mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Gebeden

bidden1 bidden3bidden2

 

Bidden is een noodzaak, maar ook een voorrecht voor elke Christen. Met het gebed vragen we de Heer om gunst, genezing, herstel, zegen en zo veel meer! Als kinderen van God serieus bidden, beeft de vijand. De duivel is voor niets zo bevreesd als voor een biddende Christen. We mogen het gebed dan ook nooit verwaarlozen!

Gebed is onze lifeline met de Heer. Het geeft ons gezag over omstandigheden, het opent deuren en het kan mensen veranderen. Deze pagina helpt ons te leren bidden door middel van voorbeeldgebeden en het vertelt ons veel over wat gebed kan uitwerken.

 

 


 

bekering2ZONDAARSGEBED (OF BEKERINGSGEBED)

Voor degenen, die nog geen persoonlijke relatie met Jezus hebben, is er op dit moment alle kans, om dat nog te doen. Wacht niet ermee, morgen kan te laat zijn. Als u wilt, bidt dan dit korte gebed met geheel uw hart.

Klik hier om naar het zondaarsgebed te gaan.

 


 

klik hier om naar de video te gaan

 

 

 

 


hoe te bidden

Hoe bidden Christenen? Een korte instruktie.

Klik hier

 

 

 

 


vergevingGEBED VOOR VERGEVING VAN ANDEREN

Bitterheid en onvergevingsgezindheid kunnen je leven ernstig verstoren en je zelf ziek maken. God wil, dat we elkaar altijd vergeven, zodat Hij ons steeds weer kan vergeven voor onze dagelijkse fouten en tekortkomingen. Zijn kinderen moeten voorgaan in het vergeven van anderen, wat ze je ook hebben aangedaan. Hier is een gebed om je vrij te maken van het grote kwaad van onvergevingsgezindheid.

Roy Mac Donald

Klik hier

 


 

Breakthrough CircleDOORBRAAK IN GEBED EN VOORBEDE – strategie en tactiek

door Roy Mac Donald

Met een lijst van 21 strategische en tactische principes, waarmee je de Hand van God kan bewegen, en krachtige gebedsverhoringen zal krijgen.

 

Klik hier

 

 

 

 


 

brown gavel and open book on a wooden table of the law in the courtroom

#1 Way to Get Your Prayers Answered Every Time! | Robert Henderson | Sid Roth’s It’s Supernatural!

Video met Engelse ondertiteling. Robert Henderson geeft aan hoe in de Opperste Rechtszaal van de hemel elk gebed wordt verhoord, en hoe je dat kan bewerkstelligen

 

Klik hier


powerhouse2“NIEUW” CONCEPT VAN DE BIDSTOND: POWERHOUSE

door Roy Mac Donald

In deze tijd, waarin de vijand steeds meer grond krijgt en Christenen afhoudt van wat hun rechtmatig toekomt, is het nodig, dat de Bidstond haar positie inneemt en haar superieure strategieën gaat toepassen om deze vijand te verslaan en de kracht van Gods Koninkrijk gaat demonstreren.

Deel 1 (Klik hier)

Deel 2 (Klik hier)

 

 


 

Here zege deze spijze en dranken amen

Family eating meal at table

Hoe bidden we voor het eten? Laat je hart erbij zijn!

door Roy Mac Donald

26 maart 2016

Klik hier


Man-prayingRuling through Prayer – Tony Evans

Fundamentele teaching over bidden naar Gods wil en geweldige gebedsverhoringen

 

Klik hier

 

 

 


over bidden

Alles over gebed

Een pagina vol informatie over allerlei kanten van effectief bidden

 

Klik hier

 

 


4242 Bijbelteksten over Bidden

Voor een krachtig gebedsleven is het belangrijk te weten wat Gods Woord zegt over het bidden.

Ook kunnen we hieruit putten, als we ons goed willen voorbereiden op onze eigen gebedsbijeenkomsten of prayercells. Een schat aan inzichten om door te geven aan anderen.

Klik hier

 

 


proclamaties

GEBEDEN EN PROCLAMATIES IN CHRISTUS

Hier volgen een aantal krachtige proclamaties uit het boek van John Eckhardt: Gebeden die boze geesten uitdrijven. Ze behoren tot wat we in Christus zijn. Als je ze langzaam, regelmatig en met een biddend hart uitspreekt, zal dit een krachtig middel zijn om je op te bouwen en te versterken. Het zal je geloof krachtig maken. Ook en vooral als je strijd hebt. Je kunt gerust bepaalde gedeelten net zoveel herhalen als je nodig vindt.

Klik hier om naar de gebeden en proclamaties te gaan

 


pray for surinameGEBEDEN VOOR ONS LAND SURINAME

Eén van de belangrijkste onderdelen van ons gebedsleven is bidden voor ons land en de overheid. Daardoor bereiden wij voor God de weg om Zijn hand uit te strekken naar ons land en naar ons volk, opdat wij een rustig bestaan hebben in alle Godsvrucht en opdat Suriname de zegen van God mag blijven ervaren.

Klik hier om naar de gebeden voor ons land Suriname te gaan

 


 

bidden vo IsraelAls men je vraagt om voor Israel te bidden

– Hier zijn enkele belangrijke punten om een goed gebed te bidden dat effect zal sorteren

en in Gods plan met Zijn geliefd volk past, alsook in lijn is met de tijd waarin we leven: de laatste dagen

door Roy Mac Donald

Klik hier


 

godly_manAudio Bible Mediation & Prayer: Fear

Bijbelteksten en gebed met zachte muziek voor degene die angstaanvallen krijgt en vrees heeft voor mensen en voor de toekomst.

 

Klik hier

 

 

 


 

Total deliverance prayer. (audio Engels)

the-power-of-prayer

Een gebed dat alle gebieden van geestelijke vervuiling, besmetting en verloedering beslaat. Blijf het een tijd lang biddend beamen en aanvullen. Dit gebed plaats je in een positie van gezag over alle boze machten die je leven willen verdelgen.

Klik hier

 


Voorbede is nog belangrijker dan je dacht.

9789075226249_voorbede

 

Video Bijbelstudie van Dick Baarsen over voorbede

Klik hier

 

 

 

 


 

Prayer-cells-slider-e1368719837275Hoe kan ik een gebedsgroep beginnen?

Een uitdaging met handreikingen om samen met andere Christenen het verschil uit te maken op kantoor, op school, in het bedrijf, of waar dan ook!

door Roy Mac Donald

Klik hier

 


 

alex stephen discussionWAR ROOM: THE MOVIE. Prayer strategy that can save America! Gesprek over het strategisch bidden.

Een indrukwekkend interview met een bijzondere man,  Alex Kendrick, de producer van de film War Room, over de film zelf en de rol en waarde van het strategisch gebed. We kunnen er veel uit leren. Ook  enkele opnamen uit dit succesprodukt als geschenk van God. Het gesprek eindigt met een zeer inspirerend gebed van brother Kendrick.

Klik hier


battleplanDeveloping a Battle Plan for Prayer

Over hoe je een gebedsplan kan ontwikkelen on met grote regelmaat te bidden en zo Gods kracht vrij te maken in jouw situaties. Een prachtige video-teaching.

 

Klik hier

 

 

 


Dr. Cindy Trimm – Healing Prayer

cindy trimm

Dit is een gebed van een half uur, dat werkelijk alles raakt, waarmee je kan worden geconfronteert, lichamelijke, psychische en alle andere kwalen, bevrijding van verslavingen en demonische aanvallen, alsook financiële aanvallen, verwensingen, bitterheid, dit alles en veel meer wordt door deze begaafde vrouw bij de Heer van genezing en voorziening gebracht. Als er issues zijn in je leven (bij wie niet?), neem de tijd en laat dit gebded als een stortregen over je komen, terwijl je luistert en beaamt. Al begrijp je niet elk woord (veel anatomische en medische termen), blijf onder dit gebed staan in geloof. Doe dit vaker, en als er werkelijke ziektes of angsten zijn, een paar dagen achter elkaar. Klik hier

 

cindy trimm2

Dr. Cindy Trimm

– Prayer for Businessmen and Entrepreneurs (zakenlieden en ondernemers)

 

Klik hier

 

 

 

 


Apostel John Eckhardt – krachtige strijdgebeden

eckhardtJohn Eckhardt legt in dit interview uit hoe strijdgebeden werken. Zeer aan te bevelen voor iedereen die wordt geconfronteerd met strijd in zijn diverse vormen. Hetzij persoonlijk of bij anderen.

 

 

Klik hier voor de gehele uitzending.

Klik hier om direct naar het bevrijdingsgebed (met inleiding) te gaan, die John Eckhardt uitspreekt.

 


prayer_warriorSTRIJDGEBED

om zelf hardop te lezen

Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.

Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.

Klik hier


 

many people are praising the holy lord

 

Prayers Releasing Power & The Blood of Jesus

met playlist van krachtige gebeden

Klik hier

 

 

 

 


Grow-2Praying Scripture

Bijbelse verzen gebruiken in het gebed. Een krachtige manier voor gebedsverhoring: Gods Woord terugbidden en Zijn rijkdommen ontvangen voor jezelf en voor anderen.

Een video presentatie met veel voorbeelden.

Klik hier


total deliveranceDeliverance Prayers by Bob Hall

Elk gebied waarin we door de vijand worden belaagd of verdrukt, wordt in deze gebeden bestreken. De gebeden hebben dan ook een sterk effect van bevrijding. We zijn geroepen om vrij te zijn in Christus. Laat er geen enkele overblijfsel of ingang van de boze geesten aan u kleven. Ga voor volledige bevrijding van vraatzucht, angst, ontoelaatbare sex, mentale disorders, lustfantasieën, gebrek aan creativiteit, geldzucht, angst voor de dood, angst voor het verlies van je redding  enzovoort. Neem de tijd, bid dit lange gebed mee en doe het net zo vaak totdat de bevrijding volledig is.

Klik hier

 

 


deliverenceDeliverance Prayer | Incest, Homosexuality, Lesbianism, Prostitution, Masturbation, Adultry

Een machtig gebed om vrij te komen van onreine banden en verslavingen

Klik hier

 

 


 

GEBED EN MEDITATIE

Uit de website LeveninGod.nl presenteren we een aantal gebeden met inleidende uitleg, gebedstips met een video “Hoe moet je bidden” (gebed en meditatie). Ook een waardevol gebed om ons als Surinamers vrij te maken van de erfenis van de slavernij. Puur goud!

 


vuur van God

GEBEDEN TOT VRIJZETTING VAN HET VUUR VAN GOD

Dit zijn machtige gebeden, die ons in staat stellen God’s vuur aan te roepen en aan te wenden. In Hebreeën 12:29 zegt Paulus: “Want onze God is een verterend vuur”. Deze gebeden plaatsen je in een positie van groot geestelijk gezag. Je kan elk apart gebruiken voor de bijzondere situatie waarmee je geconfronteerd wordt. Je kunt ze ook achter elkaar, langzaam en met tussenpozen, uitspreken, liefs met hoorbare stem, zodat de boze machten je kunnen verstaan en vluchten! Deze gebeden zijn gehaald uit het boek van John Echkardt: gebeden die boze geesten uitdrijven.
Klik hier voor Gebeden tot vrijzetting van het vuur van God.

 

 

 


A Powerful Prayer Against the Ungodly Spirit of Leviathan. (Serious Issue!)

Leviathan

De Leviathan, of snelle slang,  is een Bijbelse aanduiding voor de duivel en zijn greep op mensen, families, naties, gebieden en soms zelfs gemeenten. Hij wordt beschreven als een soort zeedraak. We worden als Christenen opgeroepen om in de naam van Jezus deze verstikkende en dodelijke macht te binden en te breken, het water waarin hij existeert te drogen zodat zijn tentakels alle kracht verliezen en hijzelf uitdroogt.

(Jesaja 27:1, Psalm 74:14, Job 41:25)

Een audioboodschap

Klik hier

 


 

jentezen Franklin

Jentezen Franklin – 5 powerful prayers to pray

Hij geeft hier 5 krachtige gebeden om geestelijk te kunnen groeien.

Klik hier

 


prayer-for-healing2

Prayer to God to correct your wrong thinking

Prayerpower bij Pastor 77, een Playlist met verschillende gebeden die verschillende terreinen van ons leven omvatten

Klik hier

 


 

STRIJDGEBED

Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.

Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden. We proclameren hier het woord van God. En de machten der duisternis haten het woord van God. U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen. Lees het hardop in geloof.

Hemelse Vader, ik buig mij voor uw aangezicht en ik aanbid U en prijs U heilige naam. Ik bedekt mijzelf met het bloed van de Here Jezus Chrisitus als bescherming tijdens deze tijd van gebed. Ik geef mijzelf in elk deel van mijn leven geheel over aan U. Niets houd ik voor mijzelf. Ik verzet mijzelf tegen al de werkingen van satan die mij zou willen verhinderen tijdens deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de Ware en Levende God.
Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.

Satan, in de naam van de Here Jezus Christus gebied ik je mijn aanwezigheid te verlaten met al je demonen en ik stel het bloed van de Here Jezus Christus tussen ons in.

Hemelse Vader, ik aanbid U en prijs Uw naam. ik erken dat U waardig bent te ontvangen al de glorie en de eer en de lofprijs. Ik vernieuw mijn band met U dat de Heilige Geest mij in deze tijd van gebed zal bijstaan. Ik dank U hemelse Vader dat U mij hebt lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. en dat U de Here Jezus gezonden hebt om als mijn plaatsvervanger te sterven, zodat ik verlost zou worden.
Ik dank U ervoor dat de Here Jezus Christus als mijn vertegenwoordiger kwam en dat U al mijn zonder vergeven heb door Hem.
U heb mij eeuwig leven gegeven. Alles is in orde tussen U en mij, omdat U mij dezelfde volmaakte gerechtigheid gegeven hebt die de Here Jezus Chrisitus heeft.
Ik dank U dat U mij volmaakt gemaakt hebt, omdat ik verbonden ben met Hem, en dat U zich aan mij aangeboden hebt als degene die mij dagelijks helpt en sterke geeft.

Hemelse Vader, open mijn ogen opdat ik zal zien hoe groot U bent en dat de voorziening voor deze dag volkome is. Ik neem in de naam van de Here Jezus Christus mijn plaats in de hemelse gewesten met Christus en daarom zijn al de overheden en machten ( machten der duisternis en boze geesten) onder mijn voeten.
Ik dank U dat de overwinning die de Here Jezus Christus behaald heeft voor mij aan het kruis en door zijn opstanding aan mij gegeven zijn, en dat ik met Christus Jezus gezeten ben in de hemelse gewesten en daarom verklaar ik dat al de overheden en machten al de boze geesten mij onder de voeten zijn in Jezus Naam.

Ik dank U voor de wapenrusting Gods die U mij gegeven hebt en daarom doe ik nu de gordel der waarheid aan en ik bekleed mij met het pantser der gerechtigehid en ik doe aan mijn voeten de schoenen van vrede en ik draag op mijn hoofd de helm des heils.
Ik til het schild des geloofs op en houd het voor mij en mijn om mij te beschermen tegen de brandende pijlen van de vijand en ik neem mijn hand en zwaard des geestes dat is het WOORD van God om het te gebruiken tegen de machten der duisternis in mijn leven en doe deze wapenrusting aan en leef en bid in volkome afhankelijkheid van U en uw Heilige Geest.

Hemelse Vader, ik dank u dat de Here Jezus al de duivelse overheden en machten beroofd heeft (van hun macht) en dat Hij ze openlijk voor spot heeft gezeten zo over hen gezegenvierd heeft toen Hij stierf aan het kruis.
Ik claim mij deze overwinning volledig toe voor mijn leven van vandaag .

Ik verwerp uit mijn leven alles waarvan de satan mij bedekt of openlijk beschuldigd en ik verwerp ook zijn verleidingen in Jezus naam.

Ik verklaar dat het Woord van God waar is en ik verkies vandaag te leven in het licht van Gods Woord.

Hemelse Vader, Ik verkies in gehoorzaamheid aan u te leven en gemeescnhap met U te hebben. Mijn leven behoord U toe.
Open mijn ogen zodat ik zal zien welke gebieden in mij leven U niet kunnen behagen. Werk in mijn leven zodat satan geen grond heeft tegen mij te gebruiken. Wijs me al mijn zwakheden aan. Wijs me alles waarmee ik nog klaar moet komen in mijn leven, zodat ik U kan behagen. In alles kies ik voor U en het werk van de Heilige Geest is mijn leven.

In geloof leg ik mijn oude natuur af om te staan in de volledige overwinning van het kruis waar de Here Jezus Christus mij gereinigd heeft met zijn boed van de macht van de oude natuur.
Ik doe de nieuwe mens aan en sta in de volledige overwinning over de zonde. Daarom leg ik vandaag de oude natuur met egoisme af en doe de nieuwe mens aan met zijn liefde. Ik leg de oude natuur met zijn vrees af en doe de nieuwe aan met zijn moed. ik doe de oude mens met zijn zwakte weg en de nieuwe aan met kracht. Ik doe vandaag de oude mens met zijn bedriegelijke verlangens af en doe de nieuwe aan met zijn gerechtigheid en reinheid.

Ik sta geheel en al in de overwinning en de verheerlijking van de Zoon van God waar al overheden en machten Hem onderworpen zijn en ik claim mijn plaats in Christus op waar ik overwinnaar met Hem ben over al de vijanden van mijn ziel.
Here Jezus, Ik bid dat U mij zult vervullen met Uw heilige Geest en dat de Heilige Geest elke afgod in mij zal verbreken en elke vijand zal verdrijven.

Ik dank U Hemelse vader, dat U Uw wil in mijn dagelijks leven tot uitdrukking brengt en dat U mij dat gewezen heb in uw Woord. En daarom claim ik alles voor vandaag wat God voor mij heeft. Ik dank U dat U mij gezegend heb met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus.
Ik dank u dat U mij een levend hoop gegeven hebt, omdat de Here Jezus Christus uit de dood is opgestaan.
Ik dank U dat U ervoor heb gezorgd hebt dat ik vandaag kan leven. Vervul mij met de heilige Geest met liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Ik erken dat dit uw wil is voor mij. Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God. Daarom weiger ik mijn gevoelens te geloven en mij eraan over te geven. Daarom houd ik het schild des geloof omhoog tegen de beschuldigingen en de verdachtmakingen die de satan in mijn denken wil plaatsen zodat ik die leugens zou gaan geloven. Ik claim vandaag de volledige wil van God voor mij op.

Hemelse Vader, in de Naam van de Here Jezus Christus geef ik mijzelf geheel aan u over als een leven offer. Ik wil niet gelijkvormig zijn aan deze werld. Ik verkies te veranderd te worden door de vernieuwing van mijn denken. En ik bid dat U zult openbaren wat uw wil is. En dat zult maken dat ik vandaag geheel en al kan leven naar wat u wil is.

Hemelse Vader, Ik dank U dat de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn, niet menselijk, maar MACHTIG, omdat God zo MACHTIG maakt, zodat ik sterke verstingen kan neer halen, redeneringen opzij kan schuiven en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God.
En zo neem ik elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan de Here Jezus Christus.

En daarom haal ik vandaag alle sterke muren van de satan in mijn leven neer en ik verbreek al de plannendie de satan tegen mij gemaakt heeft. Ik breek de muren van de satan af die hij in mijn verstand geplaatst heeft en ik geef mijn verstand over aan U, gezegend Heilige Geest.

Hemelse Vader, Ik weet dat U ons niet gegeven hebt een geest van vrees, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Ik breek de muren af die satan vandaag geplaats heeft in mijn gevoelens en ik geef mijn gevoelsn over aan U en ik verkies voor het nemen van de juiste beslissingen in het geloof.
Ik breek de muren af die satan vnadaag geplaats heeft in mijn lichaamen ik geef mijn lichaam aan u, omdat ik erken dat mijn lichaam een tempel is van uw Heilige Geest en ik ben blij met uw genade en uw goedheid.

Hemelse Vader, Ik bid dat U mij een herleving zult geven, mij zult verkwikken gedurende de dag: wijs mij de manier aan waarop satan de waarheid in mijn leven verhindert, de manier waarop hij mij verzoekt, tegen mij liegt, en de manier waarom hij de waarheid in mijn leven nadoet en verdraait.
Maak het mogelijk dat ik zo ben dat U tevreden over mij bent. Maak dat ik vurig ben in het bidden. Maak dat ik vurig van geest ben en denk zoals U denkt en dat ik U de plaats in mijn leven geeft die U toekomt.
En nu bedekt ik mijzelf weer met het bloed van Jezus Christus en bid dat U, Heilige Geest, dat vandaag in mijn leven tot uitdrukking brengt alles wat het kruis doet, alles wat de opstanding doet en wat de verheerlijking van de Here Jezus Christus doet en alles wat Pinksteren doet.

Ik geef mijzelf over aan U Here God en ik weiger de moed te verliezen.
U bent God die hoop geeft. U heb getoont dat U macht hebt door Jezus Christus uit de dood op te doen staan. Ik neem voor mijzelf Uw volledige overwinning op al de machten van satan die werken in mijn leven en ik verwerp deze machten en ik bid in de naam van de Here Jezus Christus en dank Hem.

AMEN
Ga God loven en prijzen.
Maak hem groot
Verheelijk zijn naam
Geef hem de eer en aanbidding die Hem alleen toekomt.
Gods rijke zegen


 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: