mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

GEEN GELD! HOE MOET IK RONDKOMEN?

geen geld lege portdoor Roy Mac Donald

We kunnen er niet omheen, er zijn financiële problemen. Mensen worden te laat of niet uitbetaald, anderen hebben helemaal geen inkomsten. En de rekeningen moeten worden betaald, er moet elke dag brood op tafel, de kinderen kosten wat. De EBS heeft de stroomtarieven behoorlijk aangepast. De situatie schijnt steeds erger te worden. We zouden met Paulus kunnen uitroepen: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen…? Maar dan roept hij in geestvervoering uit: Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here. (Romeinen 7:24-25). In zijn uiterste wanhoop vond hij hulp bij God!

 

 

wij willen werkHet is om er wanhopig van te worden. Er is daardoor ook veel bezorgdheid en zelfs angst voor dat het niet beter zal worden. Sommigen weten, dat deze malaise wordt veroorzaakt door de dalende wereldmarktprijzen van goud, bauxiet, aardolie en andere grondstoffen. Ons land ontvangt hierdoor veel minder deviezen, waardoor begrotingen niet goed kunnen worden gemaakt en plannen moeten worden bijgesteld of zelfs uitgesteld. Bedrijven zijn in problemen en moeten inkrimpen. Mensen gaan met ontslag of dreigen ontslagen te worden.

In deze toestand worden grote delen van ons volk de dupe. We willen wel zeggen, deze malaise is wereldwijd en raakt miljarden mensen op deze planeet. De wereld is bezig een onvriendelijke plaats te worden voor velen. Maar, er is een uitkomst.
Er is een Vader in de Hemel die zich bekommert om jou en mij. In Zijn Woord, de Bijbel, laat Hij een trouwe dienstknecht, David zeggen: “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige wijden (overvloed); Hij voert mij aan rustige wateren (onbezorgdheid); Hij verkwikt mijn ziel (nieuwe kracht om voort te gaan).” (Psalm 23:1-3).

 

vertroostingDan zegt David iets opmerkelijks, waaruit blijkt, dat hij het soms heel moeilijk had, maar waaruit zijn geloof duidelijk bleek:
“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.”
Als je door aanhoudende financiële problemen wordt geplaagd, dan ga je net als David door een dal. Maar let wel: David ziet zichzelf als een schaap, die door zijn Heer (Jezus) geleid wordt. Dus het dal, waar hij doorheen moet, is door zijn Herder gepland! God kan ons in situaties brengen, die zo beroerd zijn, dat we niet veel keus hebben, dan op Hem te leren vertrouwen. Mag ik je vragen, geliefde Christen, geloof je, dat God bij machte is, om je in alles goed te voorzien? Om je zelfs rijkelijk te voorzien?

 

vertroosting3Als je dat gelooft, begin het dan ook te belijden, dat wil zeggen: met hoorbare stem te beamen. Zeg:
“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets! Dat leert Gods Woord mij in Psalm 23”.
“Ik ga nu door een dal, maar ik vrees niet, want de Here is bij mij, zijn stok en zijn staf geven mij vertroosting. Zo spreekt de Here tot mij in Psalm 23”. (Met zijn stok verdrijft de herder de wilde dieren, bijvoorbeeld de kaalvreters die uw financiën wegroven. Zijn staf, gezag, is het teken van Zijn heerschappij over uw omstandigheden.)
Zeg: “Mijn God zal in al mijn behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, volgens Filippenzen 4 vers 19.”vertroosting2
Dat zijn de positieve belijdenissen, die de Here zeker zal horen, want Hij heeft ze zelf gezegd. Maar, let wel, dit geld slechts voor de schapen die onder Zijn hoede zijn gesteld. Dat wil zeggen, ze staan onder Zijn gezag (Uw staf), en gehoorzamen Hem. Dat wil zeggen, lieve broeder en zuster, we moeten datgene doen, dat de Here wil. De herder nam alle tijd om met elke individuele schaap te zijn en haar/hem te koesteren.

verootmoediging

 

 

Neem eerst de tijd om je te verootmoedigen voor de Here. Je hebt Zijn weg verlaten, of niet in geloof gewandeld. Vraag Hem om vergeving, want Hij is een vergevende God.

 

 

stille tijd

Ook mogen wij onze dagelijkse tijd met de Here, onze Stille Tijd, niet verwaarlozen. Alleen zo kan het woord van God elke dag tot ons spreken en ons steeds weer poweren, nieuwe kracht en moed geven om de dag te beginnen. Ook zal het Woord ons geloof opbouwen en versterken. Let wel: zonder Gods Woord, de Bijbel, zal jouw geloof bloedarmoede of zelfs schipbreuk lijden. Door je Stille Tijd zal je relatie met God ook steeds krachtiger worden.

 

 

bijbellezenDaarnaast moeten we tijd inruimen voor gebed en Bijbellezen, en ook voor Bijbelstudie. Zoek een Bijbelstudiegroep, bid en vraag de Heer voor zo een groep. We zullen ons steeds minder met de wereld moeten bezig houden en steeds meer met de dingen van God. Onze website www.jezuskomtspoedig.com biedt de mogelijkheid om je tv tijd (de wereld op zijn slechts) te vervangen en gouden uren met de Heer door te brengen.
Kom met andere Christenen samen. Sommige “christenen” denken, dat ze niet naar de kerk hoeven, “want je kan toch ook thuis bidden?”. We hebben de gemeente en onze medechristenen nodig om samen met ze geestelijk te groeien en God te eren. Maar ook buiten de kerk is het belangrijk andere christenen regelmatig te ontmoeten of te contacten via jouw mobieltje. Samen zingen, samen bidden, samen loven en prijzen, getuigenissen delen, plannen maken om anderen te bereiken, er is veel. In onze website vind je ideeën en inspiratie. Bid ervoor, dat God je kan gebruiken voor Zijn werk.

 

gierigheidEen andere zaak, die we ook radicaal moeten aanpakken is de kwestie van ons geld. Hoe gebruik je je geld? Koop je er loten voor, omdat je eerder op de hoofdprijs hoopt dan op de voorziening van God? Schaf je onnodige dure spullen aan? Koop je uit hebzucht, koopzucht of andere begeerten? Of ben je juist te gierig om aan anderen te geven? Zet je slechts kwartjes en dubbeltjes in de collectezak of helemaal niets? Leg je je inkomsten eerst in Gods hand, voordat je ze gaat besteden en besteed je ze op een Bijbels verantwoorde manier? Ben je bereid om je tienden (10% van je inkomsten) af te dragen voor het werk van God, of zoals de Bijbel het zegt in Maleachi 3:10-11 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproef Mij toch daarmee, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land (het werk van uw hand) niet verderve.

 

voorziener1Als we zo gaan leven voor de Here, zal Hij de verantwoordelijkheid nemen om voor jou en je gezin te zorgen. En denk niet, ik maak weinig kans voor een job, want ik heb geen geweldige opleiding of niet de juiste eigenschappen. Toen Jezvoorziener2us de grote menigte wilde voeden, vroeg Hij aan de zijnen: wat hebben jullie? Er was een jongetje met 5 broden en 2 vissen. Dat was voldoende. Jezus zorgde voor de rest. Het weinige dat jij hebt is voor God altijd voldoende om goede dingen te doen. In Genesis 18:14 staat: Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? God heeft het gehele universum gemaakt. Hij sprak, en het kwam tot stand! Hij is groter dan uw financiële problemen, Hij is sterker dan uw omstandigheden. Hij is geweldig en Almachtig. Geef jezelf volledig aan Hem, of zoals er staat geschreven: Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken (Psalm 37:5).

 

provider

Aan de lezer, die de Heer Jezus niet kent of volgt, en die in (dreigende of permanente) geldnood zit, geef ik het dringend advies: maak je leven met je Schepper in orde. Wie weet, of de Here je in deze situatie heeft gebracht, zodat je Hem zou vinden. Een ding is zeker: Hij heeft je lief en wil voor je zorgen. Maar dan moet je eerst beseffen dat je een zondaar bent en een Redder, Jezus, nodig hebt. Bid het zondaarsgebed (www.jezuskomtspoedig.com ) en neem Hem aan en laat Hem je Herder zijn, die in al je behoeften rijkelijk zal voorzien.

Indien je informatie wilt over Stille Tijd, klik hier

Indien je serieus met de Bijbel bezig wil zijn , klik hier

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: