mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

DE ONSCHATBARE WAARDE VAN LOFPRIJZEN EN AANBIDDING

door Roy Mac Donald

 

bbr Als je bruine bonen heerlijk wilt maken,

dan moet je de rauwe bonen de avond daarvoor in water laten weken

en dan de volgende dag klaarmaken.

Liefst met zoutvlees, kip, spek en de juiste specerijen.

 

Natuurlijk heb je, voordat je bent begonnen,

je handen opgedragen aan de Heer

en eventueel de zegen van Aser over jezelf uitgesproken.

Dan heb je de Here direct betrokken bij je keukenactiviteit. Genesis 49:20.

De mensen in je omgeving zullen van harte smullen.

 

sad_dogMaar als je daarna geen waardering krijgt voor je werk,

is dat erg teleurstellend,

zeker, omdat je je best hebt gedaan

om voor hun een lekkere maaltijd klaar te maken.

Ondankbaarheid is een erg slechte eigenschap

die jammer genoeg bij veel van ons voorkomt.

 

voorrangKijk maar in het verkeer,

als je iemand voorrang hebt gegeven,

hoeveel er zijn, die hun dankbaarheid laten blijken.

 

Zo moet de Heer zich voelen,

als Hij je weer een nieuwe dag heeft gegeven

vol met mogelijkheden en goede gelegenheden.

 

10-commandmentsJe maakt gebruik van ze,

maar je “vergeet” om de Heer te danken,

te loven

en te prijzen.

 

 

dalende duifDe Bijbel leert ons, dat alle goede dingen

van boven komen, van de Vader der lichten.  Jacobus 1:17

 

5_creation-god-saidToen God de aarde schiep,

moet dit een machtig schouwspel geweest zijn

dat zijn weerga niet kende.

 

Hij schiep het licht, de kleuren, de bomen, de machtige bergen,de prachtige dieren;

 

'Adam's_Creation alles en daarna de mens, het evenbeeld van God, mooi, prachtig, volmaakt.

 

Alles was goed en geweldig.

Er was grote vreugde in de hemel.

 

juichende kinderenJob 38 zegt, dat tijdens dat scheppingsproces

 

“de morgensterren tezamen juichten,

en al de zonen Gods jubelden.”

 

Ik geloof ten stelligste, dat het eindresultaat medebepalend is geweest

door het enthousiasme van de hemellingen

over het werk van God.

 

lichaamAlleen al het feit dat jij bestaat, en alles wat je hebt, je talenten, je organen, alles komt van Abba Vader.

 

 

 

 

 

Verder leert Gods woord ons:

creator“Want in Christus zijn alle dingen geschapen,

die in de hemel en die op de aarde zijn,

de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,

hetzij overheden, hetzij machten;

alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

en Hij is vóór alles en ALLE DINGEN hebben hun bestaan in Hem;

en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.” (Kolossenzen 1: 16-18).

 

Power_of_the_Holy_SpiritAls je dit Bijbelgedeelte overdenkt, dan kun je beginnen te beseffen,

hoeveel macht Hij jou als lid van Zijn gemeente heeft gegeven,

en hoe uniek je bent in Zijn ogen.

 

 

 

in jezus vindenWe kunnen tevens zeggen, DAT ER NIETS BUITEN CHRISTUS KAN BESTAAN

en dat we alles aan Hem te danken hebben.

Dat alleen al vereist een dankbaar hart.

 

 

 

13_world-system-jesus-kingdomMAAR ER IS MEER

Toen de mens Adam, onze eerste voorouder, in zonde viel,

en de relatie met zijn Schepper werd verbroken,

verkwanselde hij de aarde aan de duivel.

De aarde was voor de mens gemaakt,

maar Adam gaf de duivel de heerschappij over deze aarde,

waarvan de feitelijke eigenaar Jezus is.

DAAROM MOGEN WIJ CHRISTENEN IN GEEN GEVAL IETS VAN DE WERELD AAN DE DUIVEL OVERDRAGEN.

 

plengofferDaarom is het verkeerd

om een huis of een boot in te wijden met een fles met alcohol,

een symbool vaak gebuikt bij satanische rituelen.

daarmee geven we namelijk de duivel een ingang in onze wereld.

De mensen van de Titanic hebben dat kunnen ervaren.

 

HOE GEVEN WE GOD DE EER?

dankenDe wijze waarop we God de eer geven is

  • ten eerste door Hem te danken in de naam van Jezus.

  • En door lofprijzing en aanbidding.

 

 

 

 

 

 

De Bijbel leert ons :

wie lof offert eert mij 5“Wie lof offert eert Mij (Jezus),

en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”.

Psalm 50:23.

 

 

 

 

Dus een huis of auto, fiets of apparaat

die met lof en dankzegging is aanvaard van God,

zullen gezegend zijn

en wegen voor God banen om je hiermee te blijven zegenen.

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING GAAN ZELFS VERDER

 

Psalm 20:

wie lof offert 3“Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de logzangen Israëls”.

 

We mogen hiermee weten, dat als wij voor de Here zingen,

of als wij geestelijk liederen spelen in ons huis, vervoer, of waar dan ook,

wij ons gebied of woonplek vrij houden van demonische activiteiten.

 

 

 

 

 

step-on-devil

Overal waar de verering van en het respect voor God ontbreken, zijn er demonische machten te vinden. Ze  voelen zich daar thuis.

ER ZIJN BEPAALDE DINGEN, WAAR DE DEMONEN 

EN ANDERE DUISTERE MACHTEN BESLIST NIET TEGEN KUNNEN

en verschrikkelijke allergieën en fatale wonden oplopen:

 

de naam van Jezus,

het Bloed van Jezus

en lofprijzing en aanbidding.

 

wie lof offert 2Als je dus strijd ervaart in je omgeving,

als er machten van agressie of immoraliteit in je omgeving opereren,

  • doe lofprijzing,

  • speel geestelijke liederen zoals goede gospels.

  • Vergeet vooral het strijdgebed niet!

 

nachtwake2Je kan gedurende de nachtelijke uren,

wanneer de duivel zeer actief is,

geestelijke muziek en

gebeden zachtjes afspelen

(bijv. met playlists op de computer).

Zeer effectief!

Om een leven van overwinning te leven,

leert Gods Woord ons vooral om te loven en te prijzen.

 

man met slang

Als er allerlei geestelijk ongedierte (demonen)

in je huis rondsluipt,

zullen de wereldse liederen

van de radio of van je smartphone 

je niet kunnen helpen.

 

ingang satanSommige van deze liederen zijn zelfs

ingangen voor deze duivelse machten (deuren),

om je leven binnen te dringen.

Ook als je vloekt, onwaarheden verkondigt, ongeoorloofde lustgevoelsens

de vrije loop laat in je denken, als je geen wacht plaatst om je hart te bewaken,

zal je ongetwijfeld last krijgen van allerlei machten, die erop uit zijn om je te vernederen en uiteindelijk te vernietigen. Ze vinden ingangen om binnen te sluipen en hun boze werken in je te doen.

Speel echter geestelijke liederen

en wandel in Jezus,

en je omgeving zal gevrijwaard worden

van deze boosheden.

 

Er zijn ontelbare redenen om te lofprijzen en in aanbidding te gaan

 

Tenslotte wil ik nog enkele redenen geven,

waarom we onszelf moeten aanzetten

om deze goede God te dienen en te eren.

 

 

Ze staan in Psalm 103: 2-5

give god your bestLOOF DE HERE MIJN ZIEL, EN VERGEET NIET EEN VAN ZIJN WELDADEN;

DIE AL UW ONGERECHTIGHEDEN VERGEEFT,

(je zonden worden je niet aangerekend op de oordeelsdag!)

 

DIE AL UW KRANKHEDEN (ziekten, ongelukken) GENEEST,

DIE UW LEVEN VERLOST VAN DE GROEVE,

(bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of ongeluk),

maar ook brengt Hij je onbeschadigd naar de hemel.

(Jezus zegt in Johannes 11:25: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

Dus je nieuwe ik zal het graf niet zien of ervaren.

DIE U KROONT MET GOEDERTIERENHEID EN BARMHARTIGHEID,

Dat wil zeggen dat God veel goede dingen op je weg brengt

en dat je in alle omstandigheden steeds kan rekenen op Zijn hulp.

verzadigd met het goedeDIE UW ZIEL VERZADIGT MET HET GOEDE,

Dus Hij zorgt ervoor, dat je goede dingen zal

eten, zien, horen en ervaren.

 

Je zal een gelukkig mens zijn.

Je zal veel liefde ervaren van je partner en je geliefden.

 

ZODAT UW JEUGD ZICH VERNIEUWT ALS DIE VAN EEN AREND.

Je zal je niet als een oude of versleten man of vrouw voelen, in tegendeel, jongheid en frisheid zullen deel zijn van je leven.

Een leven van lofprijzing en aanbidding is het best leven, dat iemand kan leven.

Celebrities, miljonairs en anderen die het in het leven hebben “gemaakt”,

zien er in de sensatiepers erg gelukkig uit. Maar ze scheiden met grote regelmaat,

ze zijn vaak beladen met schulden en seksuele zonden,

er heerst grote nijd om de beste rollen te krijgen in films,

ze hebben geen privéleven,

drugs, alcohol en wereldgezindheid horen bij hun levensstijl,

sommigen plegen zelfmoord, temidden van hun luxe.

 

 

Alleen bij Jezus kan er sprake zijn van echt levensgeluk

met het zicht op een eeuwig bestaan

in een volmaakte staat en een volmaakte stad.

 

Lofprijzing en aanbidding banen de weg

naar het beste leven dat er bestaat.

Roy Mac Donald

Paramaribo maart 2017


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: