mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Healing Room

inleidingJezus heeft aan Zijn volgelingen macht gegeven over onreine geesten, om die uit te drijven en alle zieken en alle kwaal te genezen (Matteüs 10:1).

Hij heeft gezegd: “Geneest zieken, wek doden op, reinigt melaatsen, drijf boze geesten uit. om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” (Matteüs 10:8)

 

Op deze pagina hebben we een aantal gebeden geplaatst tegen ziektemachten, maar ook speciaal gezalfde muziek, die goddelijke genezing bewerkt. Ook hebben we video’s en artikelen geplaatst met onderwijs over Bijbelse genezing. We moeten bij dit alles beseffen, dat genezing genade van God is. De Heer heeft een uniek plan voor elk mens en heeft het laatste woord in deze.

Toch zegt de Heer ons om te bidden voor de zieken, en aan de zieken om voor zich te laten bidden. (Jacobus 5:14)

Zoek bij dit alles de Heer, bid  en dank Hem.

 


Genezing

Ontvang Goddelijke genezing!

Een videopresentatie over Goddelijke genezing en een genezingsgebed

door Robert van Mierlo

Klik hier

 

 


nt_dochterBijbelverzen over genezing.

Het is van groot belang om bij ziekte, Bijbelverzen over genezing te lezen, liefst hardop. Het is de krachtigste medicijn tegen elke kwaal. Doe dit op verschillende momenten door de dag en s’avonds,  herhaal ze en overdenk ze (mediteer op ze). En het Woord van God zal zijn uitwerking niet missen.

God zegt in Jesaja 55:11: Het woord dat uit mijn mond uitgaat zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend.  

Laat dat Woord zijn werk in je doen.

Voor de eerste groep teksten Klik hier

Voor de tweede groep teksten Klik hier


 

genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

Met engelse ondertiteling

 

 

Klik hier

 


op-bezoekOp Ziekenbezoek

Bezoek aan iemand die ziek is, behoort tot de normale activiteiten van een Christen. En het kan grote winst opleveren voor het Koninkrijk van God.

Dit is een artikel van Roy Mac Donald

Klik hier

 

 


 

bochel4Dr. Tony Evans, Women : Time To Straighten Up

Als er problemen zijn, die reeds lang om een oplossing schreeuwen, en waarmee je geen raad weet, ga naar de Enige, die alle problemen kan oplossen: Jezus

Een goede video-presentatie over Jezus en de vrouw die reeds 18 jaar kromgetrokken was.

Klik hier

 

 


 

vergevingGEBED VOOR VERGEVING VAN ANDEREN

Een van de gemeenste veroorzakers van ziekte is het probleem van wrok, haat en bitterheid tegen anderen. Gods kinderen mogen dan ook niet leven met wrokgevoelens tegen anderen, anders roepen ze de toorn van God over hun eigen leven.

Bitterheid en onvergevingsgezindheid kunnen je leven ernstig verstoren en je zelf ziek maken. God wil, dat we elkaar altijd vergeven, zodat Hij ons steeds weer kan vergeven voor onze dagelijkse fouten en tekortkomingen. Zijn kinderen moeten voorgaan in het vergeven van anderen, wat ze je ook hebben aangedaan. Hier is een gebed om je vrij te maken van het grote kwaad van onvergevingsgezindheid.

Roy Mac Donald

Klik hier

 


 

 

brood en wijnHealth and Wholeness Through Holy Communion by Jim Hammond

Over de geweldige benefits van het regelmatig nemen van het heilig avondmaal of de tafel des Heren. Een must see!

Klik hier

 

 

 


 

avondmaalHow To Take Communion- Perry Stone

Een 3 minuten instructie om de kracht van je persoonlijke heilig avondmaal te vergroten

 

 

 

Klik hier

 

 

 


 

Bible-Verses-About-Healing-1Healing scriptures and confessions

– een Playlist met veel gesproken Bijbelteksten over genezing, gebeden en proclamaties

Klik hier

 

 

 

 


God healsHealing Scriptures to Pray and Declare

Hier zijn 20 minuten geladen met genezingskracht vanuit Bijbelse waarheden.

 

Klik hier

 

 

 

 


godly_manAudio Bible Mediation & Prayer: Fear

Bijbelteksten en gebed met zachte muziek voor degene die angstaanvallen krijgt en vrees heeft voor mensen en voor de toekomst.

 

Klik hier

 

 

 


 

 Dr. Cindy Trimm – Healing Prayer

cindy trimm

Dit is een gebed van een half uur, dat werkelijk alles raakt, waarmee je kan worden geconfronteert, lichamelijke, psychische en alle andere kwalen, bevrijding van verslavingen en demonische aanvallen, alsook financiële aanvallen, verwensingen, bitterheid, dit alles en veel meer wordt door deze begaafde vrouw bij de Heer van genezing en voorziening gebracht. Als er issues zijn in je leven (bij wie niet?), neem de tijd en laat dit gebded als een stortregen over je komen, terwijl je luistert en beaamt. Al begrijp je niet elk woord (veel anatomische en medische termen), blijf onder dit gebed staan in geloof. Doe dit vaker, en als er werkelijke ziektes of angsten zijn, een paar dagen achter elkaar. Klik hier


 

God-still-healsHealing scriptures Full Length updated version “Read by John Hagee”

Goede wijn!

 

Klik hier

 

 


healingHealing with Scriptures and Soaking

Als u zich al een tijdje niet lekker voelt of koortsig bent of ernstig ziek bent, ga er rustig bij zitten en luister biddend naar deze playlist met vele bijdragen. Doe dit dagelijks totdat de genezing doorbreekt. Sterk uw geloof en u zal genezing ontvangen.

Klik hier

 

 

 


BartimeusIncrease your chances of being healed

Ga als Bartimeus er volledig voor om hulp te krijgen van Jezus

Korte videopresentatie van pastor Steve Cioccolanti

Klik hier

 

 


 

hagin176 Kenneth Hagin – The many levels of faith for Healing

Video presentatie met goede info als je bidt voor genezing

 

Klik hier

 

 


 

hagen2Kenneth E Hagin – (What to do) When Healing doesn’t come ? – Healing belongs to us 1 of 4

 

Klik hier

 

 


 

kennethehaginKenneth E Hagin 1986 The Most Important Things You Should Know About Healing

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 


hagen4Healing School – Kenneth Hagin

Playlist met lectures video’s over Goddelijke genezing

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 


 

demonenDemonen uitdrijven

 

Een lezenswaardig verslag over wat we kunnen doen als we met de boze worden geconfronteerd.

 

 

Klik hier

 

 

 


Foto och upphovsrŠtt: Kristin Lidell www.kristinlidell.com PRESSBILD. FRI PUBLICERING. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.

Paul Wilbur & Don Heist on It’s Supernatural with Sid Roth

– The Sound of Heaven/ Video Programma met een grote genezingszalving.

Klik hier

 


Paul w 1

Praise Adonai – Paul Wilbur – Dubai

 

Een Playlist met veel worship muziek van deze gezalfde artist, een Messiaanse Jood, en anderen.

Laat deze muziek je helpen bij je genezing. Luister er naar en mediteer op Gods Woord over genezing.

 

Klik hier

 

 


 

heal my people

Paul Wilbur A Night Of Extravagant Worship

 

1,5 uur bijzondere aanbidding met genezing.

 

Klik hier

 

 

 

 


 

 

shovar 2

Don Heist sounding the Shofar (genezing van kanker)

 

Deze broeder ontving van God een profetie, dat wanneer hij de shovar (ramshoorn) zou blazen, de atmosfeer vrij zou worden van kanker. Sindsdien zijn er vele getuigenissen van genezingen door zijn spel.

 

Klik hier

 


 

1902Taylor2_playerimageLaDonna Taylor Playlist

Een begaafde Christelijke violiste wier gezalfd vioolspel genezend werkt. Tijdens haar concerten vinden er opmerkelijke genezingen plaats. Laat deze muziek op je inwerken. Inclusief een opmerkelijk interview met Sid Roth waarin ze haar getuigenis geeft.

Klik hier

 

 


sklarMaurice Sklar with Paul Wilbur Concert Song of the Beautiful BrideHis Great Name Album Video 1  Met uitgebreide playlist

Laat deze video je helpen bij het proces van je genezing door er steeds weer naar te luisteren. Deze Christelijke artisten hebben een speciale Goddelijke zalving ontvangen om je daarbij behulpzaam te zijn.

Klik hier


DSC_2558Healing Rooms Ministries

International Headquarters

 Een website van een internationale organisatie van “gebedsklinieken”  (75 landen, 0ngeveer 3000 klinieken) waar er door speciale teams gebeden wordt voor allerlei noden. Lichamelijke kwalen, psychische problemen, huwelijksproblemen, etc. Zij beschouwen het als een werk van de Heilige Geest, de teamleden hebben verschillende Christelijke achtergronden. Er is bij mijn weten nog geen Surinaamse afdeling, maar in Amsterdam en Den Haag zijn er een aantal. Bekijk de website, bekijk de video’s en bidt.

Klik hier


 

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: