest in ons binnenste.

Aan het begin van het jaar hebben vele mensen het voornemen,

om lelijke eigenschappen en gewoonten af te leren

of niet meer te doen.

 

Maar na een paar dagen is het weer mis.

 

 

 

HOE OVERWINNEN WE

DE BOZE BEGEERTEN?

 

Hoe kun je door de Geest wandelen, zodat je je vleselijke neigingen kan overwinnen?

Je kunt de Geest (de Heilige Geest) alleen krijgen, als je Jezus hebt aangenomen.

 

kruisJezus heeft aan het kruis

de macht van de zonde in het vlees overwonnen.

Hij was zelf zonder zonde,

maar bracht al onze zonden naar het kruis,

om ze daar vast te spijkeren voor de eeuwigheid.

Lees Romeinen 6:4-14

 

Het moment, dat je oprecht Jezus hebt gevraagd

om in je hart te komen en je Heer en Verlosser te worden,

KOMT DE HEILIGE GEEST IN JE WONEN.

black-woman-prayingEn Hij zal je helpen, indien je je op Jezus richt,

om je vleselijke natuur te overwinnen.

Dit overwinnen is geen eenmalige zaak,

maar een dagelijks terugkerend proces.

 

 

 

EEN LEVENSLANGE STRIJD

 

Woman prays on a black background

Het is een niet aflatende strijd,

die je steeds tegen je verdorven natuur dient aan te gaan.

Maar de Heilige Geest zal met je zijn in deze strijd

en voor de overwinning zorgen.

 

Punt is, dat je de strijd moet aangaan en niet

passief de begeerte of zonde hun gang laten gaan.

Want dan zullen zij over je heersen

en de duivel zal Jezus bespotten,

dat Zijn kind een slaaf van hem (Satan) is.

 

 

man met bagageJe draagt namelijk je oude natuur met je mee,

zolang je hier op aarde bent.

Daarom zal je samen met Gods Geest

dagelijks strijd moeten leveren

tegen die oude natuur, in Jezus naam.

 

Soms kan de strijd zeer hevig zijn,

zoals agressiviteit, pornografie en overmatig shoppen, of met je uiterlijk bezig zijn.

Dan kan het een langere tijd duren

voordat de eerste overwinning komt.

Maar komen zal het, als je trouw blijft bij God

(Stille Tijd elke morgen, vasten en van tijd tot tijd een uurtje nachtwaken.)

en als je blijft wandelen in de Geest.

 

WAT ZIJN DE GEWELDIGE GEVOLGEN?

als je wandelt door de Geest

 

 • happy smiley with crownzal je zelfs je vijanden liefhebben

 

 

 • 1295189292__image__kroontje-goudzal de Geest je helpen om niet te liegen

 

 • krooooonzal je gemakkelijker anderen kunnen vergeven

 

 • zkrooonal je behulpzamer worden

 

 • kroon6zal je gemakkelijker leren geven (geld, tijd, materiële goederen enz.)

 

 

 • krooonzal je mogen putten uit de gigantische bron van wijsheid

 

 

 • zhappy smiley with crownal je verzekerd zijn van je brood

 

 

 • z1295189292__image__kroontje-goudal je Jezus dagelijks leren aanbidden.

 

 

 

 • En nog veel, veel, veel meer.

 

 

Bedenk dat de Geest, die in je woont

en je helpt, niemand minder is dan God zelf

(Hij behoort tot de Derde Persoon van de Drie-Enige God).

 

 

En de Bijbel leert ons in Genesis 18:14:

“Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?”

Alleen Hij kan je in de volheid van Christus laten wandelen, en je helpen je begeerten te overwinnen.

 

WIL JE MEER TEACHINGS, ARTIKELEN, VIDEO’S EN ANDER INTERESSANT MATERIAAL OM JE GEESTELIJK LEVEN TE VOEDEN?

NEEM EEN KIJKJE OP DE GELE BALK

OF GA NAAR DE LINK “BRUISEND CHRISTEN ZIJN IN DE PRAKTIJK”

BID EN LEES JE BIJBEL ELKE DAG

 

 


 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: