mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Geestelijke Strijd

Elke Christen heeft te maken met geestelijke strijd. Vanaf je bekering bevind je je in geestelijk oorlogsgebied, omdat de vijand je nooit met rust zal laten. Hij wil je ontmoedigen, afkeren van God en uiteindelijk je vernietigen. Jezus zegt: “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen” (Johannes 10:10).

Daarom geeft God ons dan ook geestelijke wapens en Zijn machtig Woord, om te overwinnen over alle omstandigheden en machten waarmee we te maken krijgen. Op deze pagina hebben we teachings, Bijbelgedeelten en gebeden geplaatst die je daarbij kunnen ondersteunen.

 


 

derek princeEén van de krachtigste Bijblleraren op het gebied van de geestelijke oorlogsvoering, is Derek Prince. Deze video’s hebben een Nederlandse ondertiteling. Hieronder zijn enkele van zijn video boodschappen.

 

Oorlog in de hemel: We worstelen niet tegen vlees en bloed (Efeze 6) – Derek Prince

Oorlog op aarde – Derek Prince

Bevrijding van de vloek 1 – Derek Prince

Bevrijding van de vloek 2 – Derek Prince

Gods antwoord voor schuld, schaamte en afwijzing – Derel Prince


 

LAST VAN BEGEERTEN

HEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

Klik hier

 


 

jezus kruisigingDe kruisiging van Jezus

Voor het verbreken van zondemacht in je leven, kijk en ervaar deze episode uit “The Passion”
Om te weten wat God voor de zondaar gedaan heeft, kijk en ervaar deze episode uit “The Passion”

 

 


STRIJDGEBED

om zelf hardop te lezen

Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.

Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.

Klik hier


bolwerken2

 Casting down strongholds / Het neerhalen van geestelijke bolwerken

Een playlist met krachtige Bijbelstudies over Geestelijke strijd van Derek Prince (Engels)

 

Klik hier

 

 

 


 

war in the heavenliesThe war revealed and strongholds defined

Waar de werkelijke strijd woedt, de grootste strijd die er ooit op aarde heeft gewoed. Een eye-opener voor de geestelijke strijd die elke Christen heeft te voeren. Neem er kennis van om misleiding en valkuilen te voorkomen en overwinnend te leven.

Een video presentatie van een great teacher die ons veel heeft te leren, pastor Tony Evans.

 

Klik hier

 

 

 

 


 

Tony Evans7Reversing Satan’s Rule -Tony Evans

Briljante teaching van een groot denker. Iedere gelovige moet zich doordrenken (soaken) met deze waarheid om overwinnend te leven.

Klik hier

 

 

 


vlammend zwaard

 DECREE AND DECLARE THE WORD OF GOD

Een video-presentatie

Een machtige declaratie om alle machten der duisternis in je leven te bestrijden en te vernietigen.

Als alles tegen zit dan kunnen deze declaraties en open verklaringen helpen om de weg voor God te bereiden en je omstandigheden drastisch te wijzigen en vrij te maken van demonische invloeden

Klik hier

 


 

strongholds2Tony Evans Tearing Down Personal Strongholds

video presentatie van een krachtige boodschap die we allemaal nodig hebben!

 

 

Klik hier

 

 


 

leviathan_by_ramsesmelendeze-d4wnzzeUrgent Word from the Holy Spirit! “Leviathan Spirit” is Attacking the Bride w/ Jezebel!

Een audio teaching van Minister Paul over de geest van Leviathan, hoe je deze geest kan onderscheiden en hoe je zijn macht kan verbreken in je leven en dat van anderen.

 

Klik hier

 


 

Leviathan_II_by_MercurialXenThe Spirit of leviathan

Een video-teaching van Apostle Cross (2 delen)

Waarbij ze aangeeft dat deze geest onder andere nestelt en actief wordt, waar mensen (Christenen) zichzelf willen verhogen (dit heb ik zelf gedaan).

Ook is het een geest die je af houdt van de dingen van God, door gebedloosheid, slapen tijdens Bijbellezen, door games, facebook, TV en andere leuke hobbies en bezigheden. Een geest van verleiding en misleiding dus, en nog meer. Goede onderwijzing, kort en krachtig.

Klik hier


 

 

A Powerful Prayer Against the Ungodly Spirit of Leviathan. (Serious Issue!)

Leviathan

De Leviathan, of snelle slang,  is een Bijbelse aanduiding voor de duivel en zijn greep op mensen, families, naties, gebieden en soms zelfs gemeenten. Hij wordt beschreven als een soort zeedraak. We worden als Christenen opgeroepen om in de naam van Jezus deze verstikkende en dodelijke macht te binden en te breken, het water waarin hij existeert te drogen zodat zijn tentakels alle kracht verliezen en hijzelf uitdroogt.

(Jesaja 27:1, Psalm 74:14, Job 41:25)

Een audioboodschap

Klik hier


 GEBEDEN TEGEN DE GEEST VAN IZEBEL

jezebel

Apostel John Eckhardt heeft in zijn boek: ‘Gebeden die boze geesten uitdrijven’ op pagina 94-95 ook gebeden tegen Izebel opgenomen.
Izebel is een geest van manipulatie en vernietiging van relaties en meerdere boze dingen. Over Izebel (ook wel de spirit of Jezebel genoemd), kun je lezen in Openbaring 2:20-23 en haar geschiedenis staat ook in 1 Koningen hoofdstuk 16 t/m 21 en 2 Koningen 9:30-37.

Klik hier voor de gebeden

 

 


Dr. Cindy Trimm – Healing Prayer

cindy trimm

Dit is een gebed van een half uur, dat werkelijk alles raakt, waarmee je kan worden geconfronteert, lichamelijke, psychische en alle andere kwalen, bevrijding van verslavingen en demonische aanvallen, alsook financiële aanvallen, verwensingen, bitterheid, dit alles en veel meer wordt door deze begaafde vrouw bij de Heer van genezing en voorziening gebracht. Als er issues zijn in je leven (bij wie niet?), neem de tijd en laat dit gebded als een stortregen over je komen, terwijl je luistert en beaamt. Al begrijp je niet elk woord (veel anatomische en medische termen), blijf onder dit gebed staan in geloof. Doe dit vaker, en als er werkelijke ziektes of angsten zijn, een paar dagen achter elkaar. Klik hier


 

 

cindy trimm2

Dr. Cindy Trimm

– Prayer for Businessmen and Entrepreneurs (zakenlieden en ondernemers)

Klik hier

 

 

 

 


Apostel John Eckhardt – krachtige strijdgebeden

eckhardtJohn Eckhardt legt in dit interview uit hoe strijdgebeden werken. Zeer aan te bevelen voor iedereen die wordt geconfronteerd met strijd in zijn diverse vormen. Hetzij persoonlijk of bij anderen.

 

 

Klik hier voor de gehele uitzending.

Klik hier om direct naar het bevrijdingsgebed (met inleiding) te gaan, die John Eckhardt uitspreekt.


deliverancebreakingDeliverance Prayers by Bob Hall

Een lange prayersession die alle gebieden van een mensenleven beslaat, en waarbij velen baat zullen hebben en bevrijding zullen ervaren.

Neem alle tijd om deze gebeden voor je te laten bidden en de strijd te helpen voeren voor geestelijke bevrijding.

Klik hier


deliverance66 Deliverence prayers

by Apostle Tim – a playlist

 

Klik hier

 

 

 


 

wararmor-of-god-classic-720x540Four (4) Powerful Spiritual-Biblical Warfare Postures

door D’Blessing

 

Klik hier

 

 

 

 


prince1DEREK PRINCE ON DEMONS : QUESTIONS AND ANSWERS ON DELIVERANCE

Een videopresentatie van een uur, waarin deze grote leraar ingaat op vele vragen over demonische bezetting en bevrijding, zelfbevrijding en als er hulp van andere Christenen nodig is, wat verschijnselen als epileptie, homosexualiteit, TV verslaving, halloween enz. enz.  inhouden, waardoor ze worden veroorzaakt en de gevaren van ze.

Klik hier

 


STRIJDGEBED

Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.

Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.

Hemelse Vader, ik buig mij voor uw aangezicht en ik aanbid U en prijs U heilige naam. Ik bedekt mijzelf met het bloed van de Here Jezus Chrisitus als bescherming tijdens deze tijd van gebed. Ik geef mijzelf in elk deel van mijn leven geheel over aan U. Niets houd ik voor mijzelf. Ik verzet mijzelf tegen al de werkingen van satan die mij zou willen verhinderen tijdens deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de Ware en Levende God.
Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.

Satan, in de naam van de Here Jezus Christus gebied ik je mijn aanwezigheid te verlaten met al je demonen en ik stel het bloed van de Here Jezus Christus tussen ons in.

Hemelse Vader, ik aanbid U en prijs Uw naam. ik erken dat U waardig bent te ontvangen al de glorie en de eer en de lofprijs. Ik vernieuw mijn band met U dat de Heilige Geest mij in deze tijd van gebed zal bijstaan. Ik dank U hemelse Vader dat U mij hebt lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. en dat U de Here Jezus gezonden hebt om als mijn plaatsvervanger te sterven, zodat ik verlost zou worden.
Ik dank U ervoor dat de Here Jezus Christus als mijn vertegenwoordiger kwam en dat U al mijn zonder vergeven heb door Hem.
U heb mij eeuwig leven gegeven. Alles is in orde tussen U en mij, omdat U mij dezelfde volmaakte gerechtigheid gegeven hebt die de Here Jezus Chrisitus heeft.
Ik dank U dat U mij volmaakt gemaakt hebt, omdat ik verbonden ben met Hem, en dat U zich aan mij aangeboden hebt als degene die mij dagelijks helpt en sterke geeft.

Hemelse Vader, open mijn ogen opdat ik zal zien hoe groot U bent en dat de voorziening voor deze dag volkome is. Ik neem in de naam van de Here Jezus Christus mijn plaats in de hemelse gewesten met Christus en daarom zijn al de overheden en machten ( machten der duisternis en boze geesten) onder mijn voeten.
Ik dank U dat de overwinning die de Here Jezus Christus behaald heeft voor mij aan het kruis en door zijn opstanding aan mij gegeven zijn, en dat ik met Christus Jezus gezeten ben in de hemelse gewesten en daarom verklaar ik dat al de overheden en machten al de boze geesten mij onder de voeten zijn in Jezus Naam.

Ik dank U voor de wapenrusting Gods die U mij gegeven hebt en daarom doe ik nu de gordel der waarheid aan en ik bekleed mij met het pantser der gerechtigehid en ik doe aan mijn voeten de schoenen van vrede en ik draag op mijn hoofd de helm des heils.
Ik til het schild des geloofs op en houd het voor mij en mijn om mij te beschermen tegen de brandende pijlen van de vijand en ik neem mijn hand en zwaard des geestes dat is het WOORD van God om het te gebruiken tegen de machten der duisternis in mijn leven en doe deze wapenrusting aan en leef en bid in volkome afhankelijkheid van U en uw Heilige Geest.

Hemelse Vader, ik dank u dat de Here Jezus al de duivelse overheden en machten beroofd heeft (van hun macht) en dat Hij ze openlijk voor spot heeft gezeten zo over hen gezegenvierd heeft toen Hij stierf aan het kruis.
Ik claim mij deze overwinning volledig toe voor mijn leven van vandaag .

Ik verwerp uit mijn leven alles waarvan de satan mij bedekt of openlijk beschuldigd en ik verwerp ook zijn verleidingen in Jezus naam.

Ik verklaar dat het Woord van God waar is en ik verkies vandaag te leven in het licht van Gods Woord.

Hemelse Vader, Ik verkies in gehoorzaamheid aan u te leven en gemeescnhap met U te hebben. Mijn leven behoord U toe.
Open mijn ogen zodat ik zal zien welke gebieden in mij leven U niet kunnen behagen. Werk in mijn leven zodat satan geen grond heeft tegen mij te gebruiken. Wijs me al mijn zwakheden aan. Wijs me alles waarmee ik nog klaar moet komen in mijn leven, zodat ik U kan behagen. In alles kies ik voor U en het werk van de Heilige Geest is mijn leven.

In geloof leg ik mijn oude natuur af om te staan in de volledige overwinning van het kruis waar de Here Jezus Christus mij gereinigd heeft met zijn boed van de macht van de oude natuur.
Ik doe de nieuwe mens aan en sta in de volledige overwinning over de zonde. Daarom leg ik vandaag de oude natuur met egoisme af en doe de nieuwe mens aan met zijn liefde. Ik leg de oude natuur met zijn vrees af en doe de nieuwe aan met zijn moed. ik doe de oude mens met zijn zwakte weg en de nieuwe aan met kracht. Ik doe vandaag de oude mens met zijn bedriegelijke verlangens af en doe de nieuwe aan met zijn gerechtigheid en reinheid.

Ik sta geheel en al in de overwinning en de verheerlijking van de Zoon van God waar al overheden en machten Hem onderworpen zijn en ik claim mijn plaats in Christus op waar ik overwinnaar met Hem ben over al de vijanden van mijn ziel.
Here Jezus, Ik bid dat U mij zult vervullen met Uw heilige Geest en dat de Heilige Geest elke afgod in mij zal verbreken en elke vijand zal verdrijven.

Ik dank U Hemelse vader, dat U Uw wil in mijn dagelijks leven tot uitdrukking brengt en dat U mij dat gewezen heb in uw Woord. En daarom claim ik alles voor vandaag wat God voor mij heeft. Ik dank U dat U mij gezegend heb met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus.
Ik dank u dat U mij een levend hoop gegeven hebt, omdat de Here Jezus Christus uit de dood is opgestaan.
Ik dank U dat U ervoor heb gezorgd hebt dat ik vandaag kan leven. Vervul mij met de heilige Geest met liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Ik erken dat dit uw wil is voor mij. Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God. Daarom weiger ik mijn gevoelens te geloven en mij eraan over te geven. Daarom houd ik het schild des geloof omhoog tegen de beschuldigingen en de verdachtmakingen die de satan in mijn denken wil plaatsen zodat ik die leugens zou gaan geloven. Ik claim vandaag de volledige wil van God voor mij op.

Hemelse Vader, in de Naam van de Here Jezus Christus geef ik mijzelf geheel aan u over als een leven offer. Ik wil niet gelijkvormig zijn aan deze werld. Ik verkies te veranderd te worden door de vernieuwing van mijn denken. En ik bid dat U zult openbaren wat uw wil is. En dat zult maken dat ik vandaag geheel en al kan leven naar wat u wil is.

Hemelse Vader, Ik dank U dat de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn, niet menselijk, maar MACHTIG, omdat God zo MACHTIG maakt, zodat ik sterke verstingen kan neer halen, redeneringen opzij kan schuiven en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God.
En zo neem ik elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan de Here Jezus Christus.

En daarom haal ik vandaag alle sterke muren van de satan in mijn leven neer en ik verbreek al de plannendie de satan tegen mij gemaakt heeft. Ik breek de muren van de satan af die hij in mijn verstand geplaatst heeft en ik geef mijn verstand over aan U, gezegend Heilige Geest.

Hemelse Vader, Ik weet dat U ons niet gegeven hebt een geest van vrees, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Ik breek de muren af die satan vandaag geplaats heeft in mijn gevoelens en ik geef mijn gevoelsn over aan U en ik verkies voor het nemen van de juiste beslissingen in het geloof.
Ik breek de muren af die satan vnadaag geplaats heeft in mijn lichaamen ik geef mijn lichaam aan u, omdat ik erken dat mijn lichaam een tempel is van uw Heilige Geest en ik ben blij met uw genade en uw goedheid.

Hemelse Vader, Ik bid dat U mij een herleving zult geven, mij zult verkwikken gedurende de dag: wijs mij de manier aan waarop satan de waarheid in mijn leven verhindert, de manier waarop hij mij verzoekt, tegen mij liegt, en de manier waarom hij de waarheid in mijn leven nadoet en verdraait.
Maak het mogelijk dat ik zo ben dat U tevreden over mij bent. Maak dat ik vurig ben in het bidden. Maak dat ik vurig van geest ben en denk zoals U denkt en dat ik U de plaats in mijn leven geeft die U toekomt.
En nu bedekt ik mijzelf weer met het bloed van Jezus Christus en bid dat U, Heilige Geest, dat vandaag in mijn leven tot uitdrukking brengt alles wat het kruis doet, alles wat de opstanding doet en wat de verheerlijking van de Here Jezus Christus doet en alles wat Pinksteren doet.

Ik geef mijzelf over aan U Here God en ik weiger de moed te verliezen.
U bent God die hoop geeft. U heb getoont dat U macht hebt door Jezus Christus uit de dood op te doen staan. Ik neem voor mijzelf Uw volledige overwinning op al de machten van satan die werken in mijn leven en ik verwerp deze machten en ik bid in de naam van de Here Jezus Christus en dank Hem.

AMEN
Ga God loven en prijzen.
Maak hem groot
Verheelijk zijn naam
Geef hem de eer en aanbidding die Hem alleen toekomt.
Gods rijke zegen


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: