mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Gij hebt kleine kracht, maar…

door Karin Mac Donald

 

Deze woorden komen uit de brief van Jezus aan de gemeente Filadelfia (Openb.3:7-13).

Het gaat hier om de mensen van een gemeente, die onopvallend zijn en weinig invloed lijken te hebben op de omgeving.

In de kerken of gemeenten zie je meestal een bepaalde groep mensen zichtbaar dienen. Denk aan de predikers, leiders van de gemeente of het worshipteam. Dat is slechts een kleine groep.

Maar het gros van de Christenen behoort niet tot deze groep. Velen bezoeken onopvallend de dienst. Ze zoeken een stoel, natuurlijk niet vooraan, want daar zitten meestal de leiders. Ze zingen mee en luisteren naar de preek. Na afloop nog even een praatje en weg zijn ze. Tot volgende week.

Soms hoor je vanaf de kansel dat iedereen God kan dienen. Maar ze kijken dan naar anderen en denken: “Dat is niet voor mij. Ik ben geen leider, ik heb niet een geweldige opleiding, en mijn stem is ook niet zo geweldig.” Je kijkt op naar die mensen met al die talenten.

Voel je je aangesproken? Vraag jij je ook af wat je zou kunnen doen voor de Heer?

Het antwoord is duidelijk:

JA, ER  IS IETS WAT JE KAN DOEN VOOR DE HEER!!!

Toen Jezus Zijn bediening begon, heeft Hij Zijn discipelen uitgekozen. Deze groep zou Hij alles vertellen wat ze moesten weten (Joh 17:8), zodat ze het werk van Jezus konden voortzetten, ook nadat Hij weer opgevaren zou zijn naar de Hemel.

Het waren niet allemaal mensen met hoge opleidingen of hoge status. Een aantal van hen waren eenvoudige vissers.

Toch zei Jezus tegen hen:

Volg Mij

Besef dat Jezus dit tegen hen zei, nog voordat ze ook maar iets hadden gehoord of gedaan! Ze wisten nog niets en hadden nog niets laten zien van wat ze zouden kunnen doen voor Hem. En toch zegt de Heer: kom, volg Mij.

In die 2 kleine woordjes ‘volg Mij’, zit iets geweldigs verpakt en dat wordt duidelijk als je de Hebreeuwse betekenis bekijkt. Mijn mond viel open toen ik het las!

In het onderwijs van de joodse boeken (zeg maar het oude testament), zijn er 3 fases. Je zou ze kunnen vergelijken met onze scholen. De eerste is het basisniveau, de tweede het middelbaar niveau en dan is er een derde niveau. Deze laatste is voor de knapste leerlingen, die geschikt zijn om het hoogste niveau, dat van rabbi, te bereiken. De rabbi bepaalt of een leerling door mag gaan naar deze fase.

Hij beoordeelt en bepaalt of de leerling  in staat is hem te kunnen volgen in ALLES, en zo ja, dan sprak hij de woorden:

Lech Acharai, volg mij.

 

Begint het al te dagen?

Jezus, die ook rabbi was, sprak deze zelfde woorden uit naar de discipelen. Hij keek niet naar hun achtergrond of opleiding.

Maar Hij achtte ze in staat Hem te volgen in ALLES!!

Niet wat je in de maatschappij bereikt hebt is bepalend om Hem te volgen, maar je wil! IEDEREEN KAN HEM VOLGEN. Jezus zelf maakt ons geschikt Hem te volgen!  En als jij wil, dan zegt Jezus in feite: Ik heb je goed bevonden om Mij te volgen, Ikzelf ga je geschikt maken. Is dat niet fantastisch?

 

En Hem volgen betekent dienen. Wij hoeven slechts te zeggen “Ik wil” en als we ons hart openen voor Hem, zal Hij daar zitting in nemen en ons leiden in alles. Wees gerust, Hij gaat je geen dingen geven die te moeilijk voor je zijn, Hij weet precies wat bij je past!.

De Heer heeft elk van ons uitgenodigd Hem te volgen! Je bent geschikt bevonden Hem te volgen!

 

Kijk wat Jezus gebeden heeft voor ons:

 

Ik, Jezus, bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven. De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad. (Joh 17:20,23)

 

Omdat Jezus, door de Heilige Geest, in je woont, zal Hij je alles wijzen. Hij weet wat je kan en wat je verlangt. Met iemand bidden, de kerk schoonhouden, je buurvrouw bemoedigen –  De liefde van Jezus kun je op zoveel manieren toepassen!

En bidden kunnen we allemaal! Is het niet hardop, dan zeker in stilte. Voorbede doen voor anderen en voor de gemeente. Het is zo hard nodig!

Belangrijk is dat in alles wat je doet, de Heer verhoogd wordt. Dat is onze getuigenis. Dat gaat mensen naar Jezus leiden, dat is evangeliseren.

God zegt over de gelovigen:

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. (Psalm 1:3)

God opent deuren voor je en in de kracht van de Heilige Geest zal je die weg kunnen gaan, maar jij moet willen.

We leven in de laatste dagen. We hebben iedereen hard nodig om het Plan van de Heer uit te voeren. Het gaat bergafwaarts in de wereld en dat betekent dat Jezus spoedig komt. De oogst moet binnengehaald worden!

Ik wil eindigen met de woorden, waar ik mee begonnen ben: Gij hebt kleine kracht, maar…

 

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken:

zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten.

Openbaring 3:7-8

Lieve broeders en zusters

STA OP!

Ga in de kracht van de Heilige Geest door die geopende deur!

 

9 februari 2021

 


like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2
smartblock warroom
smartblock zondaarsgebed
 

healing room smartblock
surinaamse vlag smartblock
smartblock profetieen
smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: