mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Bidden voor Parijs, maar hoe?

De andere kant van Parijs

door Roy Mac Donald

 

welkom 2 Vele mensen in het westen waren diep geschokt. Het was, alsof een geliefde was aangerand. Parijs, de stad van élégance, van haute cuisine, van haute couture, van de nieuwe mode, van goede wijnen en champagne, de stad van chansons en van het goede en verfijnde leven. De stad van de uitgaanscentra, de mooie lichtjes, van de terrasjes, met de Franse taal vol dichterlijke passie! En dat verandert ineens in een bloedig toneel van terrorisme. Hoe is dat mogelijk? In wat voor wereld leven we? Een wereld waarin demonisch bezeten terroristen vrij spel blijken te hebben om hun boze werken uit te voeren!
Toch wil ik hierbij een paar aantekeningen maken, die naar ik meen, een goede geestelijke boodschap kunnen door communiceren naar anderen, met name allen die geschokt zijn door de verschrikkelijke ontwikkelingen.

Parijs heeft iets liefelijks, en iets “eeuwigs” zoals het zich met een welkom 3trotse Eiffeltoren en een l’Arc de Triomphe verheft als een overwinnaar. We kunnen daar de verfijnde smaken proeven, onze ogen strelen met het goede, en onze oren met goede muziek.
Om te beginnen: ik ben van mening dat Parijs het centrum is van deze wereld met haar sublieme verfijning. Maar er is een andere zijde van Parijs. Het is het centrum van de arrogantie, van de zinnelijkheid, en de ongevoeligheid voor het leed van de ander. Ik zag op het NOS journaal, dat bij de één minuut stilte die de Franse regering had gevraagd, er delen van Parijs waren, waar NIEMAND gedurende die ene minuut even stil stond. Het verkeer raasde gewoon door, de mensen gingen normaal hun gang. Ze waren niet geïnteresseerd om hiermee een gevoel van verbondenheid te demonstreren voor hun mede-Parijzenaars, ook niet voor één minuut. Ook moet genoemd worden de politieke vijandschap tegen Israël. Voor dit laatste: lees het artikel van Caroline Gluck, Frankrijk’s oorlog tegen Israël.
jodenhaat 2 jodenhaatMaar ik wil u ook wel vertellen, dat Frankrijk een land is van anti-semitisme (Jodenhaat) op grote schaal.

 

 

 

De zaak Dreyfus en het ontstaan van het Zionisme.

dreyfusHet is goed te weten, dat de drang bij de Joden om een eigen staat te stichten, begon door de gebeurtenissen in Frankrijk tijdens de Zaak Dreyfus. Dreyfus was een Franse hoge officier van Joodse afkomst, die valselijk beschuldigd werd van landverraad. Hij zou Franse strategische geheimen hebben doorgespeeld aan de aartsvijand Duitsland. Hij is toen verbannen naar Duivels-eiland in Frans Guyana. Nu gebeurde het, dat er in verband met de rechtszaak in Parijs een Joodse journalist uit Oostenrijk daar was om voor zijn krant de zaak te verslaan. Zijn naam was Theodor Herzl. Deze was een Jood met voor die tijd zeer moderne opvattingen. Hij geloofde dat in West-Europa de afkeer tegen de Joden aan het afnemen was, en dat de Joden zich met succes konden integreren in de Europese samenleving van de 19e eeuw. Maar wat hij meemaakte in het “beschaafde” Frankrijk, deed alle bellen bij hem rinkelen.

Er stak een wolkbreuk van ant-semitisme op, met leuzen als: dood aan alle Joden, stop ze allemaal op Duivelseiland! Dat werd ook overgenomen in andere Europese landen.

 

herzlTheodor Herzl begon zich van toen af sterk te maken voor de wederoprichting van een eigen Joodse staat. Hij schreef zijn klassieker: Der Judenstaat. Daarmee zette hij de beweging in van het Zionisme: terugkeer naar Zion, de stad van God, de stichting van de staat Israël. Tijdens het eerste Zionisten Congres sprak hij de profetische woorden, dat er binnen 5 of 50 jaren een Joodse Staat kon worden opgericht. Precies 50 jaar (een jubeljaar!) hierna kwam de staat Israël tot aanzijn! Zijn stoffelijk overschot is (op zijn verzoek) naar Israël overgebracht. En Herzl wordt in Israël groots vereerd als de visionair en grondlegger van deze staat.

 

 
Dit alles vanwege de verdorvenheid van het Franse hart tegenover Gods kinderen. Dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen.
U moet weten, dat Frankrijk in de zestiende eeuw van een Christelijke natie teruggevallen was in dorre, ceremoniële religie en diepe afgoderij. Toen moet de Heer omgezien hebben naar het gebed van de rechtvaardigen, en er ontstond een vurig protestantisme: de Hugenoten, die tot in de adel en bepaalde steden doordrong. Deze mensen waren de geestelijke redding van Frankrijk. Maar de duivel sloeg toe.
Omstreeks 1660 besloten steeds meer Hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden gelogeerd. Koning Lodewijk XIV vaardigde wetten uit, die het openlijk belijden van de hugenootse godsdienst tot een strafbaar feit maakte.

 

Vlucht uit Frankrijk

bartelomeusnacht

 

 

De vervolging van de protestanten nam steeds meer toe. Ze konden kiezen tussen zich bekeren tot het katholicisme of te blijven, maar hun geloof niet meer openlijk te belijden, op straffe van arrestatie en confiscatie van hun goederen. De vervolging was zo heftig dat velen besloten te vluchten, hoewel het hun door de koning verboden was Frankrijk te verlaten. Ze zijn naar vele landen uitgeweken, ook naar Suriname kwamen Hugenootse families. Vandaar de vele Franse plaatsnamen in ons land. U kent ze wel. Ons land ontving hiervoor haar zegen van God!
De Bartholomeusnacht of (Parijse) bloedbruiloft was een massale moordpartij op hugenoten (Franse protestanten) die te Parijs plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus hugenoten1572. In de loop van de daaropvolgende maanden verspreidde zich een golf van geweld over heel Frankrijk, waarbij uiteindelijk tussen de 5.000 en 30.000 hugenoten de dood zouden vinden.

 

 

 

 

 

 

 

satan

Zo heeft Frankrijk zichzelf beroofd van het beste dat God voor haar had. Satan, de grootste Joden- en Christenhater had een hele natie gecoupt! Het werd een God-vijandig land, dat dan ook geteisterd werd door de ene politieke tsunami na de andere.

 

 

Enkele voorbeelden:
franse revolutieIn 1789 brak de Franse Revolutie uit, die duizenden Fransen op de guillotine het hoofd kostte, door de politieke avonturier Robespierre.
Na de Revolutie nam een andere avonturier de macht: Napoleon Bonaparte, die een hele generatie van Franse mannen als kanonnenvlees heeft gebruikt in zijn vele oorlogen, om als banneling eenzaam te sterven op het eiland Sint Helena.

napoleon
Alsof de Fransen nog geen genoeg hadden van politieke avonturiers, nam een neef van Bonaparte, Louis Napoleon de macht, en die leidde Frankrijk naar haar grootste debacle tegen het Duitsland van Bismarck en Wilhelm I. Hele Franse legerdivisies werden gevangen genomen door Bismarck. Versailles werd door de Duitsers bezet en daar werd het Duitse Keizerrijk gesticht. Frankrijk werd diep vernederd en bracht slechts verbitterde politici voort, die revanche predikten tegen Duitsland.
commune

 

En aan het eind van die oorlog, 1871, toen de arbeiders van Parijs de strijd niet wilden opgeven en de Parijse Commune uitriepen, werd Parijs omsingeld en ingenomen door de verslagen Franse soldaten. Een afschuwelijk bloedbad volgde. Velen werden verbannen naar Duivelseiland, een geliefd Franse verbanningsoord in ons buurland, waar je niet als toerist naar toe wilt.

commune 2

Dit zijn slechts enkele zaken, die laten zien, dat Frankrijk een natie is, die God de rug heeft toegekeerd, een natie die gelooft in zichzelf, in zijn macht en “beschaving”, maar niet in God. Daarom dat ze in hun geschiedenis zo vaak geplaagd zijn door politieke misleiding en rampspoed. God laat niet met zich spotten! (Galaten 6:7)
We moeten bidden voor Parijs, maar ik draag de overtuiging, dat we Jezus moeten vragen om tot het hart van de Fransen te spreken. We moeten het Franse volk terugbidden naar de Heer; Hij is lankmoedig en vergeeft veelvuldig. In deze dagen van rampspoed moeten we de waarheid onder ogen durven zien en God vragen om het hart van Frankrijk te leiden naar Jezus. Frankrijk heeft Jezus nodig om zich te bevrijden van arrogantie, anti-semitisme en eigengerechtigheid.
Overigens, ik heb zelden via social media zoveel smekingen gehoord als deze: om te bidden voor Parijs (Pray for Paris). Dat is een goede zaak. Maar laten we niet vergeten Damascus en Libanon en de Koerden in ons gebed mee te nemen. Het zijn mensen met hetzelfde bloed als jij en ik en elke Parijzenaar! Ook daar wil de Heer Redding brengen aan velen!
En dan eindig ik met de oproep van dgod loves francee God van de Bijbel, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, overigens de enige stad waarvan de Heer ons uitdrukkelijk gebiedt om voor te bidden. Weet je waarom? Omdat, pas als de stad van de Grote Koning de Vrede van Christus zal ervaren, de wereld echte vrede zal hebben. Psalm 122:6 zegt: Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten. Dus bidden voor Jeruzalem is bidden voor Parijs, Beiroet en Damascus.
Dan blijft mijn vraag ook aan jou: Heeft u reeds een schuilplaats voor de komende storm? Ga naar www.jezuskomtspoedig.com 

 

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: