mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

GEBED VOOR RUST IN MIJN LEVEN

 

Bid dit gebed vaak, vooral in het begin dagelijks en als je weet, dat er onrust staat aan te komen.

GEBED

Here Jezus, U heeft beloofd in Matteus 11:28:  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Ik weet dat ik in een wereld leef, die beheerst wordt door veel onrust. Maar ik weet ook, dat U mij in deze woestijn van onrust plekken heeft gegeven, die oasen van rust zijn.

Laat mijn huis, de plaats waar ik met mijn gezin mag vertoeven, een van deze oasen zijn. Vader, maak dat mijn huis vrij mag zijn van onrust.

Ik gebied elke geest van onrust, om deze plaats te verlaten en weg te blijven. Ik spreek Uw rust uit over mijn gezin en iedereen die dagelijks in mijn nabijheid is. Laten zij niet door de vijand gebruikt worden als stoorzenders, om mijn rust weg te stelen.

Laat mijn huis een heerlijke plaats zijn, waar ik tot rust kan komen, als ik binnen treed.

Ook vraag ik u, Vader, om de rust van de Here Jezus in mij te doen opborrelen, zodat ik altijd opgewassen mag zijn tegen de onrust om me heen. Christus woont in mij, daarom zal ik zelf een oase van rust zijn, en daarmee mijn omgeving beїnvloeden.

Here Jezus, Uw aanwezigheid gaat overal met me naar toe, zodat ik steeds in Uw heerlijke rustplaats mag vertoeven. Amen.

 

Als je van het werk naar huis gaat, en je weet reeds van tevoren, dat er geschreeuw of onrust zou kunnen zijn in je huis: onrustige kinderen, echtgeno(ot)e, andere familieleden en huisgenoten, proclameer dan van te voren een decreet als hieronder. Het kan met je eigen woorden.

 

ALS IK NAAR HUIS GA, DAN GEBIED IK DE DAG, DAT IK MIJN RUST MAG BELEVEN IN MIJN HUIS. IK GEBIED DE GEEST VAN ONRUST OM MIJN HUIS NU TE VERLATEN.

IK SPREEK RUST IN MIJN LICHAAM, ZIEL EN GEEST. IK SPREEK TOT MIJN PARTNER EN KINDEREN IN DE GEEST, DAT ELKE ONRUST VAN HEN ZAL WIJKEN EN DAT ZIJ IN DE RUST ZULLEN ZIJN, OOK ALS ZIJ HUN VERSLAG DOEN. MIJN HUIS IS EEN OASE VAN RUST, WAAR IK BIJ KAN KOMEN NA MIJN WERKDAG.

DANK U VADER OOK VOOR DEZE GENADE

IN JEZUS NAAM

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: