mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

EEN SURINAAMSE GRAP MET GEVOLGEN / Een Verhaal

 

door Roy Mac Donald

 

white church red roof cross clipart

white church red roof cross clipart

Ergens in de nabije toekomst was er een Surinaamse Christen, “Paultje”,

die een hoge positie had in zijn kerk.

De kerk beleefde een paar hevige crises.

Ondanks de bemoedigingen die in de Bijbel staan,

waren velen in een behoorlijke stress.

 

 

volunteer-older-people_377x171_168269542Paultje kwam op het geweldige idee om zijn depressieve Christenvrienden

via Whats App te vergasten op een echte Surinaamse “joke”.

 

 

 

white houseDE ‘JOKE”

 

“3 ondernemers (contractors)   doen een aanbod

om een beschadigde schutting bij het Witte Huis te repareren.

De eerste is van INDIA, de tweede van CHINA en de derde persoon kwam uit SURINAME.

Ze gaan met de White House official (stafmedewerker) om de schutting te onderzoeken

 

De Indiër neemt zijn meetlat, doet wat metingen en maakt enkele berekeningen.

“Wel”, zegt hij, “ik schat dat dit werk $900 dollar zal kosten.

$400 voor materialen, $400 voor mijn team en $100 winst voor mezelf.”

 

chineseDe Chinees doet ook wat metingen en maakt enkele berekeningen.

En zegt dan: “Ik kan deze klus voor $700 klaren.

$300 voor materialen, $300 voor mijn team en $100 winst voor mezelf.

 

 

 

 

 

black manDe Surinamer doet geen enkele meting en zet geen berekeningen op papier,

maar hij leunt naar voren en fluistert tot de White House official: “$2,700”.

 

The official zegt verwonderd:

“Je hebt geen enkele berekening gemaakt. Hoe kom je aan zo een hoog bedrag?

De Surinamer fluistert:

“$1000   voor mij, $1000 voor jou, en $700 om de Chinees te huren om de klus te klaren.”

 

Ik denk dat sommige van de ontvangers van de WhatsApp

hartelijk zullen hebben gelachen.

Zeker ook, omdat het sommige transacties in ons land typeert.

 

TOEN GEBEURDE HET

 

opname 2En kort daarna kwam de Opname van de Gemeente.

Binnen een oogwenk werden alle echte Christenen van de aarde weggerukt,

de Heer tegemoet in de lucht.

 

 

 

 

 

 

 

glad facePaultje was een geredde Christen, dus hij ging natuurlijk mee naar de hemel.

Nadat ze allemaal hun ogen hadden uitgekeken

en vol verbazing waren over al de geweldige en mooie dingen in de hemel

kwam het grote moment.

 

 

 

the-judgment-seat-of-christDE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS

 

Alle opgenomenen moest verschijnen

voor de Rechterstoel van Christus.

Ze moesten verantwoording af leggen over hun Christelijk leven,

wat deze en gene voor de Heer had betekend

en alle ijdele dingen die men met de mond had gesproken.

 

 

glorified-christEEN SUPER-SMART-SCAN

Er kwam een speciale vuurscan waar iedereen doorheen moest.

Om zichzelf te laten scannen

om alles aan het licht te brengen,

wat Christenen met hun lichaam hebben gedaan

en wat voor werken ze uit liefde voor de Heer hebben gedaan.

 

Het was een supersmart scan,

die alle werken kon aflezen

en eventueel verbranden, wat niet in de hemel hoorde.

 

judgement 2Ook Paultje kwam aan de beurt.

Nadat hij door de vuurscan was gegaan,

werd door een engel rapport opgemaakt,

wat de scan had opgeleverd.

 

 

 

 

 

HET SCANRAPPORT

 

Dat bleek niet als te fraai te zijn.

Veel van zijn projecten waren verteerd door het vuur.

Hij kwam voor de Koning/Rechter te staan.

 

Nadat er een aantal goede

en een paar onverkwikkelijke zaken werden besproken,

liet de Heer door een engel een Bijbeltekst voorlezen.

 

DE BIJBELTEKST

 

rentmeester“Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester (beheerder),

die de Heer over zijn bedienden zal stellen

om hun op tijd hun deel te geven?

Zalig de dienstknecht, die zijn heer bij zijn komst zal bezig vinden.

 

Waarlijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.

Maar als die beheerder zou zeggen:

Mijn heer blijft lang uit,

en hij zou zijn ondergeschikten geen goede behandeling geven,

en hij zou alleen maar eten,

dronken3drinken en dronken zijn (in zijn hobbies),

dan zal zijn heer komen op een dag,

waarop hij het niet verwacht,

en op een uur, dat hij niet weet,

en hem in het lot van de trouwelozen laten delen.”

 

 

 

 

PAULTJE VOELT GROTE PROBLEMEN AANKOMEN

 

man-met-hoofdpijnVoor Paultje klonk het niet al te best.

Hij had als een van de leiders in zijn kerk niet veel gedaan,

om zijn gemeenteleden te trainen

in de gerechtigheid van Christus.

 

De zweetdruppels parelden van zijn voorhoofd.

 

Vele van deze gemeenteleden ondergingen een soortgelijke ervaring

die negatief uitviel. Ze hadden te veel op een mens vertrouwd.

Zij keken naar PAULTJE, vol woede, angst en teleurstelling.

 

JEZUS BEOORDEELT DE “JOKE”

 

Jezus, de Rechter nam weer het woord.

Hij zei tegen Paultje:

 

jesus 1“Paultje, ik zie hier in jouw scanrapport,

dat je kortgeleden ook een gemene grap

over Suriname hebt gelanceerd op WhatsApp,

over een schutting in het Witte Huis,

waarbij je het land hebt geëtaleerd

als een zeer corrupt land. Wat zeg je daarvan?”

man speaks 3Paultje voelde zich niet op zijn gemak,

want de zware wenkbrauwen van de Meester

en Zijn strenge blik lieten geen twijfel bestaan over Zijn gedachten.

 

 

 

 

PAULTJE PRAAT ZICH VRIJ

 

Paultje antwoordde toen.

laugh-out-loud-clipart-ds5wnH-clipart“Heer, U moet weten, dat wij in Suriname

allerlei gewoontes hebben,

waar we erg van genieten.

Zo een grapje vindt iedereen daar normaal.

Ik was hierin geen vreemde eend.

Ik viel niet buiten de orde”

 

Hij kreeg door zijn eigen reactie een beetje meer zelfvertrouwen.

Het zou zo een vaart vast niet lopen.

 

HET ANTWOORD

 

De Heer antwoordde:

“Natuurlijk weet ik,

dat Surinamers allerlei gewoontes hebben,

goede gewoonten, minder goede en ronduit slechte.

 

heerlijk_eten_in_tilburg_surinaamse_gerechten_BRASAIk ken ze beter dan jij. Mijn ogen zien alles en doorgronden elk hart.

Surinamers  houden van roti, bami en bruine bonen

en familie-parties, ouwu jari en troefcall.

 

 

 

 

 

bierMaar ook zijn ze verzot op bier, rum en whisky,

ze luisteren graag naar schuine moppen,

ze bespreken vaak vrouwen als seksobjecten of soms als domme wezens

Ze doen veel aan afgoderij

En ze maken hun eigen regeerders graag belachelijk.

Niet allemaal natuurlijk, maar wel velen.”

 

Paultje begon zich weer erg ongemakkelijk te voelen.

Hij begon te begrijpen waar dit gesprek van de Meester naar toe leidde.

 

savedKon het zijn, dat hij, Paultje, zijn behoudenis aan het verspelen was?

Neen toch?

Als je bent Opgenomen, dan ben je toch voor eeuwig gered?

Dat leert de Bijbel ons toch?

 

“Ik heb mijn behoudenis niet zelf verdiend”, dacht hij nog,

“maar Jezus is aan het kruis voor mijn zonden gestorven.”

 

De Meester vervolgde op strenge toon:

“Maar jij bent een Christen, Paultje,

en je behoort beter te weten.”

 

DE DUIVELSE KANT VAN DE ZAAK

 

teaching-in-the-templeJezus vervolgde:

“Deze dwaze realiteiten zijn er eenmaal en we moeten ze erkennen.

Suriname zi vol van ze.

De duivel en zijn boze machten hebben grote invloed op de hele Surinaamse cultuur!

Maar als Christenen mogen jullie ze niet versterken

door mee te doen of door ze goed te praten.

 

Als corruptie een belangrijke plaats inneemt in Suriname,

dan moeten we dit probleem bij de wortels aanpakken

en de machten die erachter staan, bestrijden en vernietigen.

 

geestelijke-wapenrusting3Daartoe heb ik jullie Christenen geestelijk wapens gegeven in Mijn Woord.

Ik heb jullie wapens gegeven

waar de machten van de duisternis niet tegen opgewassen zijn.

 

Overigens zijn deze duivelse machten reeds verslagen

en opereren alleen via misleiding om mensen te vernietigen.

En ze tegen elkaar op te zetten.”

 

HOE WE DE DUIVEL ONZE  MEDEWERKING VERLENEN

 

De Meester vervolgde

‘Als we door allerlei grappen dit probleem gaan versterken,

zeggen we eigenlijk: zo zijn we nu eenmaal.

 

En we geven kracht en toestemming aan Satan

om de bolwerken die hij heeft opgebouwd voor de corruptie

te versterken.

Zo spelen we de vijand in de kaart

en worden deze problemen niet effectief aangepakt.

 

satan entersEn Paultje, je hebt als vele anderen daaraan mee gewerkt!

In feite heeft je grap gefungeerd als een uitnodigingscomité

om de duivel binnen te laten

en alle gelegenheid te geven

om zijn snode werk in Suriname voort te zetten.

Jij had dit alles moeten weten, Paultje, want je hebt een Bijbel!

Je had je kleingelovige depressieve vrienden moeten troosten

met Mijn Woord, de Bijbel. En dat zou ze geholpen hebben.

Maar deze onsmakelijke grappen voegen niets toe!”

 

De Meester leek heel boos te zijn toen hij naar Paultje wees.

 

WAT ER MET PAULTJE BEGON TE GEBEUREN

 

Title: INCREDIBLE SHRINKING MAN, THE ¥ Pers: WILLIAMS, GRANT ¥ Year: 1956 ¥ Dir: ARNOLD, JACK ¥ Ref: INC007BL ¥ Credit: [ UNIVERSAL / THE KOBAL COLLECTION ]

Paultje kreeg het erg benauwd.

Zijn verdriet was onbeschrijflijk

Hij begon langzaam te smelten.

Hij werd zowaar een stuk kleiner.

 

 

 

 

De Meester zei: “Paultje, naar de tijd gerekend,

behoorde je anderen te onderwijzen in de gerechtigheid,

 

fluteMaar je bent teveel bezig geweest met andere dingen.

Je was teveel bezig met je dwarsfluit

en je hebt je Bijbel ernstig verwaarloosd,

en de godsvrucht is niet goed tot ontwikkeling gekomen.

 

 

 

Ondanks dat ik je in een leiderspositie had verheven

Ben je niet erg gegroeid in je geestelijk leven.

Je hebt je tijd op aarde voor een goed deel verkwanseld.

Je bent een ONVOLWASSEN CHRISTEN gebleven.”

PAULTJE’S DIEP VERDRIET

 

crying-man-11De tranen schoten Paultje in de ogen.

Hij werd bleek van ellende.

Hij was schuldig bevonden aan een ernstig feit.

 

Wat zou er gebeuren?

 

DE MIXDRANK, DE BEKER VAN REINIGING

 

De Meester zei verder:

“Hier is een glas met een speciale mixdrank,

die de Vader zelf heeft samengesteld.

 

 

 

 

 

mix 4Mijn bloed is erin verwerkt,

maar ook enkele andere onaangename spoelingen en schoonmaakmiddelen,

alsook vloeibare klei uit de Dode Zee

en bittere flooklam,

een spul dat zeer zwaar en onaangenaam zal zijn

voor je tong en je lichaam.

Het is bepaald geen lekker of aangenaam spul.

 

Zeventig keer zal je je mond ermee moeten spoelen en je lichaam reinigen.

Het zal je heel wat moeite kosten om te spoelen en te wassen.

Maar je zal dit moeten doen om je te reinigen.”

 

PAULTJE KRIJGT WEER HOOP

 

Paultje kreeg, ondanks zijn benarde toestand,

weer enige hoop.

Hij werd niet naar de hel gestuurd

.

drank6Hij zou zijn mond flink spoelen om alle laster en valssprekerij te verwijderen.

Hij zou dit oordeel in gehoorzaamheid dragen.

 

En hij zou zijn handen reinigen van alle

verkeerde WhatsAppjes en andere emailstuff die hij had gepleegd.

 

En ook zijn lichaam voor de verkeerde wijze,

waarop hij met de tempel van de Heilige Geest was omgegaan.

DE ENGEL

 

Jezus gaf de engel, die zijn Bijbel in de hand had, een wenk.

En deze begon te lezen:

“En geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus blijken

in allen dele onberispelijk bewaard te zijn, 1 Tessalonicenzen 5:23.”

De Heer zei: dat wijst het scanrapport bij jou niet uit, Paultje.

 

DE ONVOLWASSEN CHRISTENEN

 

Maar toen vervolgde de Heer:

drank7“En verder, Paultje, sluit je aan bij die grote groep ONVOLWASSEN CHRISTENEN

die ook gestagneerd zijn in hun groei, en ook hun mixdrank hebben gekregen.

 

 

 

drinken5Ze zullen het goed hebben in Mijn hemel,

vele malen beter dan ze ooit op aarde hadden kunnen bedenken.

Ze zullen genieten van de vele geweldige dingen,

want ik kom Mijn beloften altijd na.

 

heavenly-scene 2

Maar jullie zullen niet kunnen komen op de hogere plaatsen,

de schitterendste gebieden die ik heb gereserveerd

voor de Gehoorzamen,

die Mijn Woord hebben gelezen en nageleefd.”

 

 

 

Paultje maakte een diepe buiging voor de Meester

en bracht snikkend dank voor alle genade,

die de Here aan hem had geschonken,

en voor het Kruis, dat de weg naar de hemel voor hem had geopend.

 

Toen sloot hij zich aan bij de groep Onvolwassen Christenen.

 

Daar bleek, dat iedereen klein was, mannen en vrouwen.

Sommigen waren heel klein,

anderen piepklein, mannen zowel als vrouwen.

 

de wegBij sommige van deze kleinen in het koninkrijk

was hun situatie te wijten aan het feit,

dat ze de profetieën van God hadden verworpen.

 

Anderen hadden deze profetieën niet in ere hadden gehouden,

maar ze hadden deze veracht.

Dit ondanks de Bijbelse waarschuwingen in 2 Petrus 1:19 dit niet te doen.

 

spoedig1Weer anderen waren klein geworden,

omdat ze niet hadden geloofd in de spoedige komst van Christus,

ze hadden niet naar Hem uitgekeken

waardoor ze waren overvallen door de Opname,

net zoals een straatrover iemand plotseling overvalt.

en ze wisten niet eens wat er precies met ze gebeurde.

 

 

bloedmanenWeer anderen ontkenden de tekenen, die God had gegeven,

dat ze in de eindtijd leefden.

Daardoor konden ze zich niet op de juiste wijze voorbereiden.

 

 

 

bandera-de-israel

 

En een grote groep, vooral de heel kleinen,

hadden Israël, Gods oogappel, gehaat of afgewezen,

of niet voor ze gebeden

en hadden juist haar vijanden ondersteund met woord of daad.

 

 

helEn de piepkleinen waren vooral degenen,

die nooit hun medemensen hadden gewaarschuwd voor de hel,

en ze dus niet hadden aangemaand om Jezus aan te nemen,

waardoor er velen verloren waren.

 

En de meesten van deze kleine heiligen

hadden hun Bijbel niet altijd trouw of helemaal niet gelezen.

Waardoor God niet eens duidelijk tot ze kon spreken.

 

 

DE ERNSTIGE BEPERKINGEN

 

paultje trap - CopySommige trappen naar prachtige oorden

konden deze KLEINE MENSJES niet eens beklimmen,

OMDAT DE TREDEN  HOOG WAREN.

 

Ze konden de geweldige en aantrekkelijke plaatsen wel zien,

WANT HET WAS DOORZICHTIG KRISTAL EN DIAMANT

maar ZE KONDEN er niet komen.

 

plaatsen4Maar gelukkig, er was veel voor hen om te genieten.

Dit alles was voor hen op hun maat afgestemd.

Ze hadden ondanks alles, veel van de Here ontvangen,

om hun blijdschap groot te maken.

 

De hemel is groter dan vele planeten bij elkaar,

en bevat de allergrootste wonderen die mensen niet kunnen bedenken.

 

 

 

 

 

 

DE VOLWASSEN CHRISTENEN

 

MAAR vergeleken MET DE GROTE MASSA VAN KLEINE MENSEN

was de groep die de Heer trouw

had gediend erg groot van gestalte,

sommige VAN DEZE MENSEN

waren ZELFS reusachtig groot.

people in heavenechte volwassenen, DIE OP AARDE GEESTELIJK GEGROEID WAREN,

DOOR GEHOORZAAMHEID AAN GODS BEVELEN

EN die de blijdschap van Christus uitstraalden.

 

 

WIE?

 

HET WAREN NIET ALLEEN VOORGANGERS, GEMEENTELEIDERS,

EVANGELISTEN EN ONDERNEMERS

 

MAAR OOK HUISMOEDERS,  ONDERWIJZERESSEN, POLITIEAGENTEN,

SCHOONMAAKSTERS, VRACHTWAGENCHAUFFEURS, TAXI-DRIVERS,

DIENSTMEISJES, TUINMANNEN, STUDENTEN, MULOLEERLINGEN,

WINKELVERKOOPSTERS EN VELE ANDEREN.

 

WAT WAS HUN BESTEMMING?

 

1Ze hadden de prachtigste kleding aan die op aarde niet bestond

en ze verheugden zich nu reeds

op de geweldige dingen die ze zouden zien,

de werken die ze zouden doen,

 

2de prachtige woningen die ze zouden krijgen, en die

vol wonderlijke devices waren

en de meest exquisiete meubelen bezaten

en prachtige tapijten en vloerkleden,

met de mooiste kleuren en vormen..

 

3De muziek, de koren, de prachtige persoonlijke rijtuigen,

de heerlijke maaltijden, die door de Heer zelf waren klaargemaakt

de geweldige avonturen naar andere werelden in het heelal,

de vliegende paarden die ze zouden mogen berijden.

De sprekende dieren (vrijwel alles in de hemel kon spreken!)

 

4De lofprijzing van engelen en mensen

Sommigen zouden Jezus elke dag zien,

anderen elk uur, weer anderen elke minuut.

Velen zouden zeer regelmatig voor de troon van God mogen verschijnen.

 

 

 

5De geweldige onderwijsinstellingen,

waar je letterlijk alles heel gemakkelijk kon leren,

van muziekinstrumenten leren spelen,

tot ingewikkelde electronische apparatuur ontwikkelen,

talen leren, zanglessen, alles wat je maar wilde.

 

Het onderwijs werd door engelen gegeven,

die grote wijsheid en diepe inzichten van God hadden ontvangen.

 

Deze GEHOORZAMEN hadden een leercapaciteit en vermogen ontvangen

die ver uitging boven de intelligentie en het genie

van aardse geleerden, technici, musici en kunstenaars.

 

kroonSommigen kregen zelfs kronen voor de volharding

en voor hun bijzondere getuigenis op aarde.

Kronen om met Christus te regeren

over Zijn schepping en over de aarde.

 

HUN GEHOORZAAMHEID AAN GOD HAD ZE

VELE BELONINGEN OPGELEVERD

VOOR DE EEUWIGHEID!

 

hartEEN LAATSTE WOORD

Lieve Christenbroer en Christenzuster.

Ik heb dit verhaal zelf in elkaar gezet

op basis van mijn Bijbelkennis en Gods rechtvaardige oordelen.

 

 

Het komt niet voor in de Bijbel als zodanig,

 

behalve dan de Opname van de Gemeente,

de Rechterstoel van Christus

en de verschillende beloningen voor het werk

van de Christen voor zijn/haar Heiland.

 

Maar Ik wil je hiermee een krachtige aansporing geven

om alle dwaasheden en verkeerde dingen weg te doen uit je leven

en je voor de volle honderd procent voor Christus in te zetten.

Het zal altijd het beste blijken te zijn

 

!2WANT HET KON ZIJN,

DAT DE WAARHEID

NIET VER LIGT VAN HET

                                            BOVENSTAANDE VERHAAL.

 

.

God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6).

Roy Mac Donald    November 2016

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: