mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

ARGELOOS ALS DUIVEN

Zie, Ik zend u als schapen

midden onder wolven;

weest dan voorzichtig als slangen

en argeloos als duiven.

Matteüs 10:16.

 

duiven en wolven 2eDit is een uitspraak van Jezus tot Zijn discipelen,

waarbij Hij Zijn strategie ontvouwde

om de boodschap van redding te brengen

aan anderen, die niet open staan voor Jezus.

 

Omdat alleen Jezus ze kan redden van een zekere ondergang.

Hij is de Redder van de mensheid. Hij heeft Zijn

reddingswerk aan het Kruis volbracht.

 

 

bird-hand-animal-pigeon bewerktDuiven zijn dieren die je het gevoel geven,

dat ze geen enkel kwaad in de zin hebben

en dat ze de vriendelijkheid zelve zijn.

Ze zijn zich van geen kwaad bewust, dus argeloos.

 

 

 

 

 

 

 

Slangen zijn sluw en voorzichtig.

 266px-HumbertserpienteIn de Bijbel wordt de slang meestal als symbool voor de duivel gebruikt.

Maar Jezus heeft bepaalde eigenschappen van dit dier gebruikt, om Zijn punt te maken. Hij kan dat, omdat Hij zelf de slang heeft geschapen. Zie Genesis 3:1.

Met die eigenschappen van slangen en duiven

kun je als schapen onder de wolven verkeren,

zonder dat ze door hebben,

wat je werkelijke missie is.

 

mens-die-hulp-aanbiedt-12310793hulpWin hun genegenheid,

win hun vertrouwen,

bied je hulp aan,

beteken iets goeds voor ze.

                     

 

  problemenEn ze zullen je vertrouwen,

ze zullen je uiteindelijk hun zwakke plekken

laten zien. Ze zullen met hun problemen komen, die ze moeten oplossen, en waarvoor ze de oplossing niet hebben.

 

 

 

 

 

Hoe kun je de juiste eigenschappen van

duiven en slangen gebruiken

om je doel te bereiken?

 

lanceOm je eerlijk te zeggen, dit artikel is geïnspireerd

op een voordracht van Lance Wallnau,

op dit moment een van de meest invloedrijke Christenen

en groot profeet in de V.S., waarin hij heel diep op deze kwestie ingaat.

Als je bijvoorbeeld ergens regelmatig komt,

bijvoorbeeld op je dagelijkse werkplek,

op school,

op de campus,

of in een club,

dan kun je je tijd nemen om te bidden

en de Heer vragen om je een goede strategie te geven

om mensen op die plaats te winnen voor Jezus.

Lance Wallnau adviseert om niet in je eentje te werk te gaan,

maar met minstens nog een ander persoon samen te werken.

 

 

c zonecomfortzoneAls je bereid bent om uit je comfort zone te stappen,

zal de Heer je de plaats of plaatsen tonen,

waar je je activiteiten zal ontplooien,

om de wereld te winnen voor Jezus.

 

 

Vaak als een schaap te midden van wolven.

Dat wil zeggen, als je verkeerd handelt, lig je eruit,

of je wordt als een paria behandeld,

dat wil zeggen, je wordt ‘verslonden door de wolven’.

 

risico nemenEr zijn dus risico’s verbonden aan deze missie.

 Risico’s die je bereid bent te nemen voor je Heiland.

Hij stuurt je: “Gaat dan henen, Ik ben met je.” Matteus 28:19,20

 

 

spiritual_warfare_new2Het is goed om samen met anderen of met iemand anders te werken, omdat je in feite geestelijke strijd gaat voeren, en met zijn tweeën of meerderen sta je sterker dan als je alleen bent.

 

 

 

 

Victorie van Joshua over de AmalekitesDe Bijbel zegt: dat als je met zijn tweeën bent, je beter opgewassen bent tegen demonische machten. Twee zullen er tienduizend verjagen.

Zoals Jozua in Exodus 17:8-13 de Amalekieten bevocht en Mozes op de berg voor hem bad. Uiteindelijk werd dit sterke woestijnleger van Amalek door de ongeoefende joden verslagen.

 

 

 

 

 

 

Hoe ga je als duiven

en slangen te werk?

 

ogenWel, terwijl je de vriendelijkheid en de liefde

van een duif uitstraalt,

geef je je ogen, je oren en je

onderscheidingsvermogen goed de kost.

 

 

Dit alles natuurlijk met gebed.

De Heer is bij machte om al deze dingen

in jou aan te scherpen.

 

Hij zal je wijzen bij wie je moet zijn

en hoe je te werk moet gaan.

Zonder Jezus zal je

een verloren strijd voeren.

 

hopeloos2Is er iemand, die een probleem heeft,

bijvoorbeeld een ziek kind dat naar de dokter moet,

of de persoon heeft een huurachterstand,

of een baan staat op de tocht,

of er is een drugs of pornoprobleem,

dan zal de Here je dit duidelijk maken.

 

hopeloos3

 

En dan kan je voorzichtig de zaak bespreken

en samen kijken als er een oplossing mogelijk is.

 

prayingTerwijl jij bezig bent,

is je geestelijke partner voor jou aan het bidden,

voor wijsheid, inzicht, takt  enz.

 

Bij deze zaken komt het erop aan, dat je vaker een offer moet brengen.

Bijvoorbeeld als jij vervoer hebt,

het zieke kind meenemen naar de dokter,

of een maaltijd voor de persoon kopen

of klaarmaken om zijn/haar taak te verlichten,

of soms zelfs de achterstallige huur helpen betalen.

Dat zal niet onopgemerkt blijven bij de Heer!

 

Al deze zaken zullen natuurlijk niet zonder gebed gaan.

Je zult de Here in dit hele proces erbij moeten betrekken.

 

bijbopenaniBij deze en andere kwesties is het belangrijk te beseffen,

dat je niet gelijk met je Bijbelteksten sta te zwaaien.

Wees daarmee zeer voorzichtig als een slang.

Als je iets Bijbels wilt zeggen, doe dat dan met gewone, alledaagse woorden.

 

Maar houd zoveel mogelijk je Bijbelse principes in tact.  

Laat aan je woorden en daden merken,

dat je liefdevol en nederig bent,

en van een ander kaliber dan de anderen.

 

vriendschapBouw een goede relatie op van vriendschap.

Geef geen verwijten voor gemaakte fouten,

of doe het op een zeer tactische manier.

 

 

 

 

 

 

bad3Bedenk wel, dat je tussen vloekers, spotters,

leugenaars, overspelers, en allerlei andere zondaars bent.

 

 

 

Bid veel voor ze en

tracht oplossingen te vinden,

zonder direct met de tien Geboden te dreigen.

 

biddendbijbellezenBlijf bij dit alles regelmatig in gebed.

Vraag de Heer om wijsheid en onderscheiding.

Lees dagelijks je Bijbel om deze wijsheid te kunnen ontvangen.

 

 

 

VragenEr zullen momenten aanbreken waarbij de andere persoon vragen gaat stellen.

Vraag vooral aan de Heer, dat Hij alles daartoe leidt.

 

En dan zal het beslissende moment aanbreken,

dat jij over de liefde van Jezus gaat praten;

 

 

bidden met elkaarof dat je in Zijn naam een gebed zal uitspreken voor die persoon,

terwijl hij/zij erbij staat.

 

 

Gebedsverhoringen zijn machtige middelen

om mensen op de weg naar Jezus te brengen.

Vertel de persoon dat Jezus niets liever wil,

dan dat Hij een blijvende relatie met de persoon gaat opbouwen.

Maar alles op zijn tijd.

Doe niets overhaastig.

De Heer zal op Zijn tijd alles in de juiste banen leiden.

 

 

Volg Zijn strategie, en Hij doet  de rest.

Geef het plantje water en goede zorg,

al ziet het er erg beroerd uit.

Jezus zal zorgen voor de wasdom.

heb veel geduld en verwacht wonderen van God,

want hij werkt op jouw geloof.

 

 

lamDan zal je als schaap onder de wolven

een lammetje hebben voortgebracht.

En dat alles, omdat je je hebt gedragen,

voorzichtig als een slang en argeloos als een duif,

met de wijsheid, de hulp en het geduld

die je van de Here hebt gekregen.

 

 

 

 

 

 

 

Roy Mac Donald. april 2017


 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: