mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

FIRST-LINERS: HOE BEGIN IK EEN GESPREK OVER JEZUS? -10 tips

door Roy Mac Donald

 

radio gHet kan gebeuren, dat je een gelegenheid krijgt om Jezus te delen met iemand anders. Maar je weet niet, hoe je moet beginnen. Omdat de meeste gesprekken meestal op de golflengten van de wereld zitten, is het vaak lastig om plotseling over te gaan op geestelijke golflengten. Soms geeft het gesprek je zelf een clue, een aanwijzing, een hook. Dat doet de Heilige Geest, zeker als je ervoor gebeden hebt of als je in een schietgebedje gevraagd hebt: “Here geef me een ingang om over U te spreken”. Dan zal Gods Geest het gesprek op een bepaalde manier leiden.

 

 

 

 

onzekerheid2Dan zegt de persoon bijvoorbeeld: ‘Ik voel me soms erg onzeker’, of: ‘Ik heb morgen een afspraak met de dokter’, of: ‘Het gaat niet goed in mijn gezin’, of: Ik heb problemen met mijn familie of met mijn kind.
Dan lijkt het me niet moeilijk om van daaruit over te schakelen op een geestelijk gesprek. Zodra de omstandigheden nijpend zijn of onzeker of grimmig, is de kans om een goede boodschap te brengen helemaal aanwezig. Vergeet niet, dat de Heer met je is op dat moment, volgens Zijn belofte uit Matteὒs 28:19,20: Gaat dan henen, maakt al de volken (dus ook deze persoon) tot mijn discipelen (volgelingen). En zie, Ik ben met u al de dagen (dus op elk moment). Dus, twijfel niet, maar doe.

 

 

opstapquicktipDan is het goed om een goede opening te hebben, een first-liner, een eerste opstap. Als je die hebt genomen, en je hebt de aandacht van de andere persoon, dan komt de rest “vanzelf”.

 

 

 

 

tip n1ik-weet-niet-het-39076219een vriend(in) vertelt je over een ernstig probleem waarmee deze zit, waarmee hij of zij geen raad weet.
Een goede eerste opstap zou kunnen zijn:
“Heb je al geprobeerd om deze zaak met God te bespreken? Jezus zelf verlangt ernaar om je te helpen, als je Hem vraagt. En bij Hem is niets onmogelijk” (Matteus 9:36; Lucas 18:27).

 

 

tip-2help-BIGOf iemand vertrouwt je zijn/haar onzekerheden toe: Bijv: Ik weet niet hoe dit zal aflopen, of: Ik ben erg onzeker over mijn job, er dreigt inkrimping. Dan zou je kunnen inhaken:
“Weet je, Gods Woord helpt me om mijn onzekerheden te overwinnen. In Jesaja 41:10 zegt de Here: Vrees niet, want Ik ben met u. Misschien kun je (of kunnen we samen) Jezus vragen om je te helpen bij deze onzekerheid.”

 

 

 

 

Tip3lastOf als iemand teleurgesteld is, of verdriet heeft of zware lasten draagt. Je kunt dan zo bemoedigen:
“Weet je, dat er een hemelse Vader is, die op dit moment met je meevoelt? Jezus zegt Komt tot Mij, als je vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven”

 

 

 

 

tip4gebedOf: Iemand ervaart iets naars, bijv. nachtmerries of geruchten of bezorgheid over een medisch probleem. Na alle aandacht voor de persoon, zou je kunnen zeggen:
“Als ik met zoiets geconfronteerd word, ga ik gelijk in gebed en vraag aan Masra Jezus om mij te helpen. Als ik dat gedaan heb, voel ik een rust over me komen, want ik weet, dat Hij me nooit in de steek zal laten.”

 

 

 

tip-5controleOf iemand klaagt over de toestand in het land. Toon geen ongeduld en lever geen kritiek, maar doe een stil gebed en geef in alle rust een wijs antwoord:
“Ja, inderdaad, het gaat slecht in het land. Maar weet je, dat er Iemand in de hemel is, die alles onder Zijn controle heeft? Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en wil zich uitstrekken om je te helpen. Maar dan moet je je vertrouwen op Hem stellen.”

 

 

 

 

tip-6kwaalOf als iemand ziek is of een een vervelende kwaal heeft. Lever geen kritiek op de doktoren of de medicijnen, maar zeg bijvoorbeeld:
“ Er zijn vele medicijnen en vele doktoren, maar ik geloof dat er maar één Heelmeester is, die jouw aandoening van binnenuit geneest. Omdat Hij al jouw ziekten op Zijn lichaam heeft gedragen. Gods Woord leert ons, dat we door de striemen die Jezus ontving, genezen zijn.”

 

 
tip7weerspannigOf als iemand een geest van rebellie of onverschilligheid, of vijandigheid tegen God heeft, of als je gewoon een gesprek wilt beginnen over Jezus, neem de gelegenheid en geef in liefde een goed antwoord:
“Weet je dat God van je houdt en dat Hij ernaar verlangt om een relatie met jou te beginnen? De Bijbel zegt (Johannes 3:16): Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder (dus ook jij!) die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe”

 

 

 

tip n 8lego-imageTegen een oude vriend (die waarschijnlijk vroeger mis-dienaar was) die zei: God is voor mij een gepasseerd station, ik ga op mezelf verder met mijn leven:

gaf de Heer me een woord van wijsheid:
“Gerard, God is voor jou een gepasseerd station, maar gelukkig dat jij voor Hem geen gepasseerd station bent. Jezus heeft je lief, ondanks alles wat je tegen Hem inbrengt” (Aan het kruis zei Hij: Vader vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. Lucas 23:34)

 

 

 

tip-9telefoon2Verkeerd verbonden! Ieder van ons krijgt wel eens een telefoontje, waarbij je er snel achter komt, dat de persoon een verkeerd nummer heeft ingetoetst.

Wat ik dan doe (als ik alert genoeg ben!) is om aan de persoon te zeggen:

Mag ik u zeggen dat Jezus van u houdt?”

Zo een klein zinnetje kan iemand helpen af te zien van zelfmoordplannen, of een andere persoon nieuwe hoop geven of een leven radicaal veranderen.

 

 

 

tip-10.001ernstig ziekOf: Als iemand ernstig ziek is, of in uiterste wanhoop, of angstig is, of als de persoon een “rijpe vrucht” is, die voor God geplukt kan worden (dat kun je zelf beoordelen, God zal je aanwijzingen geven), wees niet terughoudend om deze ziel te redden. Je zou kunnen zeggen:
“Ik geloof, dat het nu de tijd is, die God je heeft geschonken, om je leven in orde te maken met je Schepper. Als we Jezus in ons hart hebben, zijn we gered en zullen we voor altijd en eeuwig met Hem zijn. Jezus zegt (Johannes 11:25): Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

ALS JE WEET, DAT ER IN HET ZIEKENHUIS IEMAND LIGT DIE CHRAMOXONE HEEFT GEDRONKEN, BEWEEG HEMEL EN AARDE, VRAAG EEN MEDE-CHRISTEN OM MEE TE GAAN OF GA ALLEEN, OF GEEF HET DOOR AAN EEN OUDERLING IN JE GEMEENTE, OM DEZE PERSOON TE HELPEN JEZUS AAN TE NEMEN EN GENADE EN VERGEVING TE ONTVANGEN. ZO ZAL JE EEN KOSTBARE ZIEL KUNNEN REDDEN VAN DE EEUWIGE STRAF: DE HEL! DIT GELDT NATUURLIJK OOK VOOR AIDS-PATIENTEN, PATIENTEN DIE IN DE LAATSTE FASE VAN KANKER ZIJN EN DIE OP HET PUNT STAAN OM TE STERVEN. GRIJP DEZE KOSTBARE GELEGENHEDEN. OP ONZE WEBSITE IS ER EEN ZONDAARSGEBED DAT JE KUNT GEBRUIKEN.

 

 

 

Je zult bij alle voorbeelden die ik gegeven heb, hebben gemerkt,

dat de naam van Jezus steeds weer naar voren komt.

 

Sommige Christenen zijn in staat om een uur lang over God te praten, zonder dat de naam van Jezus wordt genoemd.

Jesusnames1Dat is in mijn ogen hoogst onpasselijk, omdat het bij alles, wat met God te maken heeft, gaat om Jezus. Hijzelf zegt: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, dan door mij (Johannes 14:6). Dus, over de waarheid (God) te spreken zonder over Jezus te spreken of Hem te noemen is op zijn zachts gezegd, not done!
Hoewel die Naam klaarblijkelijk de meest aanstootgevende naam is (Zie1 Petrus 2:7), is het toch de enige naam waardoor mensen gered kunnen worden. Hebreeën 7:25 zegt: Daarom kan Hij (Jezus) ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Daarom moeten ook wij elke geestelijke weerstand overwinnen

en die Naam noemen, als de gelegenheid dat vereist.

 

 

Overigens leert Paulus ons in 2 Timoteüs 4:2:

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen (Engels: in season and out of season), wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

 

In season and out of season geeft aan, dat er, normaal gesproken, (er zijn uitzonderingen) geen enkele periode of situatie is, waarin er niet de mogelijkheid is om Gods woord te verkondigen.
Het is een heilige opdracht.

Laten we de gelegenheden grijpen en doen wat we moeten doen. Zo zullen we mensen helpen de weg te vinden naar God….door Jezus.

De mogelijkheden zijn in feite onbeperkt. Misschien heb jij een andere, effectieve manier om over Jezus te beginnen. We horen het graag via onze email: gadoboen@gmail.com. Waar het om gaat is: durf over Jezus te spreken. Overwin elke tegenstand.

Zeg met Paulus: Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. (Romeinen 1:16)

 

  • Heb je meer info nodig over Jezus? Lees en bestudeer Het Evangelie van Johannes uit de Bijbel, en ga naar het blok: Wie is Jezus? met veel info. Klik hier
  • Voor meer ideeën, inzichten en inspiratie over hoe je kan evangeliseren, ga naar onze link: Hoe evangeliseer je? Klik hier
  • Voor evangelisatietips: Klik hier
  • Als je elke geest van intimidatie wilt doorbreken, we hebben een prachtige videopresentatie van John Bevere: Breaking intimidation. klik hier.
  • Voor een krachtig gebed om alle belemmeringen in je leven te verwijderen: Klik hier

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: