mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

CHRISTEN LET OP JEZELF! Je staat onder een vergrootglas!

door Roy Mac Donald

 

liggend_99293-Hoeveel-honden-zijn-er-in-Nederland Het is een feit, dat in elke maatschappij de mensen op elkaar letten.

Daardoor is er in de meeste landen nog enige beschaving,

zonder dat de mensen elkaar openlijk bekladden

of op straat uitschelden (meestal alleen bij massa-demonstraties)

of plotseling immorele handelingen beginnen te doen

zoals sommige artiesten, die gewoon op het podium hun genitaliën vastgrijpen,

of hun slipjes etaleren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

De reclamewereld is er vol van!

 

greeting-20clipart-clipart-panda-free-clipart-images-SHDqVL-clipartMaar mannen en vrouwen doen zulke dingen niet op straat,

of (naar ik hoop) op de werkplek of in de klas.

We groeten elkaar,

bejegenen elkaar vriendelijk als we elkaar kennen,

of als het in een bepaalde situatie vereist is,

al moeten we niet veel hebben van een bepaalde persoon.

Soms maken we zelfs een babbeltje met iemand die we maar saai vinden

en die we liever zouden vermijden.

 

Het menselijk hart is puur egoïstisch

en zoekt alleen maar zichzelf en zijn eigen belang.

Maar vaak moeten we ons beschaafd gedragen,

anders liggen we er zo uit.

We doen de goede dingen vaak, omdat het nou eenmaal moet of zo hoort

en niet altijd omdat ons hart ernaar staat.

crimineel-281x300Jezus zegt tegen ieder van ons:  Want uit het hart komen de boze overleggingen.” (Matteὒs 15:19)

En Paulus zegt in Romeinen 7:18Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.”

Maar dat gezegd hebbende, weten we ook, dat er onderling vele conflicten zijn

in het gezin, aan het werk, op school in de buurt,

en dat ze vaak een klein beetje of wat erger tot uitbarstingen komen.

Soms vermijden bepaalde mensen elkaar volledig, omdat

ze niets moeten hebben van elkaar,

of omdat de een iets heeft tegen de ander.

De bovenstaande uitspraken van Jezus en Paulus

verkondigen dan ook niets anders dan de waarheid van God over de mens.

 

 

???????????????????????????????????

stop-tekenMaar ik geloof ten stelligste, met de Bijbel in mijn hand,

dat er een Weerhoudende Macht is

(net als de Regering, de Politie, de verkeersborden of de wettelijke regels en de Rechterlijke Macht), die het menselijk gedrag regelen en in toom houden.

maar met een ongelooflijke kracht, die de maatschappij in bedwang houdt.

Dit doet de Weerhoudende Macht,

opdat de duivel en de wereld niet zomaar hun gang kunnen gaan

en alles in een keer kapot maken

en alle mensen meeslepen naar de hel.

 

 

Die Weerhoudende Macht is de Heilige Geest,

die God aan Zijn Bruidsgemeente heeft gegeven.

Daarom kun je meestal gewoon lopen naar de supermarkt

of de straat opgaan,

zonder dat je onderweg wordt aangevallen en beroofd,

terwijl er geen politieagenten in de buurt zijn.

 

a-criminaliteitAls straks met de Opname van de Bruidsgemeente

deze Weerhoudende Macht is weggenomen van de aarde,

zal Gods Geest geen morele tegendruk meer kunnen geven

in het hart van de mens. (Zie Genesis 6:3).

 

Dat betekent, dat de mens zich in al zijn slechtheid zal etaleren.

Onbeschoftheid, grofheid, leugen, begeerte, hardheid, volslagen liefdeloosheid,

moord, overspeligheid en de meest grove vormen

van seksuele abnormaliteiten zullen de norm zijn.

Mensen, die er voorheen zo beschaafd en netjes uitzagen,

zullen nu ordinaire oplichters en verkrachters blijken te zijn;

deftige dames zullen winkeldiefstallen plegen

en hun lichaam verkopen voor een weinig voedsel.

Daarnaast hebben alle duistere machten, dat zijn er triljoenen, vrij spel.

Je kunt rustig zeggen dat er duizenden demonen

op elke individuele persoon op aarde worden losgelaten.

 

En omdat geen enkel mens opgewassen is tegen deze duistere geestelijke machten,

hebben deze moordende ellendelingen en duivelse krachten vrij spel.

De satan heeft dan de tijd van zijn leven

en de hele zondige mensheid wordt overvallen

door de meest martelende schorpioenen, slangen, wolven,

rampzalige insecten, roofgieren, helhonden en andere duivelse entiteiten.

rechtstreeks uit de put van de afgrond.

Er zal grote angst en krankzinnigheid zijn en de ergste dingen

die zelfs in nachtmerries nog niet zijn voorgekomen.

IEDEREEN HEEFT ZIJN TEKORTKOMINGEN.

Maar ondertussen, voordat deze dingen zitten aan te komen,

is er dus een Weerhoudende Macht, de Heilige Geest,

Die “het normale leven” en de bedrijvigheid hun gang laat gaan;

en Die de beschaving en de moraal ervan weerhouden

om tot volledige verdorvenheid en uitbarsting te komen.

 

De mensen hebben weinig andere keus,

dan zich een beetje behoorlijk te gedragen

en hun werk “naar behoren” te doen.

 

oplettenMaar terwijl iedereen weet, dat alle mensen “hun tekortkomingen” hebben

en vaak egoïstisch zijn,

WORDT ER DOOR DE MENSEN VAN DE WERELD

EXTRA OP CHRISTENEN GELET.

 

Men verwacht, dat Christenen zich te alle tijde

supernetjes en vriendelijk gedragen.

Waarom? Ik denk persoonlijk omdat men weet,

dat hun Meester Jezus die ze dienen dat van ze verwacht.

En dat de wereld dat ook van ze mag verwachten. Is dat eerlijk?

Ze zijn toch ook mensen met hun tekortkomingen

net als de rest van de wereld?

 

roddelen3WAT VINDT GOD DAARVAN?

Mogen zijn kinderen blenden met het kwaad om hen heen?

Mogen ze meedoen met vieze moppen, met roddel,

met heimelijke kritiek op de baas of op anderen,

met onvriendelijke of verdachte opmerkingen,

met zaaien van onrust, met opstokerijen,

 

aanstootgevende kleding2

met aanstootgevende kleding,

met ongewenste intimiteiten, met intimidatie,

met pesten, met backstabbings, met scheldpartijen,

met woede-uitbarstingen,

met onverschilligheid tegenover het leed van anderen

of juist als de ander een succesje heeft behaald?

 

 

 

 

 

Luister goed, wat de Heer aan Zijn geliefden te zeggen heeft in 1 Petrus 2:

Leg dan af ALLE kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij,

en verlang als pas geboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk,

opdat gij hierdoor moogt opwassen tot zaligheid,

indien jij hebt geproefd, dat jouw Here de Goedheid zelve is

(of: dat de Here goedertieren is).”

 

Met andere woorden, laat je niet leiden door datgene wat de wereld gewoon vindt,

maar lees en bestudeer dagelijks je Bijbel (de redelijke, onvervalste melk),

die de kracht heeft om je te laten groeien (opwassen) in Christus.

Dus, dat je gaat handelen en spreken als Christus.

 

IN DE LIEFDE

En dat alles bovendien nog in de liefde.

Dat wil zeggen, dat je niet moet verwachten,

dat alle overige mensen in je omgeving even nice als jij zullen zijn,

anders bestaat het gevaar dat je ze op een ongezouten manier zult bekritiseren.

En dat is NIET de bedoeling, als je ze uiteindelijk wilt winnen voor Jezus!

 

als de noodAccepteer de ander zoals deze is.

Behandel iedereen met de nodige takt.

Toon grote vriendelijkheid. Maak complimentjes, wees gezond in je humor;

als iemand verdrietig of depressief is,

besteed aandacht aan de persoon,

of houd een goed, positief gesprek;

wrijf mensen niet te snel hun fouten onder hun neus,

al liggen die er dik bovenop.

Laat liefde, vriendelijkheid en begrip van je afstralen.

LAAT WIJSHEID JE LEIDEN INDIEN JE

IETS MOET DOEN OF ZEGGEN NAAR AANLEIDING VAN IEMANDS GEDRAG.

 

JE BEGINT NU WEL TE SNAPPEN

DAT JE DIT GODDELIJKE LEVEN NIET

IN JE EIGEN KRACHT ZAL KUNNEN VOLBRENGEN OF VOLHOUDEN.

NA ENKELE WEKEN ZAL JE DOOR DE MAND VALLEN

ALS EEN FAKE,

EN DAN IS DE SCHADE GROTER

DAN WANNEER JE ER NIET AAN WAS BEGONNEN.

 

Let wel: je bent nog steeds een Christen

en de anderen bekijken jou met een vergrootglas

en accepteren dingen die zij of anderen doen, niet van jou!

Ken je de bekende uitspraak:

Luk’ eng, dan a’e kaar in srefi wan Christen!

Het wordt naar mijn mening nog teveel gehoord.

 

avondmaal2OM ZO TE LEVEN,

OM GODVRUCHTIG TE LEVEN,

IS HET NODIG OM EEN VOLLEDIGE OVERSCHAKELING TE MAKEN

VAN HET OUDE LEVEN

NAAR DE NIEUWE MENS: TRANSFORMATIE/ A DEFINITE NEW CHOICE

 

 

sleutel ontvangen

PAULUS GEEFT ONS HIER DE SLEUTEL.

dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt,

die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 

dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

en de nieuwe mens aandoet,

die naar (de wil van) God geschapen is

in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

En geef de duivel geen voet.”  (Efeze 4: 23-24,27)

 

WEES EEN KANAAL VAN GOD NAAR DE ANDEREN

stromen van levend waterHet gebeurt vaak, dat op de werkplek of op school

de Christenen gelijk elkaar opzoeken (wat niet slecht is);

maar ook zijn er Christenen die zich zoveel mogelijk afscheiden van de rest, waardoor GODS RIVIER (ZIJN GEEST EN ZIJN VUUR),

DIE UIT JE BINNENSTE MOET STROMEN

GEEN GELEGENHEID KRIJGT OM DOOR TE STROMEN NAAR ANDEREN.

ZIJN KARAKTEREIGENSCHAPPEN

(DE VRUCHT VAN DE GEEST)

BLIJVEN VERBORGEN VOOR DE WERELD.

NATUURLIJK:

Er is veel takt nodig, om tussen de anderen te verkeren,

omdat er vaak ook spotters zullen zijn

en anderen die je te grazen willen nemen.

Daarom is het nodig om de Heer elke dag om wijsheid te vragen.

 

VIJF GOUDEN REGELS

Als je een serieuze Christen wilt zijn

op de plaatsen waarin je dagelijks verkeert (en op alle andere plaatsen),

dan zijn er VIJF GOUDEN REGELS die je in acht moet nemen.

Het zijn geen opties, maar verplichtingen, als je geestelijk wilt groeien.

 

mijn tijd met U1 Begin je werkdag of je schooldag thuis

met het houden van Stille Tijd

en doe dat elke dag trouw!

Zet daarmee Jezus op de eerste plaats in je dagindeling.

Bid, draag je dag op en lees je Bijbel, zodat God tot je kan spreken, en neem goede voornemens.

 

 

 

 

doop heilige geest en vuur.pub

2 Vraag tijdens je Stille tijd, dat de Heer je

EEN KRACHTIGE VERVULLING GEEFT MET ZIJN HEILIGE GEEST

EN MET ZIJN VUUR,

zodat je vleselijke natuur geen kans krijgt om je te laten zondigen. 

Laat je leiden door de Geest van God. Yahwe.

 

 

 

 

vraag God om wijsheid

3 Vraag daarna aan de Heer

OM JE TE VERVULLEN MET WIJSHEID,

zodat je steeds in staat zult zijn om te spreken, te handelen of te zwijgen,

zoals God dat wil.

Of om in te spelen op bijzondere situaties

En dat je woorden het gezag krijgen van God. (Het is alsof de Lieve Baas zelf spreekt)

 

 

bijbelstudie4 Neem voldoende tijd om een Bijbelboek (begin met het Nieuwe Testament), te bestuderen, met volledige concentratie,

alleen

en eventueel in een Bijbelstudiegroep.

Zo zal God je vele geestelijke geheimen openbaren.

 

 

boodschap5 Vraag de Heer om je elke week 1 (of elke dag 1),

of elke week

minstens 2 personen te geven,

met wie je een goed gesprek kunt hebben

en het evangelie kunt delen. Hij zal het zeker doen.

Gebruik wijsheid om Gods Woord tot zijn recht te laten komen.

Gebruik echter wel Bijbelcitaten waar het nodig is, want er is kracht in het Woord van God.

 

 

 

Dan wil ik afsluiten met een geweldige bemoediging uit Petrus 2:11-12

“Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen,

dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten (gevoelens van lust en verslavingen enz.),

die strijd voeren tegen uw ziel;

en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen,

omdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren,

op grond van uw goede werken

GOD MOGEN VERHEERLIJKEN TEN DAGE DER BEZOEKING.”

 

luisteren en helpenSommigen zullen je bespotten of je als verkeerde mensen zien,

maar OP DE DAG DAT ZE DOOR GOD BEZOCHT worden,

op de dag dat ze in grote nood verkeren,

dan zullen ze niet naar hun wereldwijze collega’s

of medestudenten

of ongelovige onderwijzers gaan,

maar ze zullen naar jou komen om hulp en om gebed,

omdat de Heilige Geest ze naar jou toe trekt,

vanwege jouw goede werken

die nu pas voor hen grote waarde krijgen.

 

Ze weten door je rein leven,

dat jij een goede relatie hebt met The Most Powerfull Man on Earth

and in the Heavens

en dat jij een goed woordje voor ze kan doen.

 

Dan kun je ze in dat proces uitleggen,

dat deze lieve God ook van hun houdt

en niets liever wil, dan een liefdevolle relatie met ze opbouwen.

En ze veranderen!

 

De rest van deze bezoeking wordt door de Heilige Geest geleid.

Het kan leiden tot een radicale bekering

om Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser.

Het kan leiden tot de redding van een ziel voor de eeuwigheid

 

Vergeet daarom nooit, om in het gesprek,

al is het niet bij de eerste keer,

over de zonde, het Kruis

en de afrekening van de grote schuld bij God te spreken.

 

 

alfaWees dus een Christen door

je te gedragen als een Christen

en door in de Geest te wandelen.

Zo zul je uiteindelijk het verschil uitmaken

tussen de zwakke wereldgeesten (die vaak een grote mond hebben)

en de Almachtige Yahwe, Yeshua Hamashiach, de Alfa en de Omega, Hij die het eerste Woord sprak en die ook het laatste Woord heeft.

 

 

ENKELE AANVULLENDE LINKS

 • WAT IS DE OPNAME VAN DE GEMEENTE? – Een page met veel informatie (artikelen, teachigs en video’s over de Opname van de Gemeeente en de achterblijvers  Klik hier

 

 • Over aanstootgevende kleding hebben we een artikel geschreven: VERLEIDINGEN; Klik hier

 

 • Om je leven aan Jezus te geven door het ZONDAARSGEBED te bidden met heel je hart: Klik hier

 

 • Wat is STILLE TIJD, wat is de waarde ervan en hoe kun je het beste eruit halen? Klik hier

 

 • Over de rol van DE HEILIGE GEEST in je leven hebben we een page vol artikelen, teachings en video’s. Klik hier

 

 • IS WIJSHEID OOK VOOR JOU BESTEMD? Een verhelderend artikel over de bovennatuurlijke intelligentie die God voor jou heeft klaarstaan. Klik hier

 

 • Voor goede en interessante BIJBELSTUDIES, vanuit verschillende invalshoeken: Klik hier

 

 • Over Hoe je kunt EVANGELISEREN, dat wil zeggen, die goede boodschap van het eeuwige heil te brenegn aan anderen, is hier een pagina vol goede ideeën. Klik hier

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: