mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Hij komt eraan maar zijn we gereed ?

Hieronder een bijdrage van Roy Mac Donald.

engel trompet
Overal om ons heen zijn de tekenen aanwezig. De tekenen die Jezus zelf aangaf voor Zijn komst. Hij zei: Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Lukas 21:28.

tekstbox 1Die tekenen betreffen niet alleen de rampen die de aarde treffen, waarvan de hevige rukwinden in ons land ook een deel zijn. (en ze zullen volgens de deskundigen steeds erger worden!). Maar wist u, dat God ook tekenen geeft in de lucht? In Lukas 21:15 zegt de Heer En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren.

 

 

Vele Christenen weten dat we sinds vorig jaar leven onder een formidabel teken van God: de 4 bloedmanen, een zeer zeldzame gebeurtenis.   Deze vallen heel precies op twee joodse feestdagen (Gods feesttijden: Leviticus 23), namelijk Het Pascha (de eerste en de derde bloedmaan!) en het Loofhuttenfeest (de tweede en de vierde bloedmaan!). Is dat geen goddelijk wonder?

 

bloedmanen

De Heer geeft ons hiermee te kennen, dat het Zijn tekenen zijn, waarmee Hij ons wil wijzen op belangrijke zaken: Hou je klaar, want de komst van Jezus is heel dichtbij. Tijdens deze periode van bloedmanen die in 2014 begon, zijn de meest verschrikkelijke dingen gebeurd, zoals ebola, ISIS, het legaliseren van het homohuwelijk in de VS, de Gaza oorlog en de nucleaire deal van de westerse landen met de meest onbetrouwbare en oorlogszuchtige staat ter wereld, Iran. Wist u, dat de laatste van deze vier bloedmanen zal verschijnen op 28 september 2015? Dat zal volgens de NASA een superbloedmaan zijn, vanwege haar grootte.

 

In september wordt ook een heel bijzonder Joods feest gevierd, namelijk Rosh Hashanah of zoals de Bijbel het noemt: Het Feest der Trompetten. Bijbelkenners verbinden dit feest met de Opname van de Gemeente. Omdat namelijk de laatste trompetstoot al sinds Bijbelse tijden bekend staat als de laatste bazuin. En Paulus zegt in 1 Korintiërs 15:51,52

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en doden zullen onvergankelijk opgewekt worden,  en wij  zullen veranderd worden.

tekstbox 2

Vele christenen zijn nu very excited (opgewonden), omdat het erop lijkt, dat de Opname er eindelijk staat aan te komen! En hoogst waarschijnlijk rond Rosh Hashanah! We zullen de hemelse trompetten horen, als Jezus komt om zijn Bruidsgemeente op te halen.

 

Jezus staat klaar om u en mij te komen halen, om voor altijd bij Hem te zijn. Hij staat klaar om de heerlijkheden en de verrukkelijke dingen, feesten, woningen en engelen aan ons te openbaren.

bruid Maar….zijn wij klaar? Als de dag van de bruiloft nadert, waarmee zal de bruid bezig zijn? Ze zal aan haar bruidsjurk werken, en ervoor zorgen dat er geen vlekken en kreukels op zijn, ze zal aan haar lichamelijke conditie werken (lijnen, extra vitaminen, enz.), ze zal aan haar uiterlijk werken, om er zo mooi mogelijk uit te zien. En ze zal aan de uitnodigingen denken (vrienden en kennissen).

 Zo zullen wij ons ook moeten klaarmaken, want als we niet klaar zijn, gaan we niet mee!

 

Denk aan de 5 dwaze maagden, die “vergaten” om reserve olie voor hun lampen te kopen en toen ze te laat aankwamen, bij de deur werden afgewezen.vrouw achterblijver   Er zijn profetische stemmen die vermelden, dat een groot deel van de christenen zal achterblijven bij de Opname. Op de dag van Rosh Hashanah zal er een gedeeltelijke zonsverduistering zijn, waarmee de Heer naar mijn inzicht aangeeft, dat het aantal lichtdragers (gij zijt het licht der wereld: Matt 5:14) minder zal zijn bij de opname. Dat is een ernstige zaak.

 

Omdat, wie niet meegaat, terecht komt in de grote verdrukking, de tijd van Gods brandende en verschroeiende toorn op aarde, wanneer Hij gaat afrekenen met de zonde, ongerechtigheid en de wereldgezindheid, wat vijandschap is tegen God volgens Jacobus 4:4, waar wereldgezinde Christenen zelfs overspeligen worden genoemd!

666

Nu daar de komst van de Heer zo nabij is, laten we afleggen deze hang naar de dingen van de wereld, en ons klaarmaken voor Jezus.

 

De Bijbel zegt duidelijk en helder: zonder heiliging (een rein en godvruchtig leven) zal niemand God zien.

Dat wil zeggen, als je mee wilt bij de Opname, begin met een radicale ommekeer in je Christenleven.

man verootmoedigen

 Doe weg het zure deeg (teveel TV, Facebook, porno, roddel en laster, hoogmoed en trots, onvergevingsgezindheid, bitterheid, jaloezie en alle dingen die je afhouden van je relatie met Jezus.

 

 

gezin leest bijbel

gezin bidt Toets jezelf met Galaten 5:13-26.
 Ga bidden en vasten, ga in diepe verootmoediging, dus betuiging van eigen zonden en tekortkoming.
 Wees een vers, ongezuurd deeg, waarmee de Heer een smakelijk gerecht kan bereiden. Wees geen achterblijver!
 Lees je Bijbel elke dag
 Houd iedere morgen trouw je Stille Tijd met de Heer.
 Neem door de dag voldoende tijd om te bidden (praten tot God)
 Bouw je relatie met Jezus op. Ga getuigen en anderen helpen.
 Er is nu geen tijd meer om te verliezen, om te verkwanselen. Werk nu aan je beloningen en aan je kronen! Je bent voorbestemd om met Christus te heersen! Go for it!

Christenen, wordt wakker, de nacht is reeds ver gevorsterderd, de morgen breekt aan, de Morgenster begint zich in de hemel te tonen, en alleen de wachters zullen deze zien!

ready or not, jesus is coming

Als je je klaar wilt maken voor de Opname, ga dan naar de website www.jezuskomtspoedig.com. Daar zul je goede artikelen lezen/kunnen bestuderen en video’s zien die je kunnen helpen met je voorbereidingen. Go for it! Stel de Here niet teleur!

 

 

Hij wil je graag belonen, Hij is rechtvaardig.

 

Roy Mac Donald

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: