mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

DE CHRISTELIJKE LEERKRACHT ALS ROLL MODEL

teaching-in-the-temple

door Roy Mac Donald

 

Onderwijzers, leraren en docenten zijn grote  beïnvloeders van kinderen en jonge mensen.

Na jaren kunnen de vroegere leerlingen zich nog dingen herinneren, die je als onderwijzer hebt gezegd.

Soms heb je met een jongen of meisje gesproken en ze aangemoedigd, om een slechte gewoonte achterwege te laten, maar met zoveel liefde, dat er iets goeds uit is gekomen.

Ik weet, dat er genoeg getuigenissen zijn van leerkrachten. Toch wil ik een aantal adviezen geven, die sommigen van jullie zeker zullen kunnen gebruiken

Laat me beginnen met een stelling, waarmee we allemaal als Christelijke opvoeders hebben te worstelen. En niet iedereen zal het met me eens zijn. Toch is het mijn stelligste geloof, dat het een Bijbelse waarheid is.

Op één na (Judas, door God zelf afgewezen), zijn alle leerlingen van Jezus cum laude geslaagd!

 

DE LEERKRACHT IS MEDE VERANTWOORDELIJK

VOOR HET WELSLAGEN VAN AL ZIJN/HAAR LEERLINGEN.

 

frustrated-parentHo! Dat is toch niet mogelijk? Als het kind of de jongeling niet zelf wil, kun je deze toch niet dwingen? Als er onoverkomelijke omstandigheden zijn of niet meewerkende ouders, dan kun je toch geen verantwoordelijkheid dragen voor het niet welslagen van het kind?

Dat is in de natuurlijke gang van zaken ook zo, zonder twijfel.

 

 

 

BOVENNATUURLIJK

 

Maar zodra we in het Rijk van God, de geestelijke wereld belanden,

komen we in een heel andere situatie met andere mogelijkheden terecht.

Grenzeloze mogelijkheden.

Zou voor de Here iets onmogelijk zijn?

 

praying womanDe Bijbel leert ons op vele plaatsen, dat als we een goede relatie met God onderhouden, WE KUNNEN VRAGEN WAT WE WILLEN, EN HET ZAL ONS GEWORDEN / OF GESCHIEDEN. (Johannes 15:7)

Weet je wel wat dat betekent?

Het betekent, dat als je je Heer behaagt, als Zijn Woord levend wordt in jou, Hij je alles geeft, wat je Hem vraagt.

Zou Hij het menen?

Indien niet, dan is je Bijbel waardeloos, omdat er leugens in zitten.

God kan niet liegen. Als Hij je iets heeft beloofd,

en je voldoet aan Zijn condities, zal Hij het ook voor je doen.

 

alle kinderenAls je dus als onderwijzer aan je Heer hebt gevraagd, om al je kinderen succesvol te maken,

(ask big things!)

is dat een legitieme vraag en een vraag naar Zijn wil.

Ook Hij wil Zijn schepselen, zefs de vogels en de insecten het beste geven.

Hij zal dan Zijn Goddelijke invloed en macht aanwenden,

om je je wens te geven

om al de kinderen of studenten onder jouw hoede succesvol te maken.

“Zij gaan vele mussen te boven”

luiMaar dan komen de moeilijke gevallen.

Luie kinderen,

jongeren die zich niet kunnen concentreren op de les of het college,

of hun studiemateriaal,

kinderen met grote moeilijkheden in hun leven enz.

Wat dan te doen?

 

We stelden reeds, “als je een goede relatie met God onderhoudt”.

 

Dat betekent onder meer,

 

 

biddat je Hem betrekt bij alles in je leven, en zeker ook bij aangelegenheden van je werk.

 

 

 

praten1 Leer je kinderen en studenten goed kennen

en tracht goede relaties op te bouwen MET ELK VAN ZE.

Begin ze allemaal bij hun voornaam en hun achternaam te leren kennen. Neem daar de tijd voor. Ze vinden het altijd geweldig, dat je ze bij hun naam kent. Als het kan, leer ook hun roepnaam.

 

Neem de tijd om met elk van ze af en toe een babbeltje te maken. “Wat doe je in je vrije tijd, heb je broers en zusters? Waar woon je? Waar werkt je vader (of je moeder)? Zijn ze streng? Wat doe je in je weekend?” Wat zijn je studiegewoonten? Enzovoort. Soms komen de vragen naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, een verjaring, een conflict, een slechte of juist een goede prestatie.

 

Houd thuis een schrift bij met aantekeningen. Dat zal zeker van pas komen bij het bidden.

 

Laat het zo zijn, dat je na zekere tijd op de hoogte bent van de noden, problemen en sterke kanten van elk kind. Spreek regelmatig een zegen uit over hem/haar. Wees altijd vriendelijk en begripvol. Gebruik veel humor. Maak vaker complimentjes. Dat zijn ingrediënten voor succes. Laat je boosheid doorspekt zijn van liefde.

 

Als een kind het minder goed doet, geef vooral aanmoedigingen. Breek het kind niet af door nodeloze of harde kritiek. Geef de moed niet op als het kind halsstarrig is of koppig of ongehoorzaam. Complimenten kunnen veel doen.

 

2  Laat de relatie, die je opbouwt, een vertrouwensrelatie zijn.

Geef het kind of de jongeling de kans en gelegenheid om ALLES met je te kunnen bespreken. En als het kind niet durft te praten, blijf het aanmoedigen en blijf voor hem/haar bidden. Vraag God om veel wijsheid in deze zaken.

prayer23  Neem de tijd om voor elk kind dat onder jouw gezag staat

te bidden.

Anders gezegd, breng elk aan jou toevertrouwd kind voor Gods genadetroon.

Noem het kind bij name, en breng zijn/haar noden bij de Heer.

Laat de Heer ook betrokken zijn bij deze zaken.

Er zijn kinderen, die veel gebed nodig hebben.

De Heer zal je dat duidelijk maken.

Behoed ze zo om drugs in te nemen

of naar pornosites te gaan

of te vroeg met een romantische relatie te beginnen.

 

sleutel1Dit is in feite de Sleutel:

het betrekken van God bij elk aspect van je werk:

bij de voorbereidingen, bij je lessen en repetities,

bij tentamens en examens

en bij elk individueel kind.

 

Als het kind of de student problemen heeft met een vak,

geef het extra aandacht.

 

Neem daarvoor de pauze. Dat is een offer, dat de Here zeker zal waarderen en belonen.

 

Als het om een groot deel van de klas gaat, bouw een extra les in.

 

studentGa bij elk kind of elke student na, of het behandelde gedeelte begrepen is.

Zo niet neem het nog eens door.

4 Blijf ook goed contact onderhouden met de ouders.

Zo krijgt de Heer alle gelegenheid om ook via de ouders te werken aan het succes van het kind.

 

0636_Jesus_teaching_christian_clipart-7540035 Als er zich een goede gelegenheid voordoet

vertel de kinderen over Jezus.

Lees een stukje uit de Bijbel en als het kan,

doe een bespreking van die Bijbelpassage.

Bijvoorbeeld, de storm op zee of de kruisiging en opstanding van Jezus.

 

 

Dit is van het alllergrootst belang, omdat alles uiteindelijk om Hem draait.

Hij is het centrum van jouw handelen, en dus het succes van je job.

Ook geef je Jezus de gelegenheid om tot hun harten te spreken.

 

komkommmer1Komkommertijd is een uitermate geschikte tijd

om uit de Bijbel te lezen of over Jezus te praten.

voorleesLaat het geen verloren tijd zijn,

waarover je straks bij de Rechterstoel van Christus

verantwoording zal moeten afleggen ten aanzien van je Christelijke daden.

 

bidden575-383x5756 Als de gelegenheid bestaat, begin je les met een kort gebed.

Zo niet, doe het onhoorbaar.

Eet nooit je boterham, voordat je zelf de Heer hebt gedankt.

Daarmee geef je je kinderen of studenten een goed voorbeeld.

 

 

Geef ze in alles wat je doet het goede voorbeeld.

Luie-leraar2Kom niet te laat op school of in de klas

of gebruik de les niet voor onnodige eigen dingen (smartphone!).

Eet niet tijdens de les. Jij zult hun rollmodel worden!

l

 

 

kind 2Als je weet, dat een kind honger heeft, maar geen brood,

aarzel niet, om met hem/haar te delen, of zelfs je boterham af te staan.

Een beetje vasten zal je helpen om geestelijk te groeien.

 

Zeg regelmatig aan de kinderen, dat je van ze allemaal houdt, al stellen ze soms teleur.

 

 

 

Laughing_kidsLaat ze weten dat jij ook fouten maakt. Als je ooit bent blijven zitten, vertel het ze!

Als je iets negatiefs uit je leven kan vertellen, doe het.

Dan zullen ze merken, dat niet alleen zij fouten maken,

en dat jij niet geweldiger bent dan hun, in Gods ogen.

We zijn allemaal zondaars en hebben Gods vergeving en genade nodig.

 

7 Blijf de Here dagelijks in gebed vragen om al je leerlingen succesvol te maken,

zeg Hem, dat niet één mag achter blijven.

bidden2Doe dit met gebed, smeking en dankzegging.

Terwijl je bidt, laat het vuur van je doop zijn werk doen: (Jezus heeft je volgens Matteüs 3:11 gedoopt met de heilige Geest en met vuur)

ga in een hogere versnelling.

Breng kinderen of jongeren met speciale problemen bij naam naar de Here,

opdat Hij Zijn genade over hen uitstort.

En dat Hij hen helpt om over de problemen te komen.

 

Als zwakke kinderen of probleemkinderen het goed beginnen te doen,

al wordt een cijfer 2 een 4, maak een uitbundig compliment!

 

Zo zal het succes verzekerd worden. Daar zorgt God voor, omdat je trouw bent in je commitment

en omdat je zelf het goede voorbeeld geeft van een godvruchtig leven.

Je gebed wordt verhoord.

 

herhalen_subLaat de uitwerking van deze teaching vrucht dragen in je werk,

door het meerdere malen te lezen

en te overdenken

en ervoor te bidden!

 

juf versus smartphhone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: