mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Afscheidsbrief van de vertrokken gelovige

Update 3 Augustus 2015

 

Beste Gelovige,
PRINT DEZE BRIEF UIT, HET IS DE ACHTERGELATEN BRIEF. VERSTOP COPIES VAN DEZE BRIEF OP PRIVE PLEKJES WAAR NORMAALGEZIEN NIEMAND IN KOMT, IN BIJVOORBEELD UW TAS, UW KLERENKAST, UW PORTEMONEE UW BUREAULADE ENZ….

 

Beste geliefden, vienden, familie, collega’s en buren.

 

 

Herinnert u zich nog hoe ik op bepaalde momenten met u gesproken had over de Opname van de Gemeente van Jezus ? Ik had uitgelegd dat het zou kunnen zijn dat ik plotseling weg zou zijn… plotseling vertrokken….. naar de Hemel!
Welnu, het is gebeurd… Mijn Heer heeft op zijn gouden trompet geblazen en toen zijn alle gelovigen die er klaar voor waren plotseling veranderd,.. opgenomen.. in een verheerlijkt lichaam ten Hemel gevaren…. Lees I Tessalonicenzen 4:17 ‘daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Here wezen…” Het einde der tijden is aangebroken maar, ik ben veilig.

 

Ik woon nu in de Hemel, in de stad NIEUW JERUZALEM, alwaar ik een splinternieuwe woning heb gehad van mijn Heer. Ik heb ook mijn loon gehad van mijn Heer, Hij is zo lief en zo goed voor ons… Nieuw Jeruzalem is een byzonder grote fantastische stad met gouden poorten, gouden straten en gouden gebouwen. Er wonen veel mensen hier, miljoenen, allemaal Christenen die nu ook opgenomen zijn… Wij zijn heel gelukkig hier..

 

Voor jullie op aarde is plotseling alles anders.. zeer pijnlijk… Als jullie gereed waren geweest dan waren jullie nu ook hier. Jullie hadden mij uitgelachen en niet serieus genomen. Jullie situatie is nu wel heel moeilijk, maar toch nog niet hopeloos.

 

De Grote verdrukking waarvan mijn Heer Jezus gesproken heeft in Mattheus 24:21 “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en er ook nooit meer wezen zal” is begonnen. Deze grote verdrukking wordt nu steeds heviger.. oorlog, aarbeving, orkanen, geweld, ziekten en epidemieen, tsunamies, meteorietinslag, vuur uit de lucht, vuur uit de grond, wilde beesten, agressieve mensen, financiele chaos en onbetaalbare prijzen, vuil water, honger en dood…. Elke dag opnieuw, wie had dit ooit kunnen denken ????? Het was voorspeld…..

 

De mensen die nog op aarde leven hebben nog een kans om bij de Heer in de Hemel te komen maar het zal steeds moeilijker worden… Als eerst moet men zich nu wel volledig geven aan de verlosser, Jezus Christus. Hij wil ieder mens nog steeds een kans geven maar hun geloof moet serieuzer worden. Bepaalde wereldse gewoonten, gebruiken, sympathieeen of dingen moeten nu echt achterwege gelaten worden. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God…

 

Doe het zondaarsgebed. Bid tot de Heer en zeg dat je een zondaar bent, noem al je zonden op, en vraag om vergeving. Jezus Christus is op het kruis van Golgotha gestorven om ale zonden op zich te nemen. Als hij al gestraft is voor jou zonden dan hoef jij niet opnieuw gestraft te worden.. Wordt nu zijn dicipel. Lees de bijbel ook al is dat nu verboden. Tracht het leven met de Heer te leven, heb geen deel aan de boze werken van de mensen in de wereld.

 

Verder moet je weten dat de wereldheersers tegen christenen zijn, ze zullen je vervolgen en trachten zoveel mogelijk bijbels te vernietigen.  Zoek bijbels en verstop ze op geheime plaatsen.  Je zult moeten leven van Gods Woord. Als je bijbel wordt afgepakt heb je dan nog een andere ergens verstopt.  Jezus zelf zegt : “wie volhard tot het einde zal behouden worden (Mattheus 24:13) ”

 

Accepteer nooit het teken van het beest. Als de wereldleider gelast dat je zijn teken, of getal, of naam, op je voorhoofd of rechterhand moet aannemen, om daarmee bijvoorbeeld betalingen te doen, moet je het zeker weigeren, want anders ga je wel verloren. Lees Openbaringen 14:9-10. Belijd openlijk dat je van Jezus bent en dat je in Hem gelooft.  Dat zal de mensen razend maken en ze zullen je dan kwaad doen, misschien zelfs doden. Lijd omwille van Jezus..dat is de enige weg die nu openstaat.

 

Weest niet bang, Jezus zegt in Marcus 8:35 ” Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar een ieder die zijn leven verliezen zal die zal om  Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.  Weet je wat dit zeggen wil ?  een ieder die het teken van de antichrist op zijn lichaam accepteert kan weer kopen of verkopen. Deze mensen  kunnen dan tenminste wel wat voedsel kopen en eten, op deze wijze trachten zij hun leven te behouden. Maar wie het teken aanneemt gaat uiteindelijk naar de hel !  Dan is hun leven toch verloren.

 

Wie Christus belijdt en het teken van het beest niet accepteert zal niet kunnen kopen en verkopen en zal zelfs onthoofd of gedood worden.  Maar dan zal je  je leven na deze dood vernieuwen en zo toch bij Jezus in de Hemel komen. Dat is dus toch het beste. Weest niet bang voor deze dood, het is beter dan leven voor de antichrist..

 

Wees tenslotte geen antisemiet ! Wie zich tegen de Joden keert in de Grote Verdrukking zal bij de komst van de Here aan zijn linkerhand geplaatst worden als “bok”. (Mattheus 25:33-34) De mensen die de Joden tijdens de grote verdrukking geholpen hebben zullen aan zijn rechterhand geplaatst worden, dit zijn de schapen waarvan Jezus zegt : “Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koningkrijk dat u bereid is …..”

 

BLIJF VOLHARDEN, BINNEN ZEVEN JAREN KOMT JEZUS WEER TERUG OP AARDE EN DAN KOMT ER EEN EINDE AAN DEZE VERDRUKKING. Als Jezus komt komen wij uit Nieuw Jeruzalem met Hem mee, misschien zullen we elkaar dan weer zien, of misschien eerder in de hemel.. Houd moet, Jezus zal overwinnen!!!

 

………naam invullen …..

PS. hier een verwijzing naar een You Tube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Q9VMvbTgALo
Perry Stone What You Should Do if You Miss The Rapture

Copieer dit filmpje als het kan. De antichrist zal trachten alle Christelijke dingen van het internet weg te halen.