mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

EEN BIJZONDER INTERVIEW

door Roy Mac Donald

 

Zeven dagen in een isoleerkamer om een “ziekenhuisbacterie” te vernietigen. De medicijn werd toegediend via een infuus, intraveneus of zoiets noemen ze dat in medische kringen.

Dat was het lot dat de Here mij beschoren had.

 

Zo had ik ten minste volop de gelegenheid om in een privé-sfeer goede gesprekken te voeren met ziekenverzorgers en ander personeel zoals schoonmaaksters en etenbezorgsters.

 

In het onderstaand verslag heb ik de vrijheid genomen om uit mijn zwak geheugen te putten en ook toevoegingen te doen om het verhaal te verduidelijken voor de lezers

 

Op een van mijn laatste dagen in de isoleerkamer had ik een gesprek met een verpleegkundige. dat ongeveer als volgt verliep:

nurseIk: (een beetje onzeker): Zuster, mag ik u wat vragen?

Zr.: (zeer vriendelijk): Ja hoor, vraagt u maar.

Ik: Heeft u een goede relatie met Jezus?

Dat was een standaard vraag die ik aan verschillende mensen vroeg. Als ze “ja” zeiden, vroeg ik wel eens: Hebt u vanmorgen nog met Hem gesproken? Naar aanleiding van deze gesprekken heb ik het voorrecht gehad om een aantal mensen met nieuw vuur voor de Heer te vervullen of zelfs naar de Heer te leiden.

Zr: Ja hoor, een zeer goede zelfs. Ik houd van Jezus en Hij houd van mij. Ik heb mijn dagelijkse Stille Tijd met Hem.

 

En toen gaf ze me een geweldige getuigenis van haar relatie met de Heer. Het was voor mij overduidelijk, dat ik hier te maken had met een vurige Christin, die echt van Jezus en van mensen hield. Ik was onder de indruk!

 

Maar, terwijl ze haar boeiend relaas deed over bepaalde events in haar Christenleven, ervoer ik, dat

de Heilige Geest me aanspoorde om verder te gaan met vragen.

 

Dus zei ik: Wel zuster, ik zie dat u een vurige Christen ben. Dat vind ik geweldig. Blijf vasthouden aan Hem. Hij zal je in alles verder leiden.

Ik: Maar ik wil u als vurige Christen nog een paar vragen stellen.

 

Ik merkte, dat ze een beetje onzeker werd.

Ik stelde haar direct gerust:

 

Ik: U hoeft niet te vrezen, dat ik u allerlei strikvragen ga stellen over de Bijbel. Ik wil u slechts een paar praktische vragen stellen over geloofskwesties.

Zr: OK. Gaat u gang

 

Ik: Hoe ziet u God? Hoe groot is Hij voor u?

lookingZr: Wel, Hij is de Schepper van hemel en aarde, dus Hij is heel groot. Ik kan Hem niet inschatten. Hij is geweldig, want Hij kan mensen beïnvloeden en dingen veranderen.

Ik: Maar dat kan de satan ook. Hij is ook groot. Hij kan ook mensen beïnvloeden en dingen veranderen.

Zr: Dat is wel zo, maar God is heel machtig.

Ik: De duivel (satan) heeft ook veel macht.

Zr: dat is wel zo, maar hij heerst over de duisternis, en God heerst over het licht, Hij is het ware Licht. Maar de duivel heeft inderdaad ook veel macht, ook zijn macht kan ik niet inschatten.

Ik: Dus, twee tegenpolen, Licht en duisternis, die eeuwig tegenover elkaar staan, zoals Jin en Jang (in de Chinese religieuze symboliek). Ze zijn dus aan elkaar gewaagd?

 

Ik weet niet meer hoe ze op die opmerking heeft gereageerd.

 

Toen legde ik haar uit dat satan een door God geschapen engel was, weliswaar met veel macht, dus zoiets als een aartsengel, maar nog altijd onderworpen aan God. Dat is wat de Bijbel ons leert.

lucifer satanNatuurlijk is hij niet als een bad guy geschapen, maar als een lichtdrager, Lucifer. Toen hij in rebellie kwam tegen God, omdat zijn trots en hoogmoed hem ingaf, dat hij de plaats van God kon innemen, is hij door God uit de hemel verbannen naar een plaats die de Bijbel aanduidt als de hemelse gewesten.

 

Hij nam in zijn opstand tegen God een derde van de myriaden (niet door mensen of computers te tellen) engelen mee, die de boze geesten en vorsten werden in de hemelse gewesten. (Zie Efeziërs 6:12)

 

Paulus leert ons, dat wij Christenen niet hebben te strijden tegen mensen, maar tegen deze boze, duivelse machten in de hemelse gewesten. De satan kan alleen nog met Gods toestemming in de raadsvergadering van God verschijnen, als hij ons Christenen wil aanklagen. (Zie Job hoofdstuk 1 vers 6-12)

 

authority-to-trample

 

Maar wij hebben door Christus Jezus macht en autoriteit gekregen over de duivel, en we kunnen als gelovigen treden op slangen en schorpioenen (demonen) en tegen de gehele legermacht van deze vijand. Dat wil zeggen dat wij macht hebben over de duivel en zijn gehele arsenaal aan boosdoeners. (Lucas 10:19)

 

We kunnen zijn plannen verijdelen, zijn strategieën dwarsbomen en zijn werken lam leggen. Als wij resoluut tegen hem optreden, in de naam van Jezus, let wel: IN DE NAAM VAN JEZUS,  is hij tegen ons, gelovige Christenen, niet opgewassen!! Hij zal uiteindelijk moeten wijken en toekijken hoe zijn boze werken stuk voor stuk worden vernietigd. Ook zal de Here onze gebeden verhoren om rijkelijk te voorzien uit Zijn onuitputtelijke rijkdommen.

 

Toen vroeg ik aan deze lieve zuster:

Ik: Maar als God zo oppermachtig is, hoe zou het komen dat de duivel hier in het grootste ziekenhuis van ons land zoveel kwaad kan aanrichten, zoals voortijdige sterfgevallen, gebrek aan materialen, ook voor de operatiekamers, dodelijke bacteriën, sterfte onder baby’s, en andere zaken waarvan u meer op de hoogte bent dan ik? Vooral de laatste tijd is het AZ nogal in het nieuws gekomen.

 

Ik: Laat me er dit van zeggen: Ik geloof, dat er een sleutel is om deze problemen op te lossen en van dit ziekenhuis een modelziekenhuis te maken, waar elke Surinamer trots op kan zijn.

Golden key in keyhole

Die sleutel is het gezamenlijk, volhardend gebed van Christenen die hier werken. Al is het maar een klein groepje!

 

Toen Abraham bij de Here God pleitte voor Sodom (omdat zijn neef Lot ook in die totaal verdorven stad woonde), zei hij: Here, als er 10 rechtvaardigen in die stad gevonden worden, zult u als rechtvaardige God die hele stad verwoesten, met deze 10 rechtvaardigen?

God antwoordde: Als Ik 10 rechtvaardigen vind, zal Ik die stad sparen.

De rest van dat verhaal kunt u lezen in Genesis 18:22-33

 

Ik: Ik ben ervan overtuigd dat in dit ziekenhuis er op dit moment meer dan 100 rechtvaardigen (gelovigen) zijn. Zal de Here ons dan niet te hulp komen?

 

Gods Woord zegt in 2 Kronieken 7:14

prayergroup

Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen (dat zijn Israël en de gelovige Christenen), zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land (lees: hun ziekenhuis) herstellen.

 

Ik: Nogmaals, de sleutel voor het herstel van het AZ is:

 

als Christenen tezamen komen op regelmatige basis, bijvoorbeeld 1X per week, en volhardend tot de Here roepen, hun zonden en die van de medewerkers en leiding van het AZ belijden, en uitzien naar Zijn grote barmhartigheden, dan zal Hij een wonderwerk van herstel brengen.

 

En Hij zal het AZ maken tot een geweldige plaats waar patiënten in liefde geholpen zullen worden zonder angst voor de dood of menselijke fouten, of welke andere grote moeilijkheden dan ook.

 

In het gebed dat Jezus ons leerde, bidden wij : Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. (Matteüs 6:10)

 

Dus: Gods wil, die in de hemel altijd wordt uitgevoerd, moet ook op de aarde (door ons!) worden uitgevoerd. Dan zal de hemelse harmonie ook in ons leven en op onze werkplaats en in ons gezin doordringen. In de hemel zijn er geen ziekenhuizen en dokter poli’s, want daar bestaan er geen ziekten, kwalen, ouderdom en dood. Daar bruist het van leven. Maar de bedoeling is duidelijk, hoop ik.

 

Ik: Door jullie inzet, geloof, gehoorzaamheid en gebedsdiscipline zullen er wonderbaarlijke veranderingen plaatsvinden, in je eigen leven en in het AZ.

Maak vooral je gebedslijsten, zodat je een goede houvast hebt bij het bidden.

Het zou zeer aan te bevelen zijn om Jozua hoofdstuk 1: 1-9 te lezen en herlezen en herlezen. En overal waar Jozua staat, uw naam in te vullen.

 

De principes die ik hier heb neergezet gelden natuurlijk niet alleen voor de medewerkers van AZ, maar zijn te gebruiken op elke werkplek: in bedrijven, bij de overheid, op scholen, kortom overal waar gewerkt wordt!

 

prayergroup 2

 

Als je een bidgroep begint en je met elkaar trouw de Heer aanroept, zal je misschien geen eer krijgen bij de mensen, omdat ze het verband waarschijnlijk niet zullen opmerken tussen jullie gebedsstrijd en de positieve veranderingen die ongetwijfeld zullen volgen.

Maar JEZUS zal jullie moeiten en volharding niet vergeten en grote beloningen geven op die grote dag waarop Hij jullie komt halen.

 

Laten er geen negatieve dingen gezegd worden over jullie werkplek en over collega’s, want dat geeft de duivel steeds meer macht om zijn boosaardige werken hier uit te voeren.

 

En Gods Woord leert ons in 1 Johannes 3:8 :

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.”

Zegt u met mij: Amen?

Paramaribo, 2 maart 2018

 


 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: