mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Hoe kunnen wij ons klaarmaken voor de OPNAME ?

 

 

 

Geplaatst op 20 Augustus 2015.

 

Onderstaand artikel is een bijdrage  van Roy en Karin Mac Donald. 

Muziek : Soon and very soon we are going to see the King.

 

 

Hoe kunnen wij ons klaarmaken voor

 

de opname?

 
Foto1BruidRoyenKarin

De opname van de gemeente is de meest verheugende gebeurtenis, die christenen te wachten staat. We kunnen zelfs stellen, dat er in de hele geschiedenis van de mensheid geen gebeurtenis is, die zoveel diepe vreugde en opwinding zal geven dan de opname. Dit, omdat het een gebeurtenis is, waar onze Heiland met veel passie naar heeft uitgekeken.

 

Foto2BruisRoyEnKarin

Daarnaast gaat het om de overgang van ons aards bestaan naar een hemels, paradijselijk leven. We krijgen bij de opname al direct een opstandingslichaam, dat wil zeggen, een lichaam dat dezelfde eigenschappen heeft als dat van Jezus, toen Hij uit de dood was opgestaan. Een lichaam dat geen veroudering kent, geen vervaldatum dus, omdat in onze nieuwe woonplaats, het Nieuwe Jeruzalem, ook geen enkele vorm van verval of veroudering zal zijn. Ook is dit een lichaam dat niet kan zondigen en dus ook niet aan dood onderhevig is. Geen ziekte zal het ooit kunnen treffen en de zintuigen zijn ongelofelijk scherp. De denkcapaciteit (IQ) van elke persoon zal groter zijn dan die van alle grote denkers en geleerden bij elkaar!

Om met Christus te kunnen regeren over Zijn schepping, is het nodig om over mentale en geestelijke eigenschappen te beschikken die ver uitgaan boven wat men gewoon is hier op aarde!

Daarnaast zullen we feesten en wonen en wandelen in de mooiste plaatsen, die de Heer voor ons heeft ontworpen. Het zal een stad zijn met gouden straten en huizen van edelgesteenten en interieurs van geweldige architectonische schoonheid en pracht. En een adembenemende natuur vol schoonheid, kleur en vorm. Alle denkbare dieren en wezens zullen daar zijn, en we zullen met ze kunnen communiceren.

Maar het beste van alles zal zijn, dat we in de hemelse vreugde zullen delen om deel van Christus te zijn, altijd bij Hem te zijn en Hem te zien en lief te hebben!

Dit zijn slechts enkele van de grote dingen die we mogen verwachten en waarover we ons nu reeds kunnen verheugen, als we uitzien naar Zijn komst om ons op te halen.

Het is van groot belang, dat we als Christenen deze opname niet missen, omdat we anders in de grote verdrukking terechtkomen, waar we onder extreem moeilijke omstandigheden ons geloof zullen moeten belijden, en dit zelfs met marteling en dood zullen moeten betalen.

Daarom is het zeer noodzakelijk om ons goed voor te bereiden op de opname, zoals een bruid zich voorbereid op haar bruiloft.

 

 

Hoe bereid een bruid zich voor op haar bruiloft?

 

Foto3RoyenKarinBruid

 

Een van de belangrijkste dingen voor de bruid is haar bruidsjurk. Deze moet prachtig afgewerkt zijn, het mag geen vlekken hebben en kreukels. Paulus zegt in Efeziërs 5:25-26: Christus heeft zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

Dat komt neer op een leven van heiliging. Daarbij is het belangrijk om je dagelijks te voeden en te wassen met het Woord van God, zodat dit een reinigende werking kan hebben op je. Lees een Bijbelpassage en bid erover, dat je door deze passage dichter naar Jezus kan groeien.
Stralend wil zeggen, dat de bruid altijd opgewekt en blij is. Romeinen 12:12 zegt: Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Dit moet de lifestyle van de Christen zijn die uitziet naar Zijn komst.

Zodat zij heilig is en onbesmet: De wereld is een grote vervuiler. Ik keek net naar het nieuws over de enorme explosie in China, en ik hoor de reactie van de persoon, die het videofilmpje heeft gemaakt. Zijn verbijstering uitte hij door de ene vloek na de andere te schreeuwen. En dat was het nieuws! Dan hebben we het dus nog niet over de Hollywood films met hun altijd gebruikte adult-language, de moderne popmuziek, de onwelvoeglijke kleding en taal op straat, de demonisch bezeten mensen die je voorbij loopt of zelfs facebook!

 

Foto4BruisRoyEnKarin

 

 

De wereld gooit met vuiligheid en banaliteit naar iedereen die erin leeft. Sowieso is de wereld een systeem dat God niet erkent of eert. En daartegen moet de serieuze Christen zich steeds bewapenen. Hoe?
• We moeten ons steeds bedekken onder het bloed van Christus,
• en het Woord van God gebruiken om ons te reinigen. Als een dagelijks bad.
• Laten we een gezonde afstand bewaren van TV, facebook, en de vele misleidingen op You Tube en het internet. Maak genoeg tijd om met je Bijbel bezig te zijn.
• Vraag de Heer hierbij vooral om een geest van onderscheiding, zodat je gevrijwaard blijft van leugengeesten, geesten van verwarring, dwaalgeesten en lustgeesten. In het “Onze Vader” bidden wij: “En lijdt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze”.

Daarnaast is het ook nodig om wat zelfonderzoek te doen.

 

 

Foto5BruidRoyEnKarin

 

 

Zo kunnen we nagaan welke zonden of tekortkomingen er nog in ons zitten. Gebruik daarvoor Galaten 5:13-26. Bid daarbij eerst en vraag de Heilige Geest om je ongerechtigheden aan je te openbaren. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Johannes 16:8. Ga dan biddend in de lijst van deze Bijbelpassage na, welke van de onverkwikkelijke dingen nog aan je kleven. Of andere, die niet in de lijst zijn genoemd. Wees eerlijk tegenover jezelf en beleid je zonden, en vraag de Geest je te helpen ze na te laten.

Mediteer dan op de vrucht van de Geest uit vers 22. Doe dat vaak. Dat wil zeggen, overdenk het en herhaal het, geef je eigen omschrijving en eigen het toe, door het uit te spreken. En vraag aan de Geest om deze vrucht in je te bewerkstelligen; Hij kan het en zal het ook doen, want daarmee eert Hij Jezus! Maar jouw medewerking hierbij is absoluut noodzakelijk.

 

De afwerking van de bruidsjurk van de bruid zijn haar goede werken.

 

In Openbaring 19:8 staat: en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Wij moeten dan ook rijk zijn in het werk van de Heer.
Paulus dringt er bij de gemeente dan ook op aan: Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett. wordt) standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 1Korinthe 15:58.
Dat betekent:
• praat met anderen over Jezus,
• grijp gelegenheden aan om het evangelie te brengen,
• of om te bidden,
• als je nog niet durft te praten, geef een goed traktaat, dat de blijde hoop brengt. Maak kopieën, neem de moeite en ga in je portemonnee, en verspreid ze,
• sluit je aan bij evangelisatieprojecten,
• help mee om pasbekeerden op te vangen,
• kortom, word overvloedig in het werk des Heren. Er wacht straks een rijke beloning.

 

Een ander onderdeel van de komende bruiloft is, dat de bruid met groot verlangen uitziet naar het grote moment.

 

 

Foto6BruidRoyEnKArin

 

Een heel sterk verlangen.
Zo mogen wij, door de werking van Gods Geest in ons, ook steeds meer met blijdschap uitzien naar die grote dag, dat Jezus ons komt ophalen om voor altijd bij Hem te zijn.

 

 

Foto7BruidRoyEnKarin

 

Om dit niveau van geloof te bereiken is geen moeilijke zaak. Het is een verandering van je denken, in het engels, een mindshift. Zie Romeinen 12:2.
Het gaat erom, dat je de wereld om je heen met een Bijbelse bril gaat bekijken, door veel met Gods Woord bezig te zijn. En deze vorm van geloof is slechts te bereiken door veel gebed en het dagelijks bezig zijn met Gods Woord. Lees vooral: 1 Johannes 3:2, Kolossenzen 3:1-4, Filippenzen 3:7-14.
Bid bijvoorbeeld: “Heer geef mij het sterke verlangen naar Uw komst, laat me dagelijks uitkijken naar dat geweldig moment van de opname, en er steeds sterker naar verlangen, om Uws naams wil, Here Jezus, Amen”

 

Ik hoop u hiermee een paar handvaten te hebben aangereikt om u te helpen met uw voorbereiding op de opname. Het zal u zijn opgevallen, dat hierbij zowel het gebed, de Bijbel en de werking van de Heilige Geest in ons van onschatbaar belang zijn, alsook uw werk voor de Heer. Het werken aan uzelf en de verkondiging van het evangelie.

 

Ga ervoor! Gado blessi.
Roy Mac Donald.

=====================================================================================================

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: